Poll of polls

Lojaliteten – bakgrunnstallenes dronning

Publisert 28. juni 2020. Sist endret 28. juni 2020.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i seks av åtte landsmålinger i juni. Tabellen viser snittet av overgangsmatrisene.

2) Battleground – definert som blokkoverganger – er i hovedsak som i mai, dvs. netto 100.000 borgerlige 2017-velgere, av disse rundt halvparten til Senterpartiet.

3) Fremskrittspartiet og Høyre lekker begge netto ca. 20.000 av sine 2017-velgere til Trygve Slagsvold Vedum. Målt i overganger, er Senterpartiet den største konkurrenten for både Erna Solberg og Siv Jensen.

4) Frp+Sp+SV+KrF+V+MDG har styrket egen lojalitet mot mai, motsatt Ap+H+R.

5) Lojaliteten er bakgrunnstallenes dronning, og angir partienes attraktivitet blant egne velgere. For de større partiene er en tommelfingerregel at lojalitet på 70–75 ofte vil gi barometertall nær oppslutningen i valget som byrået vekter mot.

6) Fordi alle byråene som har regelmessige landsmålinger vekter stortingsmålinger mot 2017, viser lojaliteten prosentandelen av partienes 2017-velgere som vil holde fast ved sitt partivalg for snart tre år siden.

7) Lojalitet juni (parentes mai), avrundet til nærmeste hele prosentpoeng: Ap 65 (69) – H 70 (73) – Frp 60 (53) – Sp 79 (75) – KrF 65 (62) – V 40 (38) – MDG 70 (66) – R 74 (76).

8) Andre observasjoner juni sammenlignet med mai:

(i) Arbeiderpartiet har snudd 11.000 i netto minus mot Høyre i mai til pluss 6.000, og henter et halvt prosentpoeng fra borgerlig side samlet (15.000).

(ii) Tross dette, har Arbeiderpartiet lavere barometerverdi i juni enn i mai, fordi partiet har økt (og stort sett doblet) lekkasjen til partiene i egen blokk. Netto 86.000 av Støres 2017-velgere, eller nesten tre prosentpoeng, går til Sp, SV, MDG, R.

(iii) Høyre henter under halvparten av det antall Frp-velgere partiet hentet i mai.

(iv) Fremskrittspartiet har halvert lekkasjen til Senterpartiet. Siv Jensen er netto 40.000 velgere i pluss mot H+Sp, sammenlignet med forrige måned.

(v) Overgangene mellom blokkene er stabile. Det ser vi også på snittene for blokkene som er så godt som uendret fra mai til juni.

(vi) Sum gjerdesittere juni (mai i parentes):

Ap+Sp+SV+R+MDG: 218.000 (208.000)

Frp+H+KrF+V: 256.000 (235.000)

(vii) Spørsmålet om hvor mange gjerdesittere som vil la seg mobilisere i valget, og hvordan disse vil fordele seg mellom partiene, er blant 2021-valgets X-faktorer. Dette er velgere som stemte i 2017, men som svarer \"ikke sikker\" når partimålerne ringer.

9) Merk større feilkilder ved bakgrunnstall enn barometertall.

10) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som på sine regneark til enhver tid har oversikt over velgernes vandringer, og som utarbeider de månedlige snittmatrisene.

Snitt seks målinger juni der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 24,4
H 24,8
Frp 11,4
Sp 14,0
SV 7,1
KrF 3,5
V 3,2
MDG 5,4
R 4,5

Lojalitet mot stv 2017

Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 64,5 4,3 2,8 2,8 5,5 0,9 2,8 2,9 1,1 7,2 11,9
H 3,1 70,4 7,7 1,3 0,3 6,1 13,0 0,8 1,1 0,0 10,8
Frp 0,1 2,5 60,3 0,3 0,0 0,4 0,5 0,0 5,0 0,4 4,0
Sp 4,0 3,6 4,7 79,2 1,3 6,4 2,2 1,3 3,2 7,7 5,7
SV 3,7 0,3 0,1 0,9 70,0 1,1 2,1 5,8 6,7 2,1 3,1
KrF 0,1 0,8 0,3 0,2 0,0 64,9 0,6 0,8 0,0 4,0 1,0
V 0,8 1,5 0,8 0,5 0,9 0,0 40,3 1,5 0,5 0,0 2,1
MDG 2,9 0,9 0,2 0,8 5,8 2,5 11,6 69,9 2,7 0,0 3,1
R 2,9 0,8 1,0 1,2 4,3 1,5 1,2 4,6 74,0 0,0 1,8
Andre 0,4 0,5 1,5 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 40,5 0,9
Gjerdesittere 17,9 15,0 20,5 11,9 12,0 16,1 27,7 12,6 8,6 18,7 55,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -6 000 -12 000 23 000 20 000 0 3 000 21 000 22 000 0
H 6 000 -16 000 22 000 1 000 -2 000 -6 000 6 000 5 000 4 000
Frp 12 000 16 000 20 000 0 1 000 3 000 1 000 1 000 7 000
Sp -23 000 -22 000 -20 000 0 -7 000 -1 000 1 000 1 000 -2 000
SV -20 000 -1 000 -3 000 0 -1 000 -1 000 5 000 3 000 -1 000
KrF 0 2 000 -1 000 7 000 1 000 -1 000 2 000 2 000 -2 000
V -3 000 6 000 -3 000 1 000 1 000 1 000 13 000 1 000 0
MDG -21 000 -6 000 -1 000 -1 000 -5 000 -2 000 -13 000 2 000 0
R -22 000 -5 000 -1 000 -1 000 -3 000 -2 000 -1 000 -2 000 0
Andre 0 -4 000 -7 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0
Gjerdesittere -143 000 -110 000 -91 000 -36 000 -21 000 -20 000 -35 000 -12 000 -6 000 -10 000
Stemte ikke sist 100 000 90 000 34 000 48 000 26 000 8 000 18 000 26 000 15 000 8 000
Total -114 000 -40 000 -121 000 85 000 21 000 -22 000 -34 000 61 000 46 000 4 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -40 000
Fra Frp -37 000
Fra KrF -12 000
Fra V -13 000
SUM -102 000
Til Ap 15 000
Til Sp 50 000
Til SV 3 000
Til MDG 22 000
Til R 9 000
SUM 99 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 6000 -11000 0 7000 16000 1000 31000 13000 13000
Ap fra F+H+K+V 18000 -2000 14000 26000 19000 16000 53000 27000 24000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 23000 17000 29000 43000 46000 28000 49000 60000 68000

Johan Giertsen

Del på Facebook