Poll of polls

Hjemme- og gjerdesitterne – X-faktorer

Publisert 2. juli 2020. Sist endret 4. juli 2020.

1) Tabellen bygger på snittet av bakgrunnstallene i 36 nasjonale stortingsmålinger publisert januar– juni 2020 der pollofpolls kjenner bakgrunnstallene.

2) Disse 36 målingene har hatt rundt 36.000 spurte fordi tusen er normalutvalget i nasjonale målinger. Med en "valgdeltakelse" på ca 75 pst i målingene, bygger tabellene på nærmere 30.000 respondenter, svarende til rundt en prosent av det sannsynlige antall avgitte stemmer i 2021.

3) Målingene og tabellen som disse bygger på, er fra en periode med turbulens, særlig Frexit og korona. Snitt barometertall har derfor begrenset interesse, men overgangene mellom partiene mv. gir kunnskap om det uforutsigbare halvåret vi har bak oss.

4) Hjemmesitterne, eller mer presist velgere som ikke stemte i 2017 (= hjemmesittere 2017 + tre årskull, førstegangsvelgere). Blokkfordelingen av denne gruppen første halvår 2020:

(i) Ap 99.000 + Sp 55.000 + SV 27.000 + MDG 35.000 + Rødt 19.000. Sum opposisjonen 235.000.

(ii) H 84.000 + Frp 37.000 + KrF 9.000 + V 17.000. Sum borgerlige 147.000.

(iii) Rødgrønt netto pluss blant velgere som ikke stemte i forrige stortingsvalg: 88.000.

5) Gjerdesittere = velgere som stemte i 2017, men som nå svarer "ikke sikker":

(i) Ap 124.000 + Sp 31.000 + SV 17.000 + MDG 13.000 + Rødt 5.000. Sum opposisjonen 190.000.

(ii) H 122.000 + Frp 80.000 + KrF 19.000 + V 31000. Sum borgerlige 252.000.

(iii) Rødgrønne har 62.000 færre gjerdesittere enn borgerlige.

6) Vi ser her betydningen av 150.000 velgere svarende til ca. fem prosentpoeng av et sannsynlig elektorat i 2021.

7) Skal blokk-balansen forbli den samme i valget neste år som i målingene første halvår 2020, må den rødgrønne opposisjonen beholde (i) overskuddet på 88.000 blant velgere som ikke stemte i 2017; og (ii) det rødgrønne forspranget blant gjerdesitterne fra 2017 på 62.000 må vedbli på dette nivået.

8) En eventuell borgerlig mobilisering av egne gjerdesittere i 2021 vil lede til andre tall neste år enn vi har sett i første halvår.

9) Hjemmesitterne fra 2017 – som f.t. bidrar til å gi opposisjonen styrke – kan også være en usikker gruppe. TV2s måling den 1. juli 2020 illustrerer dette. TV2 opplyste at i juli-målingen mobiliserte "Arbeiderpartiet langt færre hjemmesittere enn de gjorde for en måned siden".

10) Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

11) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som tryller frem lojalitet og overganger mv. på sine regneark. Han har utarbeidet tabellene.

Snitt 36 målinger januar-juni der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 25,0
H 22,9
Frp 12,2
Sp 15,2
SV 7,0
KrF 3,5
V 3,2
MDG 5,2
R 4,2

Lojalitet mot stv 2017

Jan-Jun 2020
Ap 67,1
H 66,6
Frp 60,6
Sp 79,0
SV 68,6
KrF 63,0
V 40,6
MDG 64,9
R 73,2

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 67,1 3,7 2,5 3,4 4,8 3,2 6,2 4,9 3,5 3,3 11,8
H 2,5 66,6 7,1 1,4 0,5 5,7 11,7 1,5 0,9 1,4 10,0
Frp 0,4 4,5 60,6 1,3 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4 4,8 4,4
Sp 5,6 4,8 7,3 79,0 2,8 7,1 4,2 2,4 2,8 5,2 6,6
SV 3,4 0,5 0,7 1,2 68,6 1,2 2,2 4,9 8,1 0,7 3,3
KrF 0,2 0,7 0,8 0,5 0,0 63,0 0,5 0,6 0,2 1,2 1,1
V 0,7 1,1 0,6 0,5 1,0 0,6 40,6 1,3 0,3 0,0 2,0
MDG 2,3 0,9 0,2 0,6 5,6 1,8 8,5 64,9 3,0 0,5 4,1
R 2,4 0,4 0,5 1,4 7,0 0,4 1,1 5,0 73,2 0,4 2,2
Andre 0,3 0,4 1,8 0,3 0,1 0,7 0,3 0,4 0,2 39,0 1,0
Gjerdesittere 15,4 16,6 18,0 10,3 9,6 15,4 24,4 13,6 7,8 26,0 52,6

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -8 000 -8 000 35 000 18 000 -2 000 -2 000 14 000 17 000 1 000
H 8 000 1 000 31 000 3 000 -2 000 -7 000 5 000 2 000 2 000
Frp 8 000 -1 000 29 000 3 000 2 000 2 000 1 000 2 000 5 000
Sp -35 000 -31 000 -29 000 -1 000 -7 000 -4 000 -1 000 2 000 -2 000
SV -18 000 -3 000 -3 000 1 000 -1 000 -1 000 5 000 7 000 0
KrF 2 000 2 000 -2 000 7 000 1 000 0 2 000 0 0
V 2 000 7 000 -2 000 4 000 1 000 0 10 000 1 000 0
MDG -14 000 -5 000 -1 000 1 000 -5 000 -2 000 -10 000 3 000 0
R -17 000 -2 000 -2 000 -2 000 -7 000 0 -1 000 -3 000 0
Andre -1 000 -2 000 -5 000 2 000 0 0 0 0 0
Gjerdesittere -124 000 -122 000 -80 000 -31 000 -17 000 -19 000 -31 000 -13 000 -5 000 -14 000
Stemte ikke sist 99 000 84 000 37 000 55 000 27 000 9 000 17 000 35 000 19 000 9 000
Total -90 000 -81 000 -94 000 132 000 23 000 -22 000 -37 000 55 000 48 000 1 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -49 000
Fra Frp -43 000
Fra KrF -12 000
Fra V -18 000
SUM -122 000
Til Ap 20 000
Til Sp 71 000
Til SV 8 000
Til MDG 18 000
Til R 5 000
SUM 122 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Jan-Jun 2020
Ap fra H 8000
Ap fra F+H+K+V 20000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Jan-Jun 2020
Sp fra Ap 35000

Johan Giertsen

Del på Facebook