Poll of polls

Trump vs Biden

Publisert 19. juli 2020. Sist endret 19. juli 2020.

1) Tabellen tar utgangspunkt i 17 delstater som hadde avstand inntil ti prosentpoeng mellom Trump og Clinton i 2016.

2) Tabellen bygger på prinsippene som vi bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg i lys av målinger i kommuner eller fylker:

(i) Vi forutsetter at disse 17 delstatene leverer samme antall stemmer i presidentvalget 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt av målinger hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger i delstater lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump lørdag 18. juli 2020 med disse forutsetningene 43,5 pst oppslutning og Biden 48,8. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 41,2 og Biden 50,9. Forskjellen er 9,7 prosentpoeng.

(v) Realclearpolitics.com hadde søndag 19. juli en forskjell på 8,8 prosentpoeng iht sitt snitt av nasjonale målinger. Fivethirtyeight.com hadde da forskjell 9,0 pp.

(vi) Dette har vi også sett i Norge; at en beregning av et «landsresultat» iht lokale målinger kan komme nær snittet av landsmålingene, til tross for at dette er ulike beregningsmåter.

(vii) Sum kandidatene i de 17 statene er +92 pst (Trump 43,5 og Biden 48,8). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere vi kommer valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» erfaringsmessig bli. Skulle de to fremste kandidatene i valget samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få 43,4 og Biden 53,6 pst iht målinger i delstater inntil 18. juli. Se linjen «Justert» i tabellen.

(viii) Vi har ingen garanti for at beregningsmåten vil treffe i USA. Feilkildene, bl.a. at delstatsmålinger ofte er eldre enn landsmålingene, gjør seg også gjeldende når beregningen anvendes på andre land. Så langt har beregningen basert på delstater truffet nær snittet av landsmålingene i USA. Se «uke for uke» i tabellen.

3) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen, og som vil videreføre denne til valget i USA tirsdag 3. november 2020.

4) Jon Aabye har i flere år med stor nøyaktighet foretatt manuelle beregninger for pollofpolls. Han hadde i valget 2017 iht sin beregning av fylkesmålinger vektet mot 2013 et avvik på 0,2 for borgerlig blokk og 0,1 for rødgrønn.

5) I kommunevalget 2019 beregnet Aabye et antatt landsresultat dag for dag, som til slutt bygget på målinger i 178 kommuner. Avvikene fra valget nasjonalt var 0,35 for Ap – 0,21 for Høyre – 0,03 for Frp – 0,44 for SV – 0,19 for Sp osv.

6) I pollofpolls retter vi en stor takk til Jon Aabye for hans nøyaktighet og treffsikre skjønn når det gjelder velgernes vandringer.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for hver vippestat iht RCP + 538 innen 19.07.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publ.dato Elektorer Trump Elektorer Biden
Texas 4 126 46,0 3 947 44,0 897 10,0 8 970 15.jul 38
Arizona 1 159 44,5 1 302 50,0 143 5,5 2 604 15.jul 11
Wisconsin 1 250 42,0 1 428 48,0 298 10,0 2 976 15.jul 10
Michigan 2 026 42,0 2 316 48,0 482 10,0 4 824 15.jul 16
Pennsylvania 2 527 41,0 3 174 51,5 462 7,5 6 163 15.jul 20
Florida 4 086 43,0 4 751 50,0 665 7,0 9 502 15.jul 29
North Carolina 2 181 46,0 2 229 47,0 332 7,0 4 742 15.jul 15
Georgia 1 988 48,0 1 863 45,0 290 7,0 4 141 12.jul 16
Iowa 752 48,0 705 45,0 110 7,0 1 566 09.jul 6
Maine 315 42,0 397 53,0 37 5,0 749 06.jul 4
Colorado 1 084 39,0 1 557 56,0 139 5,0 2 780 30.jun 9
Ohio 2 491 45,0 2 547 46,0 498 9,0 5 536 24.jun 18
Minnesota 1 237 42,0 1 708 58,0 0 0,0 2 945 20.jun 10
New Hampshire 313 42,0 365 49,0 67 9,0 745 19.jun 4
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 18.mai 13
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 27 905 43,5 31 293 48,8 4 950 7,7 64 148 60 170
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 28 584 39,2 38 418 52,7 5 901 8,1 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 56 489 41,2 69 711 50,9 10 851 7,9 137 051 185 353
Justert 43,4 53,6 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook