Poll of polls

Ap vs H og Sp vs Frp i Østfold

Publisert 8. desember 2019. Sist endret 8. desember 2019.

Fylkestingsvalget i Østfold:

1) Hvis stortingsvalget i 2021 i Østfold skulle svare til fylkestingsvalget i år, vinne Arbeiderpartiet tre distriktsmandater, Høyre og Senterpartiet henter to hver, og Fremskrittspartiet får ett mandat. MDG ville vunnet utjevningsmandatet.

2) Brytes siste nasjonale stortingsmåling ned på Østfold (Norfakta for Nationen og Klassekampen 7. des 2019), blir fordelingen av distriktsmandatene som i fylkestingsvalget – 3 Ap, 2 H og Sp, 1 Frp.

3) Slik nedbryting gir en jevnere kamp om mandatene – Ap vs Høyre og Sp vs Frp. Det partiet av Ap og Høyre som blir størst, vinner tre. Det partiet av Sp og Frp som blir størst, vinner to. SV vinner utjevningsmandatet iht denne nedbrytingen.

4) Takk til Jon Aabye for tabellen. Det er i tabellen tatt hensyn til at Rømskog i 2021 vil bli flyttet fra Østfold til Akershus.

Fylkestingsvalget Østfold

F-2019 %-vis F-2015 %-vis Landstend.
Ap 34 849 27,5 44 337 40,1 23,02
H 22 578 17,8 24 042 21,8 19,17
Frp 11 296 8,9 13 070 11,8 7,74
SV 5 329 4,2 2 827 2,6 6,62
Sp 21 930 17,3 6 881 6,2 22,16
KrF 4 539 3,6 6 292 5,7 3,51
V 2 391 1,9 3 215 2,9 3,21
MDG 7 602 6,0 4 924 4,5 6,78
R 5 302 4,2 1 713 1,6 5,80
Andre 11 015 8,7 3 200 2,9
SUM 126831 110501

Johan Giertsen

Del på Facebook