Poll of polls

Borgerlig lekkasje til Sp 71.000 – Ap 16.000

Publisert 2. februar 2020. Sist endret 2. februar 2020.

1) Elleve nasjonale stortingsmålinger ble publisert i januar 2020 – seks opptatt før Frexit 20. januar, fem etter Frexit. Vi kjenner bakgrunnstallene i ni av disse målingene, alle unntatt Kantar for TV2 som målte både før og etter Frexit.

2) Samlematrisen for januar er splittet opp, basert på fem målinger før Frexit og fire etter. Overgangstall gjelder 2017-velgere.

3) Netto lekkasje sum borgerlige (F+H+KrF+V) til sum opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R): 123.000 (januar etter Frexit) – 185.000 (januar før Frexit) – 170.000 (desember) – 210.000 (november). Netto lekkasje fra borgerlig side er ned knapt 90.000 når januar 2020 etter Frexit sammenlignes med november 2019.

4) De +120.000 i borgerlig lekkasje etter Frexit er f.t. kjernen i battleground i den lange valgkampen mot 2021. Av disse dominerer lekkasjen til Sp med 71.000. Lekkasjen fra sum borgerlige partier til Ap er 16.000 etter Frexit.

5) Gjerdesittere januar etter Frexit (januar før Frexit i parentes):

(i) Sum borgerlige: 207.000 (251.000)

(ii) Sum opposisjonen: 139.000 (159.000)

(iii) Et sentralt spørsmål i den lange valgkampen blir da om borgerlige partier makter å hente ned egne gjerdesittere.

6) Mobilisering av velgere som ikke stemte i stv 2017 i januar etter Frexit (januar før Frexit i parentes):

(i) Sum borgerlige: 146.000 (151.000)

(ii) Sum opposisjonen: 256.000 (262.000)

(iii) Mobiliseringen av hjemmesittere i 2017 og førstegangsvelgere synes lite påvirket av Frexit. Så blir spørsmålet om opposisjonens pluss i denne gruppen vedvarer inn i valget neste år.

7) Januar før og etter Frexit – observasjoner:

(i) Partier med høyere lojalitet i januar etter Frexit enn før: Ap, Frp, SV, KrF og – marginalt – Venstre.

(ii) Høyre har etter Frexit styrket utvekslingen mot Ap med 30.000 – fra minus 31.000 til minus 1.000.

(iii) Høyre har etter Frexit svekket utvekslingen mot Frp med 64.000 – fra pluss 10.000 til minus 54.000. Høyre har senket lekkasjen til Sp fra 49.000 før til 39.000 etter Frexit.

(iv) Ap har etter Frexit senket lekkasjen til Sp+SV+MDG. Arbeiderpartiets netto styrking i januar mot disse tre partiene før vs etter Frexit er 50.000 (minus 93.000 vs minus 43.000). Vi aner her økende kamp mellom partiene på venstresiden om venstreside-velgere.

(v) Ap er etter Frexit nær netto null mot MDG.

(vi) Frp har senket lekkasjen til Sp fra 30.000 før Frexit til 15.000 etter.

(vii) Senterpartiets lojalitet etter Frexit er 76 mot knapt 83 før Frexit. Februar vil antyde om perioden med ekstrem lojalitet for Sp kan være i ferd med å ta slutt.

(viii) MDGs netto henting av borgerlige velgere: 11.000 (januar etter Frexit) – 20.000 (januar før Frexit) – 13.000 (desember) – 38.000 (november)

7) Merk høyere usikkerhet ved bakgrunnstall enn barometertall. I februar vet vi mer om utslagene etter Frexit var kortvarige effekter.

8) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for fabelaktig innsats med de månedlige samlematrisene.

Lojalitet mot stv 2017 – januar 2020 – før og etter Frexit

Før Etter
Ap 67,7 72,7
H 65,3 61,8
Frp 59,0 68,5
Sp 82,8 76,3
SV 64,4 70,0
KrF 54,6 59,4
V 37,9 38,4
MDG 65,8 63,8
R 72,0 71,0
Antall målinger 5 4

Overganger mellom partiene – FØR Frexit – pst av partienes 17-velgere

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 67,7 5,4 2,9 3,2 5,8 4,7 10,0 4,4 7,4 0,0 11,6
H 1,1 65,3 5,9 0,8 0,0 4,3 10,9 0,5 0,0 0,0 10,0
Frp 0,4 2,1 59,0 0,8 0,2 0,2 0,5 0,6 4,3 0,5 5,0
Sp 7,4 7,0 7,3 82,8 5,5 9,9 4,1 0,9 1,1 2,1 8,7
SV 4,6 0,8 0,9 0,4 64,4 1,8 1,8 3,1 9,7 0,0 4,2
KrF 0,4 1,0 0,6 0,5 0,0 54,6 0,6 1,0 0,0 2,4 1,4
V 0,4 0,6 1,0 0,2 1,3 0,5 37,9 0,4 0,7 0,0 1,6
MDG 2,8 0,9 0,7 0,5 4,9 2,8 7,3 65,8 5,8 0,0 4,6
R 2,7 0,8 0,4 2,0 8,9 0,0 1,3 5,7 72,0 0,0 2,2
Andre 0,2 0,4 2,7 0,0 0,4 0,8 1,3 0,4 0,0 53,9 1,1
Gjerdesittere 12,0 15,6 18,8 9,2 9,6 19,9 23,8 17,2 3,5 17,1 49,6

Overganger mellom partiene – ETTER Frexit – pst av partienes 17-velgere

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 72,7 2,9 3,1 4,4 6,8 5,5 9,8 7,4 5,1 0,0 11,3
H 2,6 61,8 4,3 1,1 0,5 4,2 11,0 0,6 0,0 0,0 6,9
Frp 1,1 10,0 68,5 2,3 0,0 0,0 0,2 1,9 0,7 0,0 8,0
Sp 5,2 5,8 4,9 76,3 4,0 11,7 4,9 1,6 3,3 0,0 6,2
SV 3,0 0,4 0,0 1,4 70,0 2,3 4,3 8,8 9,4 0,0 4,1
KrF 0,1 1,1 0,8 0,8 0,5 59,4 0,0 0,0 0,7 5,6 1,5
V 1,1 1,0 0,4 0,6 0,8 0,0 38,4 0,7 1,4 0,0 1,1
MDG 1,2 0,5 0,4 0,3 6,1 0,9 6,1 63,8 2,9 0,0 4,9
R 2,3 0,8 0,9 2,3 4,8 0,0 4,5 5,3 71,0 0,0 4,3
Andre 0,3 0,4 2,5 0,5 0,0 2,2 1,0 0,4 0,8 44,5 1,1
Gjerdesittere 10,8 14,9 13,8 9,6 7,4 14,1 19,8 9,9 4,4 17,4 41,4

Netto overganger mellom partiene i absolutte tall januar – FØR Frexit

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -31 000 -10 000 49 000 26 000 -3 000 -9 000 18 000 16 000 2 000
H 31 000 -10 000 49 000 6 000 2 000 -9 000 6 000 6 000 3 000
Frp 10 000 11 000 30 000 3 000 2 000 4 000 3 000 -1 000 12 000
Sp -49 000 -49 000 -30 000 -8 000 -11 000 -5 000 1 000 5 000 -1 000
SV -26 000 -6 000 -1 000 8 000 -2 000 0 6 000 9 000 1 000
KrF 3 000 -2 000 -2 000 11 000 2 000 0 2 000 0 0
V 9 000 9 000 -4 000 5 000 0 0 9 000 1 000 2 000
MDG -18 000 -6 000 -3 000 -1 000 -6 000 -2 000 -9 000 1 000 0
R -16 000 -6 000 1 000 -5 000 -9 000 0 -1 000 -1 000 0
Andre -2 000 -3 000 -12 000 1 000 -1 000 0 -2 000 0 0
Gjerdesittere -96 000 -114 000 -83 000 -28 000 -17 000 -24 000 -30 000 -16 000 -2 000 -9 000
Stemte ikke sist 97 000 84 000 42 000 73 000 35 000 12 000 13 000 38 000 19 000 9 000
Total -57 000 -113 000 -112 000 192 000 31 000 -26 000 -48 000 66 000 54 000 19 000

Netto overganger mellom partiene i absolutte tall januar – ETTER Frexit

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -1 000 -5 000 28 000 12 000 -6 000 -4 000 3 000 15 000 2 000
H 1 000 54 000 39 000 2 000 3 000 -7 000 3 000 6 000 3 000
Frp 5 000 -54 000 15 000 0 4 000 2 000 0 3 000 11 000
Sp -28 000 -39 000 -15 000 -3 000 -12 000 -5 000 -1 000 5 000 1 000
SV -12 000 -2 000 -4 000 3 000 -2 000 -4 000 2 000 2 000 0
KrF 6 000 -3 000 -4 000 12 000 2 000 0 1 000 0 0
V 4 000 7 000 -2 000 5 000 4 000 0 7 000 5 000 1 000
MDG -3 000 -3 000 0 1 000 -2 000 -1 000 -7 000 3 000 0
R -15 000 -5 000 -3 000 -5 000 -2 000 0 -5 000 -3 000 1 000
Andre -2 000 -3 000 -11 000 -1 000 0 0 -1 000 0 -1 000
Gjerdesittere -86 000 -109 000 -61 000 -29 000 -12 000 -12 000 -25 000 -9 000 -3 000 -9 000
Stemte ikke sist 94 000 58 000 67 000 52 000 34 000 12 000 9 000 40 000 36 000 9 000
Total -36 000 -154 000 16 000 120 000 35 000 -14 000 -47 000 43 000 71 000 19 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen – før og etter Frexit

Før Etter
Fra Høyre -98 000 -50 000
Fra Frp -43 000 -27 000
Fra KrF -18 000 -21 000
Fra V -24 000 -25 000
SUM -183 000 -123 000
Til Ap 53 000 16 000
Til Sp 95 000 71 000
Til SV 11 000 8 000
Til MDG 20 000 11 000
Til R 6 000 14 000
SUM 185 000 120 000

Forskjellene i summer skyldes avrundinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook