Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Senterpartiet fullmobilisert – ?

Publisert 29. november 2019. Sist endret 30. november 2019.

November 2019 – åtte nasjonale stortingsmålinger.

Snitt: Ap 22,5 – H 21,0 – Frp 9.8 – SV 7,3 – Sp 19,2 – KrF 3,3 – V 3,2 – MDG 6,3 – R 4,9.

Tabellene gjengir snitt bakgrunnstall i syv av disse åtte målingene, alle unntatt Kantar for TV2. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet tabellene.

1) Tabellen "Overganger mellom partiene, prosent" angir den prosentvise fordelingen i november 2019 av partienes velgere i stortingsvalget 2017. Sum i alle kolonnene er derfor 100.

(i) For Arbeiderpartiet er 64 pst av velgerne i 2017 lojale med sitt parti (63,6). De største avtakerne er gjerdesittere ("ikke sikker") med 13 pst av Støres velgere i 2017, dernest Senterpartiet med knapt ti pst av Ap-velgerne i forrige stortingsvalg (9,6) osv.

(ii) For Høyre er 65 pst av velgerne lojale. De største avtakerne er gjerdesittere med 16 pst av statsministerens velgere i 2017, deretter Senterpartiet med knapt åtte pst av H-velgerne i forrige stortingsvalg (7,9) osv.

2) I tabellen "Netto overganger mellom partiene, hele tusen" fremgår partienes netto utveksling mot hverandre.

(i) Arbeiderpartiet henter netto 13.000 av Høyres 2017-velgere. Det fremkommer ved Høyres minus 13.000 i raden for Arbeiderpartiet og sistnevntes pluss 13.000 i raden for Høyre.

(ii) Disse 13.000 er regnet ut slik: Høyres brutto lekkasje til Ap er 3,3 pst av statsministerens 2017-velgere. Det utgjør (avrundet) 24.000 høyrevelgere. Arbeiderpartiets lekkasje til Høyre er på 1,3 pst av Støres 2017-velgere, som blir i overkant av 10.000 velgere. Høyres netto lekkasje til Ap blir da i overkant av 13.000 velgere.

(iii) De tre største netto velgerovergangene i november i år er fra Ap til Sp (68.000), fra H til Sp (58.000) og fra Frp til Sp (55.000).

3) Gjerdesittere i absolutte tall er 107.000 for Ap – 118.000 for Høyre osv.

(i) Sum gjerdesittere opposisjonen Ap+MDG+R+Sp+SV: 150.000.

(ii) Sum gjerdesittere regjeringspartiene Frp+H+KrF+V: 228.000. Et spørsmål frem mot valget 2021 vil bli om regjeringspartiene vil makte å mobilisere sine mange gjerdesittere.

4) Raden "Stemte ikke sist" er partienes tilførsel av velgere som ikke stemte i stortingsvalget 2017, enten fordi velgeren satt hjemme eller har fått stemmerett etter 2017 (det siste i hovedsak to årskull førstegangsvelgere). Senterpartiet henter flest velgere i denne gruppen.

5) Siste rad ("Total") er partienes netto minus eller pluss mot sitt nasjonale stemmetall i 2017. Vi legger der særlig merke til Senterpartiets formidable vekst, men også SV, MDG og Rødt er i pluss mot 2017.

6) Senterpartiet er nær fullmobilisert:

(i) Sp har lojalitet 85. Høyere lojalitet enn dette i valget 2021 er ikke sannsynlig.

(ii) Sp er størst blant aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017. Det er en «risiko» å være størst i denne gruppen, som kan være troløs valgdagen.

(iii) Sp henter massivt fra særlig Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, netto 180.000.

7) Skal Senterpartiet vokse seg enda større, er det neppe mer å hente på egen lojalitet og i mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017. Skal Vedum bryte drømmegrensen på 20 prosent, må han hente enda flere fra Ap, Høyre og Frp. Skulle han lykkes med det, må de sterkeste superlativene tas i bruk.

8) Spørsmålstegnet i tittelen antyder muligheten for at Vedums og Arnstads parti vokser ytterligere på enda høyere overganger fra de største konkurrentene.

9) Høyres netto lekkasje til Arbeiderpartiet er ned, sammenlignet med første halvår. Det har sammenheng med at høyrevelgerne på vandring i enda større grad enn tidligere ser mot Senterpartiet.

10) Høyre henter netto over 20.000 fra Fremskrittspartiet. Uten denne lekkasjen fra Siv Jensens parti, ville Høyre vært nær 20 blank.

11) Tabellene viser også hvor avhengige partiene til venstre for Arbeiderpartiet er av overganger fra Ap.

12) SV og Rødt henter netto 30.000 og 23.000 fra Arbeiderpartiet i november (i 2017 svarte 29.000 til ett prosentpoeng). Skal Lysbakken og Moxnes se tall de er tilfreds med i 2021, må lekkasjen fra Støre vedvare.

13) Et annet trekk i november er lav mobilisering. Bare Sp og Rødt har lojalitet over 70. MDGs lojalitet på knapt 69 i en tid da klimakrisen er høyt i nyhetsbildet er ikke imponerende. Uten øket lojalitet, vil det bli krevende for MDG å vokse.

14) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Lojalitet mot stv 2017 – november 2019

Ap 63,6
H 65,3
Frp 54,5
Sp 85,1
SV 65,4
KrF 61,2
V 39,1
MDG 68,8
R 73,5

Overganger mellom partiene – prosent – nov 2019

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke 2017
Ap 63,6 3,3 1,5 3,0 4,8 4,3 8,0 3,6 2,4 1,1 12,5
H 1,3 65,3 7,6 0,0 0,3 4,6 8,1 1,0 1,2 3,7 9,9
Frp 0,5 1,8 54,5 0,6 0,3 0,8 0,5 1,2 0,4 0,0 3,3
Sp 9,6 7,9 12,7 85,1 4,3 7,9 3,7 3,7 2,1 8,5 13,6
SV 4,8 0,4 0,7 2,3 65,4 0,6 4,4 4,5 9,5 2,1 5,7
KrF 0,1 0,6 0,7 0,1 0,0 61,2 0,3 0,4 0,0 0,0 2,5
V 1,0 1,6 0,7 0,5 0,5 1,2 39,1 1,0 0,3 3,1 3,8
MDG 2,3 2,2 0,5 0,6 8,3 5,7 12,8 68,8 5,0 0,0 4,4
R 3,1 0,4 0,6 1,2 9,4 0,5 3,3 4,9 73,5 1,3 3,0
Andre 0,3 0,6 2,7 0,0 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 56,0 1,7
Ikke sikker ("gjerdet") 13,3 16,1 16,1 6,0 6,5 12,3 18,6 10,5 5,0 9,9 38,5
Velgere 2017 800949 732897 444683 302017 176222 122797 127911 94788 70522 54057

Netto overganger – avrundet til hele tusen – nov 2019

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -13 000 -3 000 68 000 30 000 -5 000 -3 000 15 000 23 000 2 000
H 13 000 -21 000 58 000 2 000 -1 000 1 000 15 000 2 000 2 000
Frp 3 000 21 000 55 000 3 000 2 000 3 000 1 000 2 000 12 000
Sp -68 000 -58 000 -55 000 -1 000 -9 000 -3 000 -2 000 2 000 -5 000
SV -30 000 -2 000 -7 000 1 000 -1 000 -5 000 10 000 10 000 -1 000
KrF 5 000 1 000 -2 000 9 000 1 000 1 000 7 000 1 000 0
V 3 000 -1 000 -3 000 3 000 5 000 -1 000 15 000 4 000 -1 000
MDG -15 000 -15 000 -1 000 2 000 -10 000 -7 000 -15 000 1 000 1 000
R -23 000 -2 000 -2 000 -2 000 -10 000 -1 000 -4 000 -1 000 -1 000
Andre -2 000 -2 000 -12 000 5 000 1 000 0 1 000 -1 000 1 000
Ikke sikker ("gjerdet") -107 000 -118 000 -71 000 -18 000 -12 000 -15 000 -24 000 -10 000 -3 000 -5 000
Stemte ikke 2017 105 000 83 000 28 000 114 000 48 000 21 000 32 000 37 000 25 000 15 000
Total -116 000 -106 000 -149 000 295 000 57 000 -17 000 -16 000 86 000 68 000 19 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp