Poll of polls

Trump marginalt nærmere

Publisert 1. august 2020. Sist endret 1. august 2020.

1) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i presidentvalget 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 statene, evnt et snitt av målinger hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger i delstater lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 1. august 2020 med disse forutsetningene 44,1 pst oppslutning og Biden 48,9. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 41,8 og Biden 51,0. Avstanden er 9,2 prosentpoeng.

(v) Realclearpolitics.com hadde 1. august en forskjell på 7,4 pp iht sitt snitt av landsmålinger. Fivethirtyeight.com hadde da forskjell 8,2 pp.

(vi) Sum kandidatene i de 17 statene er 93 pst (Trump 44,1 og Biden 48,9). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere vi kommer valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» erfaringsmessig bli. Skulle Trump+Biden i valget samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få 43,7 og Biden 53,3 pst iht målinger inntil 1. august. Se linjen «Justert» i tabellen.

(vii) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

2) Avstanden Trump vs Biden i prosentpoeng etter de mange målingene i siste uke av juli er marginalt mindre enn den var søndag 26. juli.

3) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 01.08.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 30.jul 13
New Hampshire 298 40,0 395 53,0 52 7,0 745 30.jul 4
Minnesota 1 237 42,0 1 531 52,0 177 6,0 2 945 30.jul 10
Pennsylvania 2 681 43,5 3 020 49,0 462 7,5 6 163 30.jul 20
Florida 4 342 45,7 4 722 49,7 437 4,6 9 502 30.jul 29
Wisconsin 1 280 43,0 1 458 49,0 238 8,0 2 976 29.jul 10
Michigan 2 012 41,7 2 378 49,3 434 9,0 4 824 29.jul 16
Arizona 1 172 45,0 1 224 47,0 208 8,0 2 604 29.jul 11
North Carolina 2 134 45,0 2 371 50,0 237 5,0 4 742 29.jul 15
Georgia 1 988 48,0 1 946 47,0 207 5,0 4 141 29.jul 16
Maine 300 40,0 386 51,5 64 8,5 749 28.jul 4
Iowa 752 48,0 736 47,0 78 5,0 1 566 27.jul 6
Colorado 1 112 40,0 1 473 53,0 195 7,0 2 780 27.jul 9
Ohio 2 602 47,0 2 491 45,0 443 8,0 5 536 27.jul 18
Texas 4 037 45,0 4 216 47,0 718 8,0 8 970 27.jul 38
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 28 315 44,1 31 354 48,9 4 479 7,0 64 148 40 190
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 29 004 39,8 38 493 52,8 5 406 7,4 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 57 319 41,8 69 847 51,0 9 885 7,2 137 051 165 373
Justert 43,7 53,3 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
01.aug 41.8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook