Poll of polls

Sp henter 260.000 fra Ap+Frp+H

Publisert 14. november 2019. Sist endret 14. november 2019.

Stortinget – landsomfattende – Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå, Dagsavisen, FriFagbevegelse.

1) Målingen har tre omtrent jevnstore partier på topp, som iht Opinions feilmarginer har en oppslutning innenfor disse intervallene:

Ap 18,7 – 24,7

Sp 18,0 – 23,8

H 17,7 – 23,5

2) "Statsminister Trygve Slagsvold Vedum? Venn deg til tanken", heter det i Arne Strands kommentar i Dagsavisen.

3) Mandater i målingen iht mandatberegningen til pollofpolls (oppslutning i parentes):

Ap 40 (21,7)

Sp 40 (20,9)

H 36 (20,6)

Frp 15 (8,9)

SV 14 (8,4)

MDG 11 (6,5)

R 8 (4,4)

KrF 3,8 (3)

V 3,0 (2)

4) Mandater iht TV2s mandatberegningsprogram – takk til journalist Kjetil Løset i TV2:

Ap 39

Sp 39

H 36

Frp 16

SV 15

MDG 11

R 8

KrF 3

V 2

5) Mandatberegningen til pollofpolls forutsetter at partiene har forholdsvis samme endring i alle fylkene. For Senterpartiet, som i denne målingen er doblet mot 2017, vil det gi flere urealistiske forutsetninger, bl.a. 60,1 pst (!) i Sogn og Fjordane og 49,5 i Nord-Trøndelag.

6) Mandatberegningen til TV2 bygger ikke på en forutsetning om samme forholdsvise endring i alle fylker, men vil – grovt sett – for Senterpartiet ha som bakgrunn at den relative veksten er størst der partiet scoret mindre enn landsresultatet i 2017, og at veksten forholdsvis er mindre der Sp i 2017 scoret høyere enn sitt nasjonale resultat.

7) Målingen antyder at Senterpartiet kan gå jevnt med Arbeiderpaertiet i mandater selv med knapt et prosentpoeng lavere oppslutning.

8) Senterpartiets henting av velgere fra de største konkurrentene iht Opinion, jfr Dagsavisen:

106.000 fra Frp

78.000 fra Ap

75.000 fra Høyre

Sum 259.000

Dette er brutto-tall, men lekkasjen fra Sp er marginal.

9) Det svimlende med sum overganger 259.000 fra Ap+Frp+Høyre illustreres ved at Senterpartiet fikk 302.017 stemmer i 2017.

10) Samme dag som Vedum erklærer at Sp "skal overta Frps rolle som bilistenes fremste talerør" (Klassekampen 13. nov 2019 s. 1), henter han et sekssifret antall velgere fra Fremskrittspartiet i Opinions måling. Et slikt nivå på lekkasjen fra Frp til Sp er høyere enn snittet, men sier noe om Vedums potensiale hvis han lykkes i å hente bilist-velgere.

11) Snitt lojalitet mot 2017 for de fire største partiene i de seks siste nasjonale målingene:

Ap 64

H 67

Frp 55

Sp 82

12) Gitt dette, har Arbeiderpartiet 509.000 lojale velgere mot Høyre 491.000 (lojaliteten multiplisert med stemmetallene i 2017 som var 800.949 for Ap og 732.897 for H).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp