Poll of polls

Mai: Ap vs borgerlige i null

Publisert 1. juni 2020. Sist endret 1. juni 2020.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i seks av landsmålingene i mai. Snittmatrrisen i tabellen.

2) Observasjoner:

(i) Fremskrttspartiet har med 53 sin laveste lojalitet siden så lenge vi har lagt ut månedlige snittmatriser (fra nov 2019). For Frp er spørsmålet om Norstat/VL ultimo mai med barometertall 12,1 og lojalitet 60 kan antyde at bunnen er passert. De første svarene kommer i løpet av få dager.

(ii) Høyre er stabil på april-nivået på snitt og lojalitet. Det kan tyde på at korona-toppen kan være nådd. Eventuell ytterligere vekst forutsetter øket henting fra andre partier og/eller fra gruppen som ikke stemte i 2017. Begge deler er krevende, og vekst i disse segmentene er som regel mindre stabil enn vekst basert på egen lojalitet.

(iii) Arbeiderpartiet er 11.000 velgere i minus til Høyre, og i netto null mot borgerlig side samlet for første gang siden vi startet med samlematriser i november i fjor. Tabellen viser minus 2.000 for Ap mot borgerlige samlet, men det er reelt null, gitt feilkildene.

(iv) Fremskrittspartiet lekker nesten dobbelt så mye til Senterpartiet som i april.

(v) Mellom blokkene er de største netto-overgangene: Frp taper 44.000 til Sp, H taper 20.000 til Sp, og V taper 14.000 til MDG. Disse overgangene er valgkampens battleground.

(vi) Hvis vi nuller Senterpartiets gevinst fra regjeringen+Frp er gjenværende overgang mellom blokkene rundt 30.000 velgere (ca. ett prosentpoeng).

(vii) MDG får et hopp mot april, først og fremst pga høyere lojalitet.

(viii) Arbeiderpartiets lekkasje til Senterpartiet er synkende.

(ix) Gjerdesittere: Borgerlig side har 235.000, mens opposisjonen har 208.000. I februar var tallene henholdsvis 240.000 og 167.000. Regjeringen+Frps antall på gjerdet er med andre ord stabilt, mens opposisjonens antall gjerdesittere har økt med 40 000 siden før korona-utbruddet.

3) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som gjør en fabelaktig innsats med å holde oversikt over velgernes vandringer, og ikke minst med treffsikkert å finne de mest spennende utviklingstrekk i tallene.

Snitt seks målinger mai der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 25,9
H 26,5
Frp 10,4
Sp 13,9
SV 6,6
KrF 3,4
V 3,0
MDG 5,2
R 3,7

Lojalitet mot stv 2017

Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 68,6 3,2 1,3 5,0 4,5 2,3 5,9 6,0 2,3 0,0 14,1
H 4,3 73,3 13,3 1,7 1,8 8,4 12,9 2,3 0,5 1,4 11,4
Frp 0,5 2,9 53,0 0,2 0,4 0,0 1,6 0,9 0,0 6,4 2,7
Sp 4,0 3,4 10,1 74,6 1,9 5,2 6,0 0,9 1,0 4,9 5,2
SV 2,1 0,4 0,7 2,6 66,7 0,8 2,6 5,4 8,1 0,0 3,0
KrF 0,1 0,5 0,4 1,2 0,2 61,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0
V 0,3 1,1 0,7 1,1 1,0 0,9 38,0 0,0 0,0 0,0 1,7
MDG 1,9 1,4 0,0 0,2 6,2 0,6 10,8 65,9 1,5 0,0 3,9
R 1,9 0,1 0,4 1,2 6,4 0,0 0,6 5,0 76,2 0,0 1,9
Andre 0,3 0,4 1,5 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 36,1 1,1
Gjerdesittere 16,7 13,3 18,9 11,6 11,1 19,3 23,1 13,0 11,9 51,4 53,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 11 000 -2 000 17 000 9 000 -2 000 -5 000 10 000 13 000 2 000
H -11 000 -38 000 20 000 0 -7 000 -8 000 8 000 0 2 000
Frp 2 000 38 000 44 000 2 000 2 000 1 000 -1 000 2 000 3 000
Sp -17 000 -20 000 -44 000 4 000 -3 000 -4 000 0 3 000 -1 000
SV -9 000 0 -7 000 -4 000 -1 000 -2 000 6 000 6 000 0
KrF 2 000 7 000 -2 000 3 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000
V 5 000 9 000 -1 000 4 000 2 000 -1 000 14 000 1 000 0
MDG -10 000 -8 000 1 000 0 -6 000 -1 000 -14 000 4 000 0
R -13 000 0 -2 000 -3 000 -6 000 0 -1 000 -4 000 0
Andre -2 000 -2 000 -3 000 1 000 0 -1 000 0 0 0
Gjerdesittere -134 000 -97 000 -84 000 -35 000 -19 000 -24 000 -30 000 -12 000 -8 000 -28 000
Stemte ikke sist 118 000 95 000 23 000 44 000 25 000 8 000 14 000 33 000 16 000 10 000
Total -69 000 33 000 -159 000 91 000 12 000 -30 000 -48 000 55 000 37 000 -11 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -17 000
Fra Frp -54 000
Fra KrF -7 000
Fra V -26 000
SUM -104 000
Til Ap -2 000
Til Sp 71 000
Til SV 5 000
Til MDG 22 000
Til R 3 000
SUM 99 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -11000 0 7000 16000 1000 31000 13000 13000
Ap fra F+H+K+V -2000 14000 26000 19000 16000 53000 27000 24000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 17000 29000 43000 46000 28000 49000 60000 68000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap