Poll of polls

Sluttmålingen 2019 – mønstergyldig fra VG

Publisert 30. juli 2020. Sist endret 30. juli 2020.

1) Fredag 6. september 2019 mottok VG sin nasjonale sluttmåling fra Respons før kommunevalget med 1.000 respondenter fra tirsdag 3. til torsdag 5. september.

2) Arbeiderpartiet ble målt til 21,6.

3) Arbeiderpartiets nivå kunne sees i lys av to ytterpunkter; at Ap kunne være i ferd med å falle ytterligere fra nivåene i de øvrige målingene (på 24-25), eller at Respons kunne hatt et skjevutvalg som spesielt hadde rammet Ap.

4) VG bestemte seg da for å anmode Respons om flere intervjuer, med sikte på å få et tyngre grunnlag for å vurdere særlig Arbeiderpartiet. Respons foretok så ytterligere 300 intervjuer, og leverte lørdag 7. september 2020 måling med 1.300 respondenter. Disse 1.300 var de opprinnelige 1.000 som var intervjuet 3-5 september pluss de 300 ekstra respondentene som ble intervjuet 6. september.

5) Arbeiderpartiets barometertall ble da 22,7 pst. Fordi Ap hadde et pluss på over ett prosentpoeng etter 1.300 vs 1.000 respondenter, var det mindre sannsynlig at Ap kunne være i et så sterkt minus som de 1.000 første respondentene kunne tyde på.

6) Målingen med 1.300 respondenter med opptak 3-6 september 2019 (i parentes den upubliserte målingen med 1.000 respondenter med opptak 3-5 september):

Ap 22,7 (21,6)

H 21,0 (21,4)

Sp 14,7 (13,7)

MDG 8,7 (9,1)

SV 8,4 (8,9)

Frp 8,1 (8,3)

KrF 4,1 (4,2)

R 3,5 (3,5)

V 3,4 (3,4)

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 2,1 (2,6)

Andre 3,3 (3,3)

7) VG skal ha all ære for at avisen tok seg ekstra tid og de ekstra kostnadene med å gå fra 1.000 til 1.300 respondenter. VG ga her et viktig bidrag til at publikum fikk et mer nøkternt bilde av partienes oppslutning i uken før kommunevalget, sammenlignet med alternativet som med en måling for Ap på 21 ville antydet større dramatikk for Støres parti enn det viste seg å være grunnlag for.

8) VG har med dette satt en standard, at medier som i sluttfasen av en valgkamp mottar en måling med påfallende utslag bør vurdere å ta den ekstra tid og de kostnader det medfører å utvide målingen i antall respondenter.

9) Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen som har gitt pollofpolls tillatelse til å redegjøre for VGs målinger i innspurten før kommunevalget i fjor.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene