Poll of polls

Stv 2021: 34 pst av stemmene «opptalt»

Publisert 21. februar 2020. Sist endret 21. februar 2020.

1) Etter årsskiftet har vi stortingsmålinger i ni fylker: Troms, Finnmark, Oppland, Hedmark, Telemark, Vestfold, Buskerud, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag. De to førstnevnte er fra InFact, de syv øvrige fra Sentio.

2) Disse ni fylkene leverte 33,6 pst av stemmene i stortingsvalget 2017. Vi har tatt hensyn til at flere av fylkene i 2021 vil ha endringer i antall kommuner i valgkretsen, sammenlignet med forrige valg (særlig Buskerud og Oppland).

3) Partienes stemmeandel i sum disse fylkene i målingene i januar og februar 2020 (i parentes partienes andel i sum disse fylkene i stv 2017):

Ap 27,8 (31,3)

H 15,2 (21,0)

Frp 14,7 (14,5)

SV 6,7 (6,2)

Sp 20,8 (14,6)

KrF 2,3 (2,9)

V 2,7 (3,2)

MDG 4,5 (2,7)

R 3,8 (1,9)

Vi forutsetter at fylkene / valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i stv 2017.

4) Gitt disse nivåene i 2020 vs 2017, blir landstendensen med vår beregningsmåte iht målingene i disse ni fylkene (i parentes snittet av de syv første landsmålingene i februar):

Ap 24,3 (24,1)

H 18,2 (19,0)

Frp 15,4 (15,1)

SV 6,6 (7,0)

Sp 14,7 (15,2)

KrF 3,4 (4,1)

V 3,6 (3,7)

MDG 5,4 (5,4)

R 4,7 (4,4)

5) Arbeiderpartiets ni fylkesmålinger rangert etter landstendens (Ap 27,4 i stv 2017):

Troms 26,2

Hedmark 26,2

Telemark 25,7

Buskerud 24,6

Vestfold 24,0

Sør-Trøndelag 23,5

Nord-Trøndelag 23,2

Oppland 22,9

Finnmark 22,1

6) Høyres ni fylkesmålinger rangert etter landstendens (H 25,0 i stv 2017):

Oppland 22,0

Vestfold 20,5

Telemark 19,1

Sør-Trøndelag 18,3

Buskerud 17,3

Hedmark 16,0

Nord-Trøndelag 15,9

Troms 15,4

Finnmark 13,2

7) Fremskrittspartiets ni fylkesmålinger rangert etter landstendens (Frp 15,2 i stv 2017):

Buskerud 17,4

Sør-Trøndelag 16,1

Troms 15,9

Vestfold 15,9

Finnmark 15,1

Nord-Trøndelag 14,5

Telemark 14,4

Hedmark 13,3

Oppland 12,9

8) Senterpartiets ni fylkesmålinger rangert etter landstendens (Sp 10,3 i stv 2017):

Buskerud 17,2

Vestfold 17,2

Finnmark 16,2

Telemark 15,3

Oppland 14,4

Nord-Trøndelag 14,4

Troms 14,0

Sør-Trøndelag 13,8

Hedmark 13,8

9) Fylkesmålingene har som regel færre spurte enn nasjonale målinger, og derfor noe høyere feilmarginer.

10) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook