Poll of polls

Akershus sterkere enn lands-Venstre

Publisert 9. november 2019. Sist endret 9. november 2019.

Kommunevalget i Akershus:

1) Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre var blant partiene som var skarpere i Akershus enn sin landstendens.

2) For Høyre var Bærum og (nye) Asker – relativt sett – solid med et minus på 2,2 prosentpoeng mot 2015. Hadde lands-Høyre gjort det forholdsvis som Bærum og (nye) Asker, ville statsministerens parti fått 22 pst nasjonalt.

3) Arbeiderpartiet gjorde det skarpere i Romerike og Follo enn sin landstendens, men var marginalt svakere i Bærum og (nye) Asker enn landstendensen.

4) Venstres tilbakegang i Akershus var mindre enn landstendensen – minus ett prosentpoeng fra 6,5 i 2015 til 5,5 i 2019. Hadde lands-Venstre hatt – relativt sett – samme endring, ville landets eldste parti fått 4,6 pst nasjonalt i kommunevalget.

5) Det solide resultatet til Venstre i Akershus er illustrerende for at Venstres tyngdepunkt nå er flyttet enda mer mot tettbygde strøk i det sørøstlige Norge. I kommunevalget 2019 fikk Venstre 37,6 pst (!) av sine stemmer i sum Akershus og Oslo. I kommunevalget 2015 var andelen 30,0 pst.

6) Venstres resultat i Sogn og Fjordane har vært mye fokusert i enkelte riksmedier. Sogn og Fjordane var – relativt sett – Venstres sterkeste fylke med en landstendens på 5,3. Sogn og Fjordanes andel av Venstres nasjonale stemmetall i kommunevalget steg fra 3,8 pst i 2015 til 4,8 i 2019. Men med tre distriktsmandater i fjordfylket er det f.t. ikke sannsynlig at Venstre kan vinne distriktsmandat i Sogn og Fjordane i 2021. Det partiet der kan håpe på, er å ta utjevningsmandatet, som Rotevatn vant i 2013. Det betinger at Venstre henter minst fire pst av stemmene nasjonalt.

7) Takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Kommunevalget Akershus

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 78 872 23,8 86 299 30,0 26,14
H 95 535 28,8 91 961 32,0 20,87
Frp 33 006 9,9 32 097 11,2 8,44
SV 16 231 4,9 10 440 3,6 5,55
Sp 32 283 9,7 11 897 4,1 19,97
KrF 7 759 2,3 9 562 3,3 3,83
V 18 161 5,5 18 812 6,5 4,61
MDG 28 107 8,5 15 601 5,4 6,64
R 10 119 3,0 3 223 1,1 5,36
Andre 11 823 3,6 7 830 2,7
SUM 331896 287722

Romerike

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 43335 30,8 46560 38,4 26,44
H 26355 18,7 27030 22,3 19,45
Frp 18464 13,1 17761 14,7 8,48
SV 6079 4,3 3376 2,8 6,39
Sp 20535 14,6 7409 6,1 20,26
KrF 3636 2,6 4188 3,5 4,07
V 4592 3,3 5756 4,7 3,79
MDG 7827 5,6 4369 3,6 6,56
R 3746 2,7 793 0,7 8,01
Andre 6204 4,4 3978 3,3
SUM 140773 121220

Romerike har disse 12 kommunene: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Nittedal, Rælingen Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal.

Follo

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 17622 23,7 19008 28,6 27,33
H 19300 26,0 19959 30,1 20,02
Frp 6154 8,3 6154 9,3 8,46
SV 5084 6,8 3929 5,9 4,76
Sp 6540 8,8 3009 4,5 16,49
KrF 1991 2,7 2615 3,9 3,71
V 4059 5,5 4014 6,0 4,98
MDG 7798 10,5 4739 7,1 6,25
R 3299 4,4 1282 1,9 4,53
Andre 2454 3,3 1694 2,6
SUM 74301 66403

Follo har disse 6 kommunene: Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk.

Vest

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 17915 15,3 20731 20,7 24,43
H 49880 42,7 44972 44,9 22,02
Frp 8388 7,2 8182 8,2 8,32
SV 5068 4,3 3135 3,1 5,71
Sp 5208 4,5 1479 1,5 25,62
KrF 2132 1,8 2759 2,8 3,61
V 9510 8,1 9042 9,0 4,97
MDG 12482 10,7 6493 6,5 7,00
R 3074 2,6 1148 1,1 4,52
Andre 3165 2,7 2158 2,2
SUM 116822 100099

Vest har disse 2 kommunene: Bærum, Asker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V