Poll of polls

Ap sterkere i Buskerud enn nasjonalt

Publisert 21. november 2019. Sist endret 21. november 2019.

1) I vår gjennomgang av kommunevalgene i fylkene avslutter vi med Buskerud.

2) Buskerud var en av mange fylker der Arbeiderpartiet gjorde det, relativt sett, skarpere enn sin landstendens på 24,8. Hvis landet som helhet hadde hatt forholdsvis samme nedgang for Ap som Buskerud, ville Støres parti i 2019 tangert sitt stortingsvalg i 2017 på 27,4.

3) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Kommunevalget Buskerud

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 34 161 26,7 36 792 32,1 27,42
H 29 482 23,0 32 192 28,1 18,99
Frp 11 157 8,7 11 265 9,8 8,40
SV 5 906 4,6 3 646 3,2 5,97
Sp 22 948 17,9 10 365 9,0 16,83
KrF 2 319 1,8 3 689 3,2 3,07
V 3 101 2,4 5 205 4,5 2,94
MDG 7 394 5,8 3 984 3,5 7,06
R 2 281 1,8 641 0,6 6,28
Andre 9 205 7,2 6 755 5,9
SUM 127954 114534

Drammen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 12472 26,2 13754 32,9 26,27
H 12231 25,7 14763 35,3 16,86
Frp 5103 10,7 4740 11,3 8,95
SV 2142 4,5 1255 3,0 6,17
Sp 3799 8,0 1214 2,9 23,33
KrF 1071 2,2 1513 3,6 3,39
V 996 2,1 1313 3,1 3,67
MDG 4097 8,6 1825 4,4 8,38
R 1199 2,5 314 0,7 6,61
Andre 4572 9,6 1177 2,8
SUM 47682 41868

Drammens - regionen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 6197 24,4 6565 29,6 27,21
H 8344 32,9 8442 38,1 20,01
Frp 2201 8,7 2050 9,3 8,88
SV 1226 4,8 713 3,2 6,19
Sp 4575 18,1 1868 8,4 18,17
KrF 608 2,4 691 3,1 4,19
V 676 2,7 908 4,1 3,58
MDG 1360 5,4 798 3,6 6,33
R 159 0,6 71 0,3 3,85
Andre 41 0,2
SUM 25346 22147

Drammensregionen har disse 3 kommunene: Hole, Lier, Øvre Eiker

Midt - Buskerud

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 11415 28,1 12651 34,1 27,13
H 6386 15,7 6310 17,0 21,37
Frp 3346 8,2 3545 9,6 8,15
SV 2116 5,2 1466 4,0 5,42
Sp 9855 24,2 4112 11,1 18,54
KrF 496 1,2 884 2,4 2,79
V 975 2,4 2089 5,6 2,34
MDG 1937 4,8 1302 3,5 5,76
R 923 2,3 256 0,7 6,47
Andre 3212 7,9 4440 12,0
SUM 40661 37055

Midt-Buskerud har disse 6 kommunene: Ringerike, Kongsberg, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker

Hallingdal og Numedal

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 4077 28,6 3822 28,4 33,22
H 2521 17,7 2677 19,9 20,59
Frp 507 3,6 930 6,9 4,87
SV 422 3,0 212 1,6 7,74
Sp 4719 33,1 3171 23,6 11,93
KrF 144 1,0 601 4,5 1,23
V 454 3,2 895 6,6 2,64
MDG 59 0,4
R
Andre 1421 10,0 1097 8,1
SUM 14265 13464

Dalføre har disse 9 kommunene: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap