Poll of polls

Frp+KrF+SV+V opp i desember

Publisert 7. desember 2019. Sist endret 7. desember 2019.

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 7. desember 2019.

1) Sum regjeringspartiene Frp+H+KrF+V ble målt til 40,6 pst. Vi må tilbake til 28. august i år for å finne en bedre nasjonal stortingsmåling for regjeringen (da Norstat/VL med 42,0).

2) Tre målinger så langt i desember – Kantar for TV2, Respons for VG, Norfakta for Nationen og Klassekampen. Snitt disse målingene (i parentes snitt målingene fra de samme kildene i november):

Ap 22,07 (22,63)

H 21,23 (21,77)

Frp 10,07 (9,67)

SV 7,27 (6,40)

Sp 18,07 (18,40)

KrF 4,00 (3,40)

V 3,93 (3,63)

MDG 5,67 (6,30)

R 4,73 (5,60)

Frp+H+KrF+V 39,23 (38,47)

Ap+Sp+SV 47,41 (47,43)

Ap+Sp 40,14 (41,03)

Ap+Sp+SV+MDG+R 57,81 (59,33)

3) Mandater iht snittet basert på vår beregning "Fordeling med forholdstall" som tar hensyn til at relative endringer for partiene kan være ulik i fylkene (i parentes mandatene forutsatt samme relative endring i alle 19 fylker):

Ap 40 (43)

H 38 (35)

Frp 18 (17)

SV 13 (12)

Sp 32 (36)

KrF 7 (7)

V 2 (2)

MDG 10 (9)

R 9 (8)

4) Ap og Sp "taper" samlet syv (!) mandater på fordelingen med forholdstall.

5) Ap+Sp+SV har et trygt flertall med 91 mandater, forutsatt samme relative endring i alle fylkene. Ap+Sp+SV har et hårfint flertall med 85 mandater i beregningen som forutsetter at relativ endring kan være ulik i fylkene.

6) Fylkesmålingen fra Sentio i Nord-Trøndelag for Trønder-Avisa og Namdalsavisa 5. desember 2019 antyder svakhetene ved forutsetningen om lik relativ endring i alle fylker. Senterpartiets pluss mot stv 2017 var der – relativt sett – mindre enn den nasjonale, Arbeiderpartiets minus mot stv 2017 var mindre enn den nasjonale, motsatt for Høyre.

7) Sammenholdes Sentios måling i Nord-Trøndelag med lokalvalget og landsmålingene, er det sannsynlig at Senterpartiets fremgang i prosent (ikke prosentpoeng) er mindre enn landssnittet i fylker der partiet scoret mer enn landsresultatet i 2017, Arbeiderpartiets fall i prosentpoeng er mindre i "distriktene" enn i storbyene i Sør-Norge (slik også lokalvalget), motsatt for Høyre.

8) En forutsetning for mandatberegninger om at partiene har samme relative endring i alle 19 fylker – som de fleste mediene (minus TV2) trolig har som forutsetning for sine beregninger – kan derfor ha svakheter.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode