Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ny mandatfordeling 2021

Publisert 28. april 2020. Sist endret 28. april 2020.

1) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i henhold til valgloven fastsatt fordelingen av de 150 distriktsmandatene i stortingsvalget 2021.

2) Resultatet ble som forventet:

Akershus +2

Oslo +1

Oppland -1

Buskerud -1

Møre og Romsdal -1

3) Tabellen viser mandatfordelingen iht den nye beregningen, gitt snittet av de så langt seks nasjonale stortingsmålingene i april, forutsatt samme relative endring for alle partiene i alle 19 fylkene. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen.

4) Av de mer spesielle utslagene ser vi at SV som landets femte største parti får den største Troms-benken med ett distrikitsmandat pluss utjevningsmandatet. Andre partier vinner ett distriktsmandat i Troms.

5) Sammenlignes 2021-fordelingen med 2017-fordelingen, har partiene samme antall mandater nasjonalt, men med noe ulik fordeling i fylkene.

6) 2017-fordelingen er til sammenligning her.

Ny mandatfordeling 2021 – Snitt PoP april 2020

Ap 24,9 – H 25,8 – Frp 11,5 – SV 7,4 – Sp 14,2 – KrF 3,7 – V 3,0 – MDG 4,6 – R 3,6.

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R
Akershus 5 5+1 2 2 1 0 1 1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Hedmark 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 2 1 1 0 1 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oslo 5 6 1 0+1 2 0 1 2 2
Rogaland 3 4 2 2 1 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0
Østfold 3 3 1 1 0+1 0 0 0 0
Totalt 46 47 21 26 14 3 2 8 2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem