Poll of polls

Flertall for Ap+Sp?

Publisert 30. november 2019. Sist endret 30. november 2019.

1) Mandatberegningen til pollofpolls forutsetter at partiene har forholdsvis samme endring i alle fylkene. For Senterpartiet vil det for snittet i november 2019 bl.a. bety at Sp forutsettes å hente 55 pst i Sogn og Fjordane og 45 pst i Nord-Trøndelag.

2) Selv om Vedum setter den ene rekorden etter den andre, synes slike fantasi-nivåer å være urealistiske.

3) Mandatberegningen til TV2 forutsetter bl.a. at Senterpartiet vokser relativt sett mindre der partiet scoret mer enn landssnittet i 2017. Det vil gi forskjeller i mandatberegningen for flere partier, særlig Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre.

4) Mandater ifølge snittet i november iht pollofpolls – (i parentes TV2s mandatberegning, takk til journalist Kjetil Løset):

Ap 44 (41)

H 35 (38)

Frp 17 (17)

SV 12 (13)

Sp 38 (36)

KrF 2 (2)

V 2 (2)

MDG 11 (11)

R 8 (9)

5) Arbeiderpartiet og Senterpartiet «taper» samlet fem mandater på beregningen til TV2. Disse fem fordeles med tre til Høyre og ett til både SV og Rødt.

6) Sum Arbeiderpartiet og Senterpartiet har snitt i november på 41,7 pst, og henter 77 mandater iht TV2. Sum Fremskrittspartiet og Høyre vant til sammenligning 77 mandater med 43,1 pst i stv 2013. Beregningen til pollofpolls som forutsetter samme forholdsvise endring i alle 19 valgkretser gir 82 mandater til sum Ap og Sp iht snittet i november.

7) Før valget 2013 var det en rekke målinger som viste flertall for Frp+H. Så sent som i juni 2013 hentet Frp+H flertall med 85 mandater iht månedssnittet.

8) I pollofpolls fant vi det aldri sannsynlig at et slikt flertall kunne oppnås for to så store partier med gjensidig utveksling av velgere. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil møte samme problem i 2021, at det er vanskelig for to partier med stor gjensidig utveksling å vinne flertall.

9) Vi har i vår mandatberegning en kolonne "Fordeling med forholdstall" som tar hensyn til at endringen i partienes oppslutning ikke nødvendigvis er den samme i alle fylkene. Denne beregningen gir for snittet i november en fordeling som er nær TV2: Ap 41 – H 39 – Frp 18 – SV 13 – Sp 35 – Krf 1 – V 1 – MDG 12 – R 9.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode