Poll of polls

Jonas Gahr Støre vs Lan Marie Berg

Publisert 20. juni 2020. Sist endret 20. juni 2020.

1) Byråd Lan Marie Berg blir MDGs toppkandidat i Oslo.

2) Lan Marie Berg vil gi kampen om miljøvelgerne en ny omdreining i hovedstaden. Arbeiderpartiets og MDGs oppgjør om disse velgerne blir særlig spennende – symbolisert ved toppkandidatene for Ap og MDG i Oslo, Jonas Gahr Støre og Lan Marie Berg.

3) Kampen Ap vs MDG må sees i lys av at Ap sier nei til MDG som regjeringspartner. "Jeg mener forskjellene til Rødt og MDG er for store for regjeringssamarbeid", sa Støre til Aftenposten på sin pressekonferanse 18. juni.

4) Så blir spørsmålet om Lan Marie Berg kan hente Ap-velgere som ikke er begeistret for at Støre har Senterpartiet som sin foretrukne partner. I skolevalgene i byene kan AUF få en krevende oppgave med å overbevise unge velgere om at Ap+Sp i regjering gir en mer kraftfull miljøpolitikk enn Ap+MDG.

5) MDG har særlig i kommunevalg vist evne til henting fra andre partier. Den nasjonale sluttmålingen fra Respons for VG før kommunevalget 2019 er illustrerende (opptatt 3-6 sept). MDGs brutto henting i denne undersøkelsen:

Fra Ap: 58.000

Fra SV: 20.000

Fra V: 19.000

Fra H: 15.000

Fra R: 10.000

6) MDGs henting av velgere fra konkurrerende partier er særlig markert i Oslo. I målingen fra Respons for VG opptatt 22-27 august med spørsmål om kommunevalg i Oslo, var MDGs brutto henting av andre partiers 2017-velgere (i parentes hentingen i prosent av andre partiers 17-velgere i Oslo):

Ap 16.000 (16 pst)

V 6.000 (30 pst)

SV 4.000 (22 pst)

H 3.000 (3 pst)

Rødt 2.000 (19 pst)

7) Bakgrunnstall er usikre, men disse overgangene antyder muligheter for MDG, og så blir spørsmålet om partiet makter å utnytte sitt potensiale.

8) Hentingen iht disse undersøkelsene før lokalvalget i fjor er høyere enn på stortingsmålingene så langt i år. MDG gjorde solide lokalvalg i 2015 og 2019. Spørsmålet i 2021 blir om MDG makter et gjennombrudd i et stortingsvalg.

9) Usikkerhet og uforutsigbarhet vil trolig sette sitt preg på 2021:

(i) Viruset kan komme til å dominere nyhetsbildet, slik at helse og arbeid kommer i sentrum. På den annen side kan viruset komme i skyggen, skolestreikene kommer tilbake, og klima og miljø vil prege samfunnsdebatten. MDGs muligheter er forskjellige i disse scenariene.

(ii) Vil MDG garantere for regjeringsskifte? MDGs velgere er overveiende på venstresiden. Hvis "blokkuavhengigheten" spiller seg ut slik at MDG ikke i valgkampen blir en garantist for et skifte, kan det gi Ap+SV en mulighet til å stanse lekkasjen til MDG. Lykkes Ap+SV med det, blir det andre tall for MDG enn på målingene i år.

(iii) MDG har i målingene en relativt høy andel av yngre velgere og velgere som ikke stemte i 2017. MDGs risiko er at fremmøtet blant disse blir mindre enn målingene antyder. Skjer det, kan MDG oppleve et nytt stortingsvalg der partiet ikke makter å forsvare målingene. MDG må være forberedt på at målingene kanskje overvurderer partiet.

(iv) MDG er sterke i Oslo, men utenfor byene er oppslutningen ujevn. Om MDG lykkes med å bredde ut partiet geografisk, kan bli en av faktorene som skiller Bastholm fra suksess eller et ordinært valg.

(v) MDGs lojalitet – evne til å holde på egne velgere fra tidligere valg – er ujevn. En stabilt høy lojalitet er en av suksessfaktorene for et parti.

(vi) MDGs strategi for sin kampanje er også uviss. MDG har trolig mest å hente fra Arbeiderpartiet når det gjelder overganger. Vil MDG derfor spisse sin kampanje for å hente miljøvelgere fra Ap? Eller vil MDG rette sin kampanje mer i bredden? Svaret på hva som vil være det gunstigste får partiet kanskje først valgnatten.

10) Oppsummert: MDG har ingen garanti for at solide målinger våren 2020 blir omsatt til et solid resultat i stortingsvalget 2021.

11) Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstall i VGs målinger og til Gabriel Steinsbekk for beregningene som ligger til grunn for tabellen under.

MDGs netto henting fra andre partier

30.000 = ca ett prosentpoeng. Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstallene.

Ap H SV V Snitt målinger MDG
Juni 22.000 8.000 7.000 10.000 5,1
Mai 10.000 8.000 6.000 14.000 5
April 6.000 1.000 4.000 3.000 4,5
Mars 18.000 5.000 2.000 6.000 5,4
Februar 13.000 5.000 9.000 13.000 5,5
Jan etter Frexit 3.000 3.000 2.000 7.000 4,6
Jan før Frexit 18.000 6.000 6.000 9.000 5,5
Desember 22.000 4.000 0 8.000 5,6
November 15.000 15.000 10.000 15.000 6,3

MDGs lojalitet mot 2017

Juni 72
Mai 66
April 58
Mars 67
Februar 66
Jan etter Frexit 64
Jan før Frexit 66
Desember 63
November 69

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG