Poll of polls

Støres største problem: Storbyene

Publisert 9. november 2019. Sist endret 9. november 2019.

1) Basert på kommunevalget, er det storbyene i Sør-Norge – Oslo, Bergen, Trondheim – som er Arbeiderpartiets største problem.

2) Arbeiderpartiet vant makten i Oslo, Bergen og Trondheim i 2015 med 34,9 pst av stemmene i disse tre byene. Etter fire år med makt ble resultatet 20,8 pst i 2019. Landstendensen i summen av de tre største byene ble da 19,6.

3) I Sør-Norge minus disse tre byene fikk Arbeiderpartiet et resultat som svarte til en landstendens på 26,6 – markert over landsresultatet på 24,8. Landstendensen i summen av de tre nordligste fylkene var 25,3.

4) Senterpartiets fremgang i disse byene ble nok ikke slik som partileder Vedum i sine optimistiske stunder hadde trodd. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger bidro til å senke Senterpartiets vekst.

5) Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ble vinneren i summen av Oslo, Bergen og Trondheim med 7,5 pst mot null i 2015. I disse tre byene stilte Folkeaksjonen bare i Oslo og Bergen. MDGs vekst i disse byene samlet var på 5,7 prosentpoeng – fra 7,5 i 2015 til 13,2 i 2019.

6) Venstre var bedre enn sin landstendens i summen av disse tre storbyene. Hadde Venstre nasjonalt hatt forholdsvis samme nedgang som i disse byene samlet, ville Venstre fått 4,5 pst.

7) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Sum Oslo+Bergen+Trondheim

K-2019 % K-2015 % Landstend.
Ap 128912 20,8 189119 34,9 19,63
H 144424 23,3 148699 27,5 19,65
Frp 31607 5,1 36548 6,8 7,15
SV 58007 9,4 32193 5,9 6,48
Sp 23348 3,8 7239 1,3 23,90
KrF 13072 2,1 18545 3,4 3,35
V 32013 5,2 34264 6,3 4,49
MDG 81523 13,2 40814 7,5 7,41
R 40827 6,6 21374 3,9 3,28
FNB 46399 7,5 0 0,0
Andre 19747 3,2 12350 2,3
Godkjente stemmer 619879 541145

Sør-Norge (syd for Nordland) minus Oslo+Brg+Tr.heim

K-2019 % K-2015 % Landstend.
Ap 472027 25,9 523864 32,1 26,61
H 357669 19,6 363021 22,3 20,43
Frp 169900 9,3 169638 10,4 8,49
SV 86072 4,7 53215 3,3 5,96
Sp 309860 17,0 175394 10,8 13,43
KrF 88590 4,9 105857 6,5 4,08
V 65406 3,6 87786 5,4 3,67
MDG 92545 5,1 56386 3,5 6,24
R 49270 2,7 14835 0,9 5,86
FNB 18901 1,0 2385 0,1
Andre 112016 6,1 78698 4,8
Godkjente stemmer 1822256 1631079

Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

Partier K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 63756 26,5 76187 34,6 25,28
H 36672 15,3 42679 19,4 18,23
Frp 19206 8,0 20454 9,3 8,14
SV 19573 8,1 13217 6,0 5,59
Sp 53142 22,1 20555 9,3 20,10
KrF 5523 2,3 5866 2,7 4,70
V 6897 2,9 9786 4,4 3,56
MDG 8480 3,5 4412 2,0 7,48
R 11219 4,7 10893 4,9 1,86
A 16002 6,7 16108 7,3
Godkjente stemmer 240470 220157

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap