Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Erna har 180.000 gjerdesittere

Publisert 22. mars 2020. Sist endret 22. mars 2020.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i fem av syv landsmålinger så langt i mars. Vi kommer med tabeller for mars samlet når vi nærmer oss månedsskiftet, men gir nå en løypemelding.

2) Vi har foreløpig bare en måling der alle responentene ble spurt etter at landet den 12. mars fikk de strengeste restriksjoner en lovlig innsatt norsk regjering har iverksatt (Ipsos for Dagbladet 19.mars 2020).

3) Snitt for de fem målingene der vi kjenner bakgrunnstall (snitt alle målinger hittil i mars i parentes):

Ap 24,4 (24,2)

H 19,2 (19,5)

Frp 13,1 (13,1)

Sp 17,3 (17,1)

SV 7,7 (7,7)

KrF 3,6 (3,4)

V 3,1 (3,1)

MDG 5,7 (5,9)

R 4,3 (4,4)

4) Snitt lojalitet så langt i mars (februar i parentes) – avrundet til nærmeste hele prosentpoeng:

Ap 64 (67)

H 56 (60)

Frp 63 (68)

Sp 80 (80)

SV 68 (69)

KrF 63 (70)

V 42 (47)

MDG 66 (66)

R 66 (76)

5) Sammenlignet med februar, er lojaliteten ned for alle, unntatt Sp og MDG. Det kan tyde på avventende velgere.

6) Gjerdesittere mars (februar i parentes):

Ap 134.000 (117.000)

H 180.000 (137.000)

Frp 79.000 (67.000)

Sp 27.000 (24.000)

SV 14.000 (11.000)

KrF 15.000 (12.000)

V 34.000 (23.000)

MDG 13.000 (9.000)

R 3.000 (6.000)

7) Hvis snittet av de fem målingenes bakgrunnstall treffer, har statsministerens parti 180.000 (!) gjerdesittere. Det er velgere som stemte Høyre i stortingsvalget 2017, men som nå sier "ikke sikker" når meningsmålerne ringer. I 2017 svarte ett prosentpoeng til rundt 30.000 velgere.

8) Netto lekkasje til Senterpartiet i mars (februar i parentes):

Ap 48.000 (46.000)

H 40.000 (36.000)

Frp 40.000 (18.000)

KrF 9.000 (8.000)

9) Høyres netto lekkasje til Arbeiderpartiet: 9.000 (16.000).

10) Høyres netto lekkasje til Fremskrittspartiet: 30.000 (46.000).

11) Arbeiderpartiets netto lekkasje til SV: 29.000 (17.000).

12) Arbeiderpartiets netto lekkasje til MDG: 22.000 (13.000) .

13) Arbeiderpartiets netto lekkasje til Rødt: 13.000 (20.000).

14) SVs netto lekkasje til Rødt: 10.000 (11.000).

15) SVs netto lekkasje til MDG: 3.000 (9.000).

16) Henting i mars av velgere som ikke stemte i stv 2017, i hovedsak hjemmesittere i 2017 og tre årskull førstegangsvelgere (i parentes februar):

Ap 100.000 (89.000)

H 62.000 (73.000)

Frp 47.000 (49.000)

Sp 67.000 (49.000)

SV 23.000 (37.000)

KrF 11.000 (12.000)

V 16.000 (23.000)

MDG 53.000 (39.000)

R 20.000 (25.000)

17) Bakgrunnstallene i mars gir MDG en vekst i stemmetallet mot stv 2017 på 76.000. Av disse er 53.000 velgere som ikke stemte i 2017.

18) Netto overganger fra borgerlig side (Frp+H+KrF+V) til opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R): 152.000 (mars 20) – 118.000 (feb 20) – 178.000 (jan 20) – 168.000 (des 19) – 211.000 (nov 19).

19) Senterpartiets andel av netto overganger fra borgerlig side til opposisjonen: 94.000 (mars 20) – 67.000 (feb 20) – 93.000 (jan 20) – 107.000 (des 19) – 125.000 (nov 19).

20) Da ser vi det som først og fremst er battleground i den lange valgkampen mot stortingsvalget 2021:

(i) Borgerlig sides lekkasje til Senterpartiet.

(ii) Borgerlig sides knapt 310.000 (!) gjerdesittere vs opposisjonen 190.000.

21) Merk den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

22) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for fabelaktig innsats med å studere bakgrunnstall, og sette velgernes vandringer opp i klargjørende tabeller.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H