Poll of polls

Bergen: Ap 17,9 – SV+MDG+R 27,9

Publisert 19. desember 2019. Sist endret 19. desember 2019.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap17,9-0,7-0,6
H27,07,80,5
Frp8,40,9-2,1
SV11,83,51,8
Sp5,22,32,9
KrF1,3-3,3-2,1
V3,1-0,7-1,9
MDG10,1-3,84,9
R6,00,82,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen: Ap 17,9 – SV+MDG+R 27,9

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – publisert 17. desember 2019.

Tusen takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Polariseringen og fragmenteringen i Bergen går stadig dypere. Velgerne splittes etter alder, kjønn og bosted – det siste om man bor i eller nær sentrum eller i ytre bydeler. Kommentator Jens Kihl i BT: «Målinga viser eit stadig meir splitta Bergen».

2) Bergen styres f.t. av et byråd av Ap+MDG+V+KrF. Disse partiene fikk samlet 36,6 pst i valget – 38,1 hos Sentio/BA i november – 32,4 pst hos Respons/BT i desember.

3) Byrådet i Bergen i forrige periode bestod av Ap+KrF+V. Disse tre fikk 49,3 i kvlg 2015 og 26,7 i kvlg 2019 – og 22,3 pst i desember 2019. Fallet fra valget 2015 er på 55 prosent.

4) Endringen innad på venstresiden er tankevekkende. Arbeiderpartiet ble målt ti prosentpoeng svakere enn summen av SV+MDG+Rødt (17,9 vs 27,9). I kommunevalget i Bergen var avstanden 3,6 prosentpoeng (Ap 19,8 vs SV+MDG+Rødt 23,4).

5) At avstanden mellom Arbeiderpartiet og sum SV+MDG+Rødt er blitt ti prosentpoeng iht Respons, kan trolig delvis forklares med at Ap foretrakk KrF og ikke SV som byrådspartner.

6) I Oslo var avstanden mellom Ap og sum SV+MDG+Rødt 11,6 prosentpoeng i valget i år (20,0 vs 31,6).

7) Respons vektet mot stv 2017. Arbeiderpartiets lojalitet var 44 pst. Det betyr at 56 pst av det største byrådspartiets 2017-velgere enten har satt seg på gjerdet («ikke sikker») eller har gått til andre partier. Det svarer til 22.000 av Arbeiderpartiets 2017-velgere i landets nest største by.

8) Fordelingen i prosent av disse 22.000 av Arbeiderpartiets 2017-velgere i Bergen som enten har gått til gjerdet eller andre partier:

R 7

SV 23

Sp 3

H 12

MDG 11

FNB 8

Gjerdet («ikke sikker») 37

9) Vi ser at gjerdesitterne er Arbeiderpartiets største konkurrent i Bergen, etterfulgt av SV og Høyre.

10) Lyspunktet for Arbeiderpartiet er et pluss i utvekslingen mot Høyre. Ap avgir 2.500 av egne 2017-velgere til Høyre, men får 3.500 tilbake.

11) Lekkasje i Bergen til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i prosent av partienes 2017-velgere iht Respons i desember 2019 (i parentes lekkasjen til FNB i siste måling fra Respons/BT/VG før valget i september):

R 0 (0)

SV 0 (2)

Ap 5 (7)

Sp 13 (12)

V 3 (5)

KrF 0 (0)

H 6 (15)

Frp 17 (26)

MDG 0 (0)

12) Vi ser her en av årsakene til at Høyre og Frp er i pluss mot valget – at lekkasjen til Folkeaksjonen har gått ned. Ap og Sp har ikke et tilsvarende fall i denne lekkasjen.

13) Lojalitet i Bergen mot stv 2017 iht Respons i desember 2019 (i parentes lojalitet mot stv 2017 i siste måling i Bergen fra Respons/BT/VG før valget i september):

R 78 (84)

SV 62 (49)

Ap 44 (51)

Sp 42 (34)

V 28 (48)

KrF 15 (77)

H 62 (48)

Frp 44 (44)

MDG 65 (76)

14) Foruten lavere lekkasje til FNB og høyere lojalitet, er overganger fra særlig Venstre den tredje hovedårsaken til Høyres pluss. Sammenlignet med september, er et bedre bytteforhold mot FNB og Høyre blant årsakene til veksten for Frp.

15) Målingen hvis velgere som ikke stemte i stortingsvalget 2017 tas bort (i parentes barometertallene):

R 6,3 (6,0)

SV 12,1 (11,8)

Ap 18,4 (17,9)

Sp 5,1 (5,2)

V 2,5 (3,1)

KrF 1,1 (1,3)

H 29,3 (27,0)

Frp 8,6 (8,4)

Pp 0,7 (0,8)

MDG 8,5 (10,1)

FNB 7,0 (7,0)

16) Uvektete råtall:

R 7,1

SV 12,8

Ap 17,1

Sp 6,1

V 3,7

KrF 1,1

H 26,8

Frp 6,3

Pp 0,9

MDG 10,8

FNB 6,3

17) Byrådets borgerlige opposisjon (FNB+Frp+H+Pp) henter 29 av bystyrets 67 representanter i denne målingen, det samme som i valget. Endringene er skjedd innad i denne blokken, ved pluss for Frp+H og minus for FNB og Pp. Byrådet henter 22 mandater mot 25 i valget (Ap+MDG+KrF+V). Byrådets venstre-opposisjon (SV+R) henter i målingen 12 mandater mot 9 i valget.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 17/12-19 24 25 21 27 24 28 26 30
Sentio / BA 7/11-19 20 22 20 25 24 27 27 30
Respons / BT / VG 5/9-19 18 21 19 24 21 24 24 27
Sentio / BA 4/9-19 18 20 18 22 21 24 23 26
Respons / BT 29/8-19 18 20 21 23 22 25 25 28
Verian / TV2 27/8-19 18 21 19 23 24 28 26 30
Respons / BT / VG 22/8-19 17 20 19 23 22 26 25 29
Sentio / BA 21/8-19 16 18 18 21 24 27 27 30
Respons / BT 15/8-19 18 20 19 22 22 25 24 27
Respons / BT 8/8-19 17 19 19 21 23 27 25 29

Bergen 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 4/9-19 Respons / BT / VG 5/9-19 Sentio / BA 7/11-19 Respons / BT 17/12-19
Ap 23,6 18,5 17,5 17,5 18,6 19,0 17,9
Høyre 26,5 26,5 27,1 20,7 19,2 22,1 27,0
Frp 9,4 10,5 10,8 5,5 7,5 8,2 8,4
SV 11,4 10,0 10,4 9,0 8,3 9,4 11,8
Sp 5,4 2,3 4,2 4,0 2,9 6,9 5,2
KrF 3,5 3,4 3,5 3,3 4,6 2,8 1,3
Venstre 5,9 5,0 5,0 2,5 3,8 4,7 3,1
MDG 5,3 5,2 5,5 12,5 13,9 11,6 10,1
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,8 5,2 4,0 6,0
Andre 3,2 14,6 12,1 20,1 14,8 11,5 9,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 47,8 48,9 50,9 51,0
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 32,0 35,1 37,8 39,8
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 9,8 11,3 14,4 9,6

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner