Poll of polls

Battleground: 90.000 velgere

Publisert 16. april 2020. Sist endret 16. april 2020.

1) Tabellene bygger på overgangstall i målinger der pollofpolls kjenner bakgrunnstallene.

2) I november 2019 var overgangene fra borgerlig side til opposisjon på omtrent 210.000 velgere netto. Det svarer til rundt syv prosentpoeng i pluss for opposisjonen og syv pp i minus for borgerlig side.

3) Primo april er lekkasjen ca. 90.000, svarende til omtrent tre prosentpoeng. Dette er også netto overganger fra borgerlig til rødgrønn blokk.

4) Disse netto 90.000 borgerlige 2017-velgerne er f.t. battleground i den lange valgkampen mot stortingsvalget 2021. Vi ser da at av kanskje tre millioner stemmer i stortingsvalget 2021, kan netto 90.000 borgerlige 2017-velgere avgjøre om det blir, eller ikke blir, maktskifte – avhengig av om disse holder seg til sitt gamle parti, eller om de velger Sp eller et annet parti på rødgrønn side (2.926.843 godkjente stemmer i 2017).

5) Lekkasjen fra borgerlige partier til Senterpartiet var netto omtrent 125.000 i november i fjor. Denne synes mer enn halvert primo april 2020. Lekkasjen fra borgerlig side til Arbeiderpartiet er lavere.

6) Senterpartiets prosentvise andel av lekkasjen fra borgerlig side: 56 (primo april) – 61 pst (mars) – 59 pst (februar) – 59 pst (jan etter Frexit) – 51 pst (jan før Frexit) – 62 pst (des) – 60 pst (nov).

7) MDG henter borgerlige velgere i kommunevalg, men lykkes så langt mindre med dette når velgerne spørres om stortingsvalg.

8) Etter at korona-krisen ble dominerende, har velgerovergangene mellom blokkene blitt mindre. Overgangene skjer i større grad innenfor blokkene. Om det vil vedvare, kan bare fremtiden gi svar på.

9) Merk den særlige usikkerheten ved overgangstall. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene.

Netto overgang av borgerlige 2017-velgere til opposisjonen

Primo april Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Fra H 35000 54000 62000 50000 98000 65000 90000
Fra Frp 31000 57000 28000 27000 43000 56000 68000
Fra KrF 16000 13000 12000 21000 18000 23000 23000
Fra V 7000 21000 16000 25000 24000 27000 30000
SUM 89000 145000 118000 123000 183000 171000 211000

Mottakere av borgerlige 2017-velgere

Ulikheter i summene skyldes avrundinger

Primo april Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Til Ap 19000 26000 19000 16000 53000 27000 24000
Til Sp 54000 89000 67000 71000 95000 107000 125000
Til SV 14000 12000 3000 8000 11000 13000 11000
Til MDG 10000 11000 22000 11000 20000 13000 38000
Til R -1000 8000 3000 14000 6000 12000 9000
SUM 96000 146000 114000 120000 185000 172000 207000

Johan Giertsen

Del på Facebook