Poll of polls

April: Nullforhold Erna vs Jonas

Publisert 3. mai 2020. Sist endret 3. mai 2020.

1) Poll of polls kjenner bakgrunnstallene i seks landsmålinger publisert 31. mars–29. april. Tabellen bygger på et snitt av disse seksbakgrunnstallene.

2) Arbeiderpartiets netto henting av H-velgere:

April 20: 0

Mars: 7.000

Febr: 16.000

Jan etter Frexit: 1.000

Jan før Frexit: 31.000

Des: 13.000

Nov: 13.000

3) Netto null i april betyr at Ap og H hentet omtrent det samme antallet velgere fra hverandre. Overgangene mellom disse partiene er lave – rundt tre pst eller lavere av velgerne til Ap og Høyre i 2017.

4) Det er mellom borgerlig side og Senterpartiet vi finner større overganger mellom blokkene – netto ca 55.000 i april (rundt 90.000 i mars 2020 og 125.000 i november 2019). Hadde vi nå vært i 2021, ville de 55.000 fra borgerlig side til Senterpartiet vært valgkampens fremste battleground.

5) Netto overganger fra borgerlig blokk til MDG er fallende – rundt 5.000 i april 2020 (nesten 40.000 i november 2019). MDG er f.t. avhengig av å hente velgere som ikke stemte i 2017, og å hente velgere fra andre partier på venstresiden, for å komme over sperregrensen.

6) Gjerdesittere, "ikke sikker": Etter at Høyre nå er fullmobilisert, er forskjellen mellom blokkene i antall gjerdesittere gått ned, i april 200.000 for "rød" side (Ap+Sp+SV+MDG+R) og 230.000 for "blå" side (Frp+H+KrF+V).

7) Mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017: Rød side 220.000 vs blå 160.000. Denne forskjellen utgjør to prosentpoeng. Hadde vi nå vært i 2021, ville spørsmålet vært om venstresiden hadde maktet å mobilisere disse velgerne i det antallet som målingene tyder på.

8) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som på sine regneark tryller frem velgernes vandringer.

Snitt seks målinger 31/3–29/4 der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 25,3
H 26,0
Frp 11,5
Sp 14,4
SV 7,0
KrF 3,3
V 3,2
MDG 4,3
R 3,8

Lojalitet april 2020 mot stv 2017

April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene april 2020 – prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 69,1 3,0 3,4 2,8 4,1 4,0 7,4 6,3 3,1 4,5 11,8
H 2,8 73,6 9,4 2,8 0,3 5,7 13,6 3,4 1,8 2,2 12,3
Frp 0,6 3,3 59,0 1,3 0,0 1,6 1,0 0,0 0,0 8,9 3,3
Sp 4,7 3,8 6,5 78,4 1,5 5,1 4,5 3,3 2,5 10,8 6,2
SV 2,9 0,7 1,1 0,4 71,0 1,0 2,8 7,2 7,2 0,0 2,8
KrF 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 66,1 0,0 0,9 0,0 0,0 1,0
V 1,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,0 40,1 2,6 0,5 0,0 2,4
MDG 1,6 0,6 0,0 0,9 6,2 1,8 4,5 57,9 1,8 0,0 3,2
R 1,9 0,4 0,0 0,8 4,8 0,5 0,0 3,0 73,7 0,0 2,4
Andre 0,2 0,1 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 35,4 0,5
Gjerdesittere 15,1 14,1 17,6 12,3 11,9 13,7 26,1 15,3 9,7 22,6 54,3

Overganger mellom partiene april 2020 – hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 0 -10 000 29 000 16 000 -5 000 1 000 6 000 13 000 -1 000
H 0 -18 000 19 000 5 000 -6 000 -15 000 1 000 2 000 0
Frp 10 000 18 000 25 000 5 000 2 000 1 000 0 0 2 000
Sp -29 000 -19 000 -25 000 -1 000 -6 000 -5 000 0 0 -6 000
SV -16 000 -5 000 -1 000 1 000 -1 000 -3 000 4 000 3 000 0
KrF 5 000 6 000 -2 000 6 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000
V -1 000 15 000 -1 000 5 000 3 000 0 3 000 0 0
MDG -6 000 -1 000 0 0 -4 000 -1 000 -3 000 2 000 0
R -13 000 -2 000 0 0 -3 000 -1 000 0 -2 000 0
Andre 1 000 0 -2 000 6 000 0 -1 000 0 0 0
Gjerdesittere -121 000 -103 000 -78 000 -37 000 -21 000 -17 000 -33 000 -14 000 -7 000 -12 000
Stemte ikke sist 99 000 103 000 27 000 52 000 23 000 8 000 20 000 26 000 20 000 4 000
Total -71 000 12 000 -110 000 106 000 24 000 -28 000 -37 000 25 000 34 000 -12 000

Netto overganger april 2020 borgerlige vs opposisjonen

Ulike summer skyldes avrundinger

Fra Høyre -27 000
Fra Frp -36 000
Fra KrF -14 000
Fra V -10 000
SUM -87 000
Til Ap 14 000
Til Sp 55 000
Til SV 14 000
Til MDG 5 000
Til R 3 000
SUM 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H