Poll of polls

Endrete fylker – nye stemmetall

Publisert 12. desember 2019. Sist endret 12. desember 2019.

1) Stortingsvalget 2021 vil ha 19 valgkretser.

2) Et flertall av disse valgkretsene vil ha en endret sammensetning av kommuner, dels fordi noen kommuner er slått sammen på tvers av fylkesgrenser, og dels fordi noen kommuner er overført fra et fylke til et annet. For fylker med en endret sammensetning av kommuner kan det som grunnlag for beregninger før valget i 2021 ikke bygges på stemmetallene i fylkene i 2017. Det må beregnes nye stemmetall.

3) Tabellen bygger på stortingsvalget i 2017, men med endrete stemmetall iht kommune-endringer som nevnt.

4) Stemmetallene slik de fremgår av tabellen vil være vektingsgrunnlaget for fylkesmålinger med 2017 som referansevalg, og vil være grunnlaget for sammenligninger med barometertallene i fylkesmålinger, og vil ikke minst være grunnlaget for å definere partienes frem- og tilbakegang i fylkene valgnatten 2021.

5) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Endring i fylkesinndelingen 2021

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A Sum
stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer % stemmer %
Akershus 95014 26,4 111038 30,8 54936 15,2 18998 5,3 21923 6,1 8534 2,4 22974 6,4 13209 3,7 7022 1,9 6682 1,9 360330
Aust-Agder 16481 25,4 16614 25,6 11195 17,3 2562 4,0 5385 8,3 6352 9,8 2121 3,3 1676 2,6 807 1,2 1583 2,4 64776
Buskerud 41053 28,8 37500 26,3 24572 17,2 7072 5,0 16281 11,4 3663 2,6 4845 3,4 3674 2,6 2036 1,4 1871 1,3 142567
Finnmark 12440 32,0 5600 14,4 6994 18,0 3437 8,8 5790 14,9 808 2,1 1644 4,2 836 2,1 602 1,5 758 1,9 38909
Hedmark 40561 35,6 17454 15,3 13376 11,7 6528 5,7 25296 22,2 2051 1,8 2659 2,3 2215 1,9 1443 1,3 2497 2,2 114080
Hordaland 68195 22,8 90733 30,4 45060 15,1 20958 7,0 22594 7,6 16513 5,5 13027 4,4 10476 3,5 6402 2,1 4639 1,6 298597
Møre og Romsdal 30860 21,2 34538 23,7 32562 22,4 5708 3,9 18612 12,8 8961 6,2 5114 3,5 3133 2,2 1784 1,2 4256 2,9 145528
Nordland 34994 26,0 27045 20,1 22066 16,4 9440 7,0 25133 18,7 3268 2,4 3496 2,6 2924 2,2 3899 2,9 2163 1,6 134428
Nord-Trøndelag 26273 34,4 11190 14,6 8722 11,4 3876 5,1 18675 24,4 2054 2,7 1712 2,2 1356 1,8 1263 1,7 1308 1,7 76429
Oppland 34960 35,2 16179 16,3 11757 11,8 4587 4,6 21842 22,0 2084 2,1 2504 2,5 2335 2,4 1627 1,6 1381 1,4 99256
Oslo 104089 28,4 97085 26,4 35037 9,5 34052 9,3 7778 2,1 7843 2,1 30933 8,4 21853 6,0 23083 6.3 5348 1,5 367101
Rogaland 56340 22,4 72201 28,8 49451 19,7 9895 3,9 18897 7,5 21092 8,4 8851 3,5 6444 2,6 2895 1,2 5042 2,0 251108
Sogn og Fjordane 15138 24,6 11449 18,6 6107 9,9 2770 4,5 18111 29,5 2676 4,4 2485 4,0 1397 2,3 785 1,3 501 0,8 61419
Sør-Trøndelag 60772 32,7 38390 20,6 21774 11,7 14131 7,6 20658 11,1 5098 2,7 7452 4,0 7159 3,9 5393 2,9 5106 2,7 185933
Telemark 30931 31,9 19445 20,1 16013 16,5 4800 5,0 12457 12,9 4825 5,0 2591 2,7 2392 2,5 2041 2,1 1372 1,4 96867
Troms 22086 24,0 18939 20,6 16788 18,3 9240 10,1 13714 14,9 2424 2,6 2688 2,9 2596 2,8 2087 2,3 1282 1,4 91844
Vest-Agder 21238 21,0 28146 27,9 17284 17,1 4333 4,3 6542 6,5 12747 12,6 3654 3,6 2911 2,9 1376 1,4 2724 2,7 100955
Vestfold 38097 27,9 41126 30,2 22853 16,8 6803 5,0 8497 6,2 5081 3,7 5284 3,9 4017 2,9 2543 1,9 2013 1,5 136314
Østfold 51427 32,1 38225 23,8 28136 17,5 7032 4,4 13832 8,6 6723 4,2 3877 2,4 4185 2,6 3434 2,1 3531 2,2 160402
SUM 800949 27,4 732897 25,0 444683 15,2 176222 6,0 302017 10,3 122797 4,2 127911 4,4 94788 3,2 70522 2,4 54057 1,8 2926843

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem