Poll of polls

Venstres største leverandør: Høyre

Publisert 26. oktober 2019. Sist endret 26. oktober 2019.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i seks av de åtte nasjonale stortingsmålingene i oktober 2019.

2) Venstre fikk 127.911 stemmer i stortingsvalget 2017. Ser vi på hvor disse velgerne nå befinner seg, finner vi iht snittet av disse seks målingene:

Lojale Venstre: 51.000 (40 pst)

Til Ap: 14.000 (11 pst)

Til MDG: 13.000 (10 pst)

Til H: 11.000 (9 pst)

Til Sp: 8.000 (7 pst)

Til SV: 3.000 (2 pst)

Til R: 3.000 (2 pst)

Til KrF 1.000 (1 pst)

Til Frp 300 (0 pst)

Ikke sikker ("gjerdet"): 22.000 (17 pst)

3) Overgangstallene er avrundet til nærmeste hele tusen og hele prosentpoeng. Vi minner om usikkerheten ved bakgrunnstall.

4) Overganger fra andre partier:

Fra H: 14.000

Fra Ap: 3.000

Fra MDG: 2.000

Overgangene fra Høyre utgjør rundt et halvt prosentpoeng.

5) Nøkkeltallet er lojaliteten, som er 40 prosent. Venstre har en lang tradisjon med lav lojalitet.

6) Gitt oppslutning på 4,4 pst i stv 2017, vil en lojalitet på 40 pst alene gi partiet en oppslutning på ca 1,8 pst. Det viser Venstres formidable oppgave, så fremt målet er et valg over sperregrensen i 2021.

7) Skal Venstre over sperregrensen, må lojaliteten solid opp og/eller partiet må hente betydelig fra andre partier eller blant velgere som ikke stemte i 2017.

8) Venstres lederdebatt synes å skulle foregå i seks måneder – fra svarfristen forrige helg til å foreslå kandidater til landsmøtet 17–19 april 2020.

9) Så er spørsmålet om en lederdebatt over seks måneder (!) er et egnet middel til å skape den tillit blant velgerne som kan bringe partiet over sperregrensen. Av de 23 månedene fra oktober 2019 til valget 2021 skal Venstre bruke seks på en lederdebatt – mer enn en fjerdedel av den tilgjengelige tid fra nå og til stortingsvalget.

10) Etter at partiet ble splittet på Røros i 1972, har det vært tolv stortingsvalg. Venstre har vært over fire prosent i fire av disse (1997, 2005, 2013, 2017). Skulle Venstre fra regjeringsposisjon komme over sperregrensen også i 2021, vil det være sterkt – sett i lys av partiets historie de siste knapt femti årene.

Venstre i kommunevalget

K-2019 K-2015 Endring i % Landstend.
Sogn og Fjordane 8,77 9,05 -3 5,34
Oslo 5,78 6,86 -16 4,64
Akershus 5,47 6,54 -16 4,61
Sør-Trøndelag 4,16 5,17 -20 4,43
Aust-Agder 5,40 6,97 -23 4,27
Nordland 3,02 3,90 -23 4,27
Vestfold 3,82 5,34 -28 3,94
Vest-Agder 3,47 4,96 -30 3,85
Finnmark 3,28 4,91 -33 3,68
Østfold 2,14 3,32 -36 3,55
Hordaland 3,30 5,30 -38 3,43
Rogaland 3,17 5,19 -39 3,37
Møre og Romsdal 3,71 6,65 -44 3,07
Telemark 2,63 4,74 -45 3,06
Oppland 2,17 3,92 -45 3,05
Buskerud 2,42 4,55 -47 2,93
Troms 2,47 5,04 -51 2,70
Hedmark 2,04 4,35 -53 2,58
Nord-Trøndelag 2,47 5,81 -57 2,34

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V