Poll of polls

TV2 og VG: Kvinner løfter Høyre

Publisert 11. april 2020. Sist endret 11. april 2020.

Stortinget – landsomfattende – Kantar for TV2 og Respons for VG – publisert 2. og 3. april 2020.

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen i VG for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons og til journalist Kjetil Løset i TV2 for fordelingen kvinner vs menn i kanalens målinger i mars og april.

1) Høyre hadde størst fremgang fra mars til april både hos TV2 (+4,8 pp) og VG (+7,3 pp). Arbeiderpartiet var også i pluss mot mars hos TV2 (+3,3) og VG (+1,8).

2) Både Respons (VG) og Kantar (TV2) fant at Høyres vekst fra mars til april var sterkere blant kvinner enn menn.

3) Kantar for TV2 fant at Høyres oppslutning blant kvinner var 25 pst i april mot 20 i mars. Blant menn var den 24 pst i april mot 20 i mars.

4) I målingen fra Respons for VG hadde Høyre i april 27 pst oppslutning blant kvinner mot 18 i mars. Blant menn var nivåene 24 pst i april mot 18 i mars.

5) Både Kantar og Respons fant at Høyres oppslutning var marginalt høyere blant kvinner enn menn i målingene i april, ett prosentpoeng hos Kantar og tre prosentpoeng hos Respons. Det normale er at Høyre har noe større oppslutning blant menn enn kvinner.

6) Slike funn må leses i lys av usikkerheten når målingene brytes ned på kjønn og andre bakgrunnsvariabler. Høyres (mulige) vekst blant kvinner og hvis ja, om den blir kort- eller langvarig, må vi ha et bredere materiale før vi kan besvare med større sikkerhet.

7) Lojalitet hos Respons for VG i april (mars i parentes):

R 74 (72)

SV 73 (73)

Ap 71 (67)

Sp 82 (77)

V 45 (37)

KrF 63 (57)

H 72 (55)

Frp 64 (72)

MDG 50 (65)

Høyres lojalitetsvekst er 17 (!) prosentpoeng fra mars til april.

8) Gjerdesittere (\"ikke sikker\") hos Respons for VG i april (mars i parentes):

Ap 133.000 (104.000)

H 95.000 (144.000)

Høyres lojalitetsvekst skyldes delvis at egne gjerdesittere er hentet ned.

9) Andel i april av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 hos Respons for VG (mars i parentes):

Ap 28 (26)

H 30 (11)

Høyres vekst fra mars til april er delvis drevet av hjemmesittere i 2017. Det kan være en troløs gruppe.

10) Netto lekkasje til Senterpartiet hos Respons for VG i april (mars i parentes):

Ap 8.000 (32.000)

H 33.000 (59.000)

Frp 32.000 (15.000)

11) Netto lekkasje til Arbeiderpartiet i april hos Respons for VG (mars i parentes).

H 24.000 (16.000)

Lekkasjen fra Frp til Ap er marginal.

12) Kjernen i battleground april 2020: Lekkasjen fra Frp+H til Ap+Sp på rundt 90.000, av disse 65.000 fra Frp+H til Sp.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H