Poll of polls

Hvis fylkestingsvalget var stortingsvalg

Publisert 21. november 2019. Sist endret 26. november 2019.

1) Vi har i denne spalten sett på kommunevalget i de nitten fylkene, og skal i ukene fremover se på fylkestingsvalget i disse nitten fylkene som blir valgkretsene i stortingsvalget 2021. En eventuell endring i valgkretsene vil i stortingsvalget tidligst tre i kraft i 2025.

2) Gabriel Steinsbekk har på vår anmodning beregnet sammensetningen av Stortinget hvis fylkestingsvalget i de nitten fylkene ville vært resultater i et stortingsvalg. Han har lagt til grunn den sannsynlige fordelingen av distriktsmandatene i 2021. Forskjellen til fordelingene i 2013 og 2017 vil trolig bli pluss to distriktsmandater i Akershus og pluss ett i Oslo og minus ett i Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk !

3) Gitt disse forutsetningene, ville partiene i regjeringen Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) vunnet flertall med 86 av 169 mandater.

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V FNB
Akershus 4 2 6 0+1 2 0 2 1 1 0
Aust-Agder 1 0 1 0+1 0 0 1 0 0 0
Buskerud 2 1 2 0 0+1 0 2 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0+1 0 0 1 1 0 0
Hedmark 3 0 1 0 0 0 2 0+1 0 0
Hordaland 3 2 3 1 1+1 0 2 1 0 2
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 0 0 2 0 0 0
Nordland 3 1 2 0 0 0 2 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 0 0 2 0+1 0 0
Oppland 2 0 1+1 0 0 0 2 0 0 0
Oslo 4 1 5+1 0 3 2 0 2 1 1
Rogaland 3 2 3 1 1 0 2 0+1 0 1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 0 0 2 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 0+1 2 0 1 0 2 1 0 0
Telemark 3 0 1 0 0+1 0 1 0 0 0
Troms 1 1 1 0 0 0 2 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 1 2 0 0+1 0 1 0 0 0
Østfold 3 1 2 0 0+1 0 2 0 0 0
Totalt 45 16 37 8 14 2 30 11 2 4

Johan Giertsen

Del på Facebook