Poll of polls

Bergen: BT/Respons hadde exit poll

Publisert 26. november 2019. Sist endret 26. november 2019.

1) I sine to siste målinger for Bergens Tidende i kommunevalgkampen i Bergen spurte Respons også om respondentene hadde forhåndsstemt, og hvis ja, på hvilket parti.

2) Dette gjaldt målingene opptatt 26–28 august og 2–4 september 2019, som begge hadde 600 spurte. Av disse 1.200 hadde 226 forhåndsstemt. Respons opplyste til sin oppdragsgiver Bergens Tidende at feilmarginen i en slik undersøkelse ville være pluss/minus tre-seks prosentpoeng.

3) Bergens Tidende valgte ikke å publisere resultatet i undersøkelsen om stemmegivning på forhånd, sett i lys av det lave antallet respondenter på 226, men avisen viste til målingen i en reportasje som stod på trykk i papiravisen valgdagen mandag 9. september:

«På de to siste partibarometrene for Bergen har Respons Analyse også spurt folk om de har forhåndsstemt. Tanken var å se om det er noen tendenser blant dem som faktisk har stemt som skiller seg fra dem som er i tenkeboksen.

– Det er for usikre tall til å si noe bestemt. Men en del av de tendensene vi har sett på målingene, finner vi også blant dem som sier de har forhåndsstemt». Det var daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons som sa dette til Bergens Tidende.

4) Både Bergens Tidende og Respons skal ha all mulig honnør for at avisen og byrået i samarbeid bestemte seg for ikke å publisere målingen, til tross for at tallene kunne gitt grunnlag for et oppslag valgdagen i retning av at «dette kan bli resultatet av de 65.000 forhåndsstemmene i Bergen» eller lignende.

5) Tusen takk til nyhetsleder Eir Stegane i Bergens Tidende og daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons som har gitt pollofpolls tillatelse til å legge ut målingen nå i ettertid.

6) Målingen fremgår av tabellen. Bortsett fra Rødt, er det et stort sammenfall mellom målingen basert på 226 respondenter og fordelingen av de knapt 65.000 forhåndsstemmene i Bergen. Avviket for Rødt mellom målingen og partiets andel av forhåndsstemmene er innenfor feilmarginen slik den ble oppgitt av Respons.

7) Valgloven prgf 9-9 som regulerer publisering av valgresultater er ikke til hinder for å spørre velgere om de har forhåndsstemt, og hvis ja på hvilket parti. Proposisjonen til valgloven presiserte at det er "ikke forbudt å offentliggjøre prognoser basert på undersøkelser som er foretatt tidligere" enn de ordinære valgdagene ("valgtinget").

8) I stortingsvalgkampen 2021 vil det bli spennende om flere byråer i sluttfasen av valgkampen vil publisere målinger der respondenter er spurt om de har forhåndsstemt, og hvis ja på hvilket parti. Byråer som da vil måle ukentlig i undersøkelser med 1.000 respondenter, vil mot slutten av valgkampen kunne få en betydelig base med respondenter som har forhåndsstemt.

9) TV2 hadde en slik undersøkelse i lokalvalget 2015.

Bergen – måling BT/Respons blant velgere som forhåndsstemte

Forh.stemme-målingen opptatt 26–28 aug + 2–4 sept, 1.200 spurte, av disse hadde 226 forh.stemt.

BT/Respons Forh.stemmer Valgresultat
H 17 19,6 20
Ap 21 19,1 19,8
FNB 17 18,1 16,7
MDG 11 10,5 9,9
SV 9 8,7 8,6
R 10 5,2 4,9
Frp 6 4,5 4,7
Sp 2 4,5 5,3
V 4 3,2 3,8
KrF 2 2,9 3,1
Pp 0 2,1 1,5
Ap+MDG+V+KrF 38 35,7 36,6
Utvalget 226 64496 150274

Byrådet i Bergen består nå av Ap+MDG+V+KrF.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene