Poll of polls

Sp mindre frem i kjernefylkene

Publisert 29. desember 2019. Sist endret 29. desember 2019.

1) Tabellen bygger på de to fylkesmålingene om stortingsvalg som er publisert etter lokalvalget – Nord-Trøndelag og Hedmark.

2) Raden "landstendens" angir landsresultatet i stortingsvalget 2021 hvis partienes relative endring mot 2017 i summen av disse fylkesmålingene svarer til endringen i alle 19 fylker.

3) Blokkforskjellen i denne beregningen er 21 pluss (21,48) mot 21 minus på snittet av landsmålingene i desember (20,91).

4) Raden for landstendens antyder – ikke uventet:

(i) Arbeiderpartiet gjør det – relativt sett – marginalt bedre i mindre urbaniserte områder, motsatt Høyre.

(ii) Senterpartiets relative fremgang (vekst i prosent, ikke prosentpoeng) er mindre i kjerneområdene enn der Sp scoret lavere enn landstendensen i 2017.

(iii) MDG synes avhengig av særlig universitetsbyene for å sikre seg trygg avstand til sperregrensen.

5) Takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Stortingsvalget 2021

Målinger i to fylker publisert 5 des – 20 des med 190.509 stemmer i S-2017 = 7% av 2.926.843 stemmer.

S-2017 S-2021 Landstend.
Ap 35,1 32,2 25,12
H 15,0 11,7 19,51
Frp 11,6 7,2 9,43
SV 5,5 6,5 7,12
Sp 23,1 31,1 13,92
KrF 2,2 1,5 3,01
V 2,3 1,9 3,54
MDG 1,9 2,7 4,63
R 1,4 3,6 6,18
Andre 2,0 1,6

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R H+Frp+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R Avstand
20.des 25,12 19,51 9,43 7,12 13,92 3,01 3,54 4,63 6,18 35,49 56,97 -21,48
05.des 26,12 16,76 9,58 6,89 14,23 3,91 2,34 2,92 6,27 32,59 56,43 -23,84
S-17 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 48,8 49,3 -0,5

Målinger som inngår i beregningen

Kilde Fylker Publisert Andel stemmer Godkj.stemmer
Sentio/HA Hedmark 20.des 3,90 114080
Sentio/T-R/ Namd. Avisa N-Trøndelag 05.des 2,61 76429
SUM 6,51 190509

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp