Poll of polls

Lav lojalitet før korona

Publisert 29. mars 2020. Sist endret 2. april 2020.

Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i mars.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt februar 24,1 19,0 15,0 6,9 15,2 4,0 3,8 5,5 4,4 1,9
Snitt mars 24,6 20,5 12,9 7,7 16,6 3,3 3,1 5,4 4,3 1,7
Endring 0,5 1,5 -2,1 0,7 1,4 -0,7 -0,7 -0,1 -0,2 -0,2
Sterkeste 26,7 24,9 14,6 9,0 18,3 4,1 3,7 7,3 5,4 2,6
Svakeste 21,5 17,9 11,4 6,9 14,6 2,8 2,2 3,7 2,7 1,1
Sprik 5,2 7,0 3,2 2,1 3,7 1,3 1,5 3,6 2,7 1,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i februar og i mars.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -2,7 2,0 -2,0 0,8 2,6 -1,3 -0,3 -0,3 -0,2 1,5 3/3-2020
Respons / VG 0,0 -2,0 -0,7 0,5 2,8 -0,7 0,6 -0,4 0,8 -0,9 4/3-2020
Norstat / NRK / Aftenp 0,5 1,6 -2,8 2,3 -0,9 -0,3 -0,6 0,6 -0,4 0,1 4/3-2020
Norfakta / Nat. / KK 3,6 1,2 -2,9 -0,6 0,0 -1,6 -1,9 1,8 0,9 -0,4 7/3-2020
Opinion / DA / FF / ANB -1,1 -0,6 -1,6 0,4 3,1 -0,4 -0,7 2,1 -1,4 0,0 11/3-2020
Sentio / NA / Amedia 0,7 -0,9 -1,6 -0,1 3,4 -0,5 -0,4 0,5 -1,2 0,3 19/3-2020
Ipsos / Dagbladet -0,9 2,0 -2,8 1,9 2,6 0,1 -0,9 -1,0 1,2 -2,2 19/3-2020
Norstat / VL 2,7 4,4 -1,6 1,1 -1,1 -0,3 -2,2 -2,5 -0,6 0,4 25/3-2020
Norstat / NRK / Aftenp 2,0 5,0 -1,2 -1,2 -1,1 -1,3 0,9 -1,2 -0,9 -1,0 31/3-2020
Snitt disse målingene 0,5 1,4 -1,9 0,6 1,3 -0,7 -0,6 0,0 -0,2 -0,2

1) Tabellene nederst gjengir snittet av bakgrunnstallene i seks av de åtte landsmålingene i mars.

2) Lojaliteten i mars var lav på målingene som ble tatt opp før krisetiltakene som ble publisert 12. mars. Bare Senterpartiet hadde der lojalitet over 70.

3) I månedens siste måling, Norstat for Vårt Land, hadde ytterligere fem partier lojalitet over 70 – Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt, SV, MDG. Et sjette parti (Fremskrittspartriet) ble av Norstat målt bare to promille under 70 i lojalitet.

4) Så blir spørsmålet i april om korona-krisen vil virke mobiliserende slik Norstat fant for Vårt Land – eller om velgerne faller tilbake til den avventende lave lojaliteten som preget målingene før 12. mars 2020.

5) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som på sine regneark tryller frem klargjørende oversikter over velgernes vandringer.

Snitt for seks målinger i mars der pollofpolls kjenner bakrunnstallene

Ap 24,8
H 19,9
Frp 13,1
Sp 16,8
SV 7,7
KrF 3,5
V 3,0
MDG 5,4
R 4,2

Lojalitet

mars februar jan etter Frexit jan før Frexit desember november
Ap 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5
Antall målinger 6 6 4 5 6 7

Netto overganger i pst av partienes 2017-velgere

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 65,2 2,7 2,9 3,1 4,0 3,6 7,0 2,6 5,8 3,9 12,2
H 1,7 58,7 3,2 0,8 0,6 6,9 9,9 0,8 1,0 4,9 7,6
Frp 0,2 5,7 63,9 1,3 0,0 1,1 0,3 0,4 0,0 5,3 5,1
Sp 6,6 5,5 8,9 81,0 4,3 9,4 4,6 2,9 4,1 3,5 8,1
SV 4,5 0,5 1,2 1,3 69,3 2,3 0,9 4,9 10,0 1,9 2,7
KrF 0,4 0,7 0,6 0,4 0,0 61,7 1,0 0,5 0,7 0,0 1,2
V 0,4 1,6 0,0 0,4 0,3 1,1 39,4 0,5 0,0 0,0 1,9
MDG 2,6 0,8 0,0 0,5 4,0 0,7 5,4 66,7 5,4 0,0 5,9
R 2,1 0,2 1,1 1,9 10,1 0,0 2,6 5,6 68,6 2,4 2,2
Andre 0,3 0,5 1,5 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 0,0 34,3 1,1
Gjerdesittere 16,4 23,6 17,0 9,0 7,5 12,6 28,6 14,6 4,4 27,7 54,1

Netto overganger av 2017-velgere

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -7 000 -12 000 43 000 29 000 -1 000 -6 000 18 000 12 000 0
H 7 000 27 000 38 000 3 000 -4 000 -1 000 5 000 1 000 1 000
Frp 12 000 -27 000 36 000 5 000 1 000 0 0 5 000 4 000
Sp -43 000 -38 000 -36 000 -4 000 -10 000 -5 000 -1 000 3 000 -2 000
SV -29 000 -3 000 -4 000 4 000 -3 000 -1 000 2 000 11 000 -1 000
KrF 1 000 4 000 -1 000 10 000 3 000 0 0 -1 000 1 000
V 6 000 1 000 0 5 000 1 000 0 6 000 3 000 1 000
MDG -18 000 -5 000 0 1 000 -2 000 0 -6 000 2 000 0
R -12 000 -1 000 -5 000 -3 000 -11 000 1 000 -3 000 -2 000 -1 000
Andre 0 -1 000 -4 000 2 000 1 000 -1 000 -1 000 0 1 000
Gjerdesittere -131 000 -173 000 -75 000 -27 000 -13 000 -15 000 -37 000 -14 000 -3 000 -15 000
Stemte ikke sist 103 000 64 000 43 000 68 000 22 000 10 000 16 000 49 000 18 000 10 000
Total -104 000 -186 000 -67 000 177 000 34 000 -22 000 -44 000 63 000 52 000 -2 000

Netto overganger borgerlige vs Ap+Sp+SV+MDG+R

mars februar jan etter Frexit jan før Frexit desember november
Fra Høyre -54 000 -62 000 -50000 -98000 -65000 -90000
Fra Frp -57 000 -28 000 -27000 -43000 -56000 -68000
Fra KrF -13 000 -12 000 -21000 -18000 -23000 -23000
Fra V -21 000 -16 000 -25000 -24000 -27000 -30000
SUM -145 000 -118 000 -123000 -183000 -168000 -211000
Til Ap 26 000
Til Sp 89 000
Til SV 12 000
Til MDG 11 000
Til R 8 000
SUM 146 000

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Mars 2020 46 92 95 82 84 7 9 34 56 59 58 39 61 36
Februar 2020 44 85 88 76 79 8 10 34 60 63 63 40 66 37
Januar 2020 45 89 92 79 81 8 9 36 58 61 60 41 63 38
Desember 2019 42 90 93 80 82 9 10 36 55 58 57 41 60 38
November 2019 41 90 93 80 82 9 11 37 54 57 56 42 59 39
Oktober 2019 42 90 93 80 82 8 12 37 54 57 56 42 59 39
September 2019 42 88 91 78 80 7 12 37 57 60 59 42 62 39
August 2019 44 88 91 79 81 9 10 39 57 60 59 44 62 41
Juli 2019 47 91 94 80 83 9 9 39 54 57 57 45 60 42
Juni 2019 48 90 92 80 82 10 9 38 56 58 58 42 60 40
Mai 2019 48 89 92 80 82 9 7 38 59 62 61 43 64 40
April 2019 47 93 96 82 84 8 3 41 60 63 62 46 65 43
Mars 2019 49 88 90 77 78 9 7 42 62 64 63 45 65 43
Februar 2019 51 89 92 78 79 10 3 42 63 66 64 46 67 43
Januar 2019 52 87 90 77 80 7 2 44 67 70 70 50 73 47
Desember 2018 52 86 89 76 79 7 2 45 68 71 71 51 74 48
November 2018 55 89 92 80 83 1 1 48 72 75 75 54 78 51
Oktober 2018 51 84 92 79 82 1 1 47 72 80 75 58 83 50
September 2018 49 81 84 72 75 8 1 48 73 76 76 54 79 51
August 2018 48 81 88 76 79 8 1 46 69 76 72 56 79 49
Juli 2018 45 77 86 72 74 1 3 49 77 86 79 60 88 51
Juni 2018 44 74 81 69 76 8 2 49 71 78 78 63 85 56
Mai 2018 46 78 85 72 79 1 1 48 75 82 82 62 89 55
April 2018 44 76 83 70 73 8 1 46 74 81 77 56 84 49
Mars 2018 44 76 83 71 79 1 1 49 76 83 84 64 91 57
Februar 2018 44 76 83 70 78 1 2 51 75 82 83 66 90 59
Januar 2018 43 76 83 70 77 1 1 52 77 84 84 66 91 59
Desember 2017 47 79 86 73 80 1 2 47 73 80 80 61 87 54
November 2017 48 80 83 70 78 1 1 49 76 79 84 60 87 57
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger