Poll of polls

Flytter klimakrisen velgere?

Publisert 29. februar 2020. Sist endret 29. februar 2020.

1) Tabellene bygger på et snitt av bakgrunnstallene i de seks landsmålingene i februar der vi kjenner matrisene – alle bortsett fra Kantar for TV2 og Opinion for ANB.

2) Snittet for disse seks målingene (i parentes snitt alle åtte målinger i januar): Ap 24,0 (24,1) – H 19,2 (19,0) – Frp 14,9 (15,0) – Sp 15,3 (15,2) – SV 6,9 (6,9) – KrF 4,0 (4,0) – V 3,7 (3,8) – MDG 5,6 (5,5) – R 4,3 (4,4).

3) De største bevegelsene er Arbeiderpartiets lekkasje til Senterpartiet og Høyres lekkasje til Fremskrittspartiet, begge netto 46.000. Det svarer til 5,7 pst av Arbeiderpartiets 2017-velgere og 6,3 pst av Høyres 17-velgere.

4) Netto lekkasje fra borgerlige til opposisjonen som først og fremst er battleground: 118.000 (februar) – 123.000 (januar etter Frexit) – 185.000 (januar før Frexit) – 170.000 (desember) – 210.000 (november).

5) Gjerdesittere (januar før Frexit i parentes):

(i) Opposisjonen: 167.000 (159.000)

(ii) Borgerlige: 239.000 (251.000)

(iii) Borgerlig sides (eventuelle) mobilisering av egne gjerdesittere i 2021 vil avgjøre graden av spenning i valget neste år.

6) Mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017 (januar før Frexit i parentes):

(i) Opposisjonen: 239.000 (262.000)

(ii) Borgerlige: 157.000 (151.000)

(iii) MDG og Rødt er stadig partiene som – relativt sett – er mest avhengig av å hente velgere som ikke stemte i 2017, i februar 39.000 til MDG og 25.000 til Rødt.

7) Venstre er i bedre form enn i 2019 med høyere lojalitet. Lojalitet 47 i februar 2020 er opp mot snittet i fjr.

8) Venstre og Høyre er partiene som har relativt flest gjerdesittere, begge 18–19 pst av 2017-velgere. Det gir en mulighet for å mobilisere, så blir spørsmålet om disse partiene lykkes med det.

9) Flytter klimakrisen mange velgere?

(i) De dominerende velgerbevegelsene i februar 2020 er lekkasjen fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet og fra Høyre til Fremskrittspartiet og Senterpartiet, samlet netto nesten 130.000. Det er vanskelig å se disse overgangene i lys av klimakrisen.

(ii) Partiet som har "miljø" i navnet – MDG – har et snitt i februar som er nær partiets snitt i de ni siste månedene (fra juni 2019).

(iii) SV er bemerkelsesverdig stabil på høy 6 eller 7 pluss.

(iv) Sum MDG+SV+V henter 16,2 i februar mot 13,6 i stortingsvalget 2017.

(v) Folkeaksjonen Nei til mer bompenger var blant vinnerne i kommunevalget 2019. I de tretten kommunene med bomlister i 2019 fikk FNB samlet 8,8 pst. Blant disse kommunene finner vi Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Tromsø. FNB var opp 8,5 pp fra 2015 til 2019 i disse kommunene. MDG fikk 10,8 pst i summen av disse tretten kommunene, opp 4,6 pp mot 2015.

10) Merk høyere usikkerhet ved bakgrunnstall enn ved barometertall.

11) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for fabelaktig innsats med de månedlige samlematrisene.

Lojalitet mot stv 2017 – februar 2020

feb.20 jan. etter Frexit jan. før Frexit
Ap 66,8 72,7 67,7
H 59,7 61,8 65,3
Frp 68,3 68,5 59
Sp 79,8 76,3 82,8
SV 69,4 70 64,4
KrF 69,8 59,4 54,6
V 47,3 38,4 37,9
MDG 65,5 63,8 65,8
R 76,1 71 72
Antall målinger 6 4 5

Overganger mellom partiene – prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 66,8 3,9 1,7 3,0 4,5 3,6 3,7 6,0 2,4 4,3 10,6
H 1,6 59,7 3,8 1,1 0,0 2,3 9,4 1,5 1,0 0,0 8,7
Frp 0,4 8,6 68,3 3,3 0,3 1,7 1,0 0,0 0,0 4,3 5,9
Sp 6,9 5,3 6,3 79,8 2,4 7,8 4,0 4,5 3,8 2,7 5,9
SV 3,1 0,5 0,2 1,5 69,4 0,3 2,4 2,6 5,6 0,0 4,5
KrF 0,4 0,7 1,7 0,7 0,0 69,8 0,5 0,8 0,6 1,2 1,4
V 0,9 1,2 0,5 0,2 2,5 0,9 47,3 2,3 0,0 0,0 2,8
MDG 2,3 0,9 0,3 0,6 6,5 2,9 12,0 65,5 1,9 3,1 4,6
R 2,7 0,2 0,2 1,1 8,3 0,7 0,8 6,5 76,1 0,0 3,0
Andre 0,7 0,3 1,9 0,4 0,0 0,3 0,4 1,2 0,7 35,6 1,1
Gjerdesittere 14,7 18,7 15,2 8,0 6,4 9,8 18,4 9,5 8,0 16,8 52,0

Overganger mellom partiene – hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -16 000 -4 000 46 000 17 000 -1 000 2 000 13 000 20 000 3 000
H 16 000 46 000 36 000 4 000 3 000 -3 000 5 000 1 000 2 000
Frp 4 000 -46 000 18 000 0 6 000 1 000 1 000 1 000 6 000
Sp -46 000 -36 000 -18 000 0 -8 000 -5 000 -2 000 0 0
SV -17 000 -4 000 -4 000 0 0 1 000 9 000 11 000 0
KrF 1 000 -3 000 -6 000 8 000 0 0 3 000 0 0
V -2 000 3 000 -1 000 5 000 -1 000 0 13 000 1 000 0
MDG -13 000 -5 000 -1 000 2 000 -9 000 -3 000 -13 000 5 000 -1 000
R -20 000 -1 000 -1 000 0 -11 000 0 -1 000 -5 000 0
Andre -3 000 -2 000 -6 000 0 0 0 0 1 000 0
Gjerdesittere -117 000 -137 000 -67 000 -24 000 -11 000 -12 000 -23 000 -9 000 -6 000 -9 000
Stemte ikke sist 89 000 73 000 49 000 49 000 37 000 12 000 23 000 39 000 25 000 9 000
Total -108 000 -174 000 -13 000 140 000 26 000 -3 000 -18 000 68 000 58 000 10 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

feb.20 jan. etter Frexit jan. før Frexit
Fra Høyre -62 000 -50 000 -98000
Fra Frp -28 000 -27 000 -43000
Fra KrF -12 000 -21 000 -18000
Fra V -16 000 -25 000 -24000
SUM -118 000 123 000 183000
Til Ap 19 000 16 000 53000
Til Sp 67 000 71 000 95000
Til SV 3 000 8 000 11000
Til MDG 22 000 11 000 20000
Til R 3 000 14 000 6000
SUM 114 000 120 000 185000

Forskjellene i summer skyldes avrundinger

Johan Giertsen

Del på Facebook