Poll of polls

Kommunene: H+Frp+MDG+R+Sp+SV opp

Publisert 17. desember 2019. Sist endret 17. desember 2019.

1) Etter lokalvalget har det vært målinger med spørsmål om kommunevalg i Bergen (Respons for BT), Innlandet (InFact for Lokalsamfunnsforeningen) og Tromsø (InFact for Nordlys). Disse dekker 14 pst av stemmene i kommunevalget 2019.

2) Sees disse målingene samlet og forutsatt samme antall godkjente stemmer som i kommunevalget 2019, er partiene nevnt i tittelen i pluss mot høstens valg.

3) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Sum Tromsø + Bergen + Innlandet

Målinger kvlg nov+des 2019. Dekker 14 pst av stemmene i k-19.

K-19 % K-des.19 % Landstend K-19 nasjonalt
Ap 99844 26,6 90713 24,2 22,51 24,8
H 54886 14,6 65885 17,6 24,10 20,1
Frp 18508 4,9 23050 6,1 10,25 8,2
SV 27893 7,4 31584 8,4 6,91 6,1
Sp 64553 17,2 75622 20,2 16,87 14,4
KrF 8299 2,2 5290 1,4 2,55 4,0
V 10892 2,9 9794 2,6 3,50 3,9
MDG 23729 6,3 25193 6,7 7,22 6,8
R 13325 3,6 14756 3,9 4,19 3,8
FNB 28325 7,5 12966 3,5
Andre 24916 6,6 20317 5,4
Sum 375170 375170
Frp+H+V+KrF 24,7 27,7 40,4 36,2
Ap+Sp+SV 51,3 52,8 46,3 45,3
Frp+H+Sp 36,8 43,9 51,2 42,7
Ap+Sp+SV+MDG+R 61,1 63,4 57,7 55,9
SV+MDG+R 17,3 19,1 18,3 16,7

Johan Giertsen

Del på Facebook