Poll of polls

Ap opp i nordlige Vestfold

Publisert 25. oktober 2019. Sist endret 25. oktober 2019.

Kommunevalget i Vestfold:

1) Arbeiderpartiet gjorde det markert bedre i Vestfold enn sin landstendens. Hvis alle 19 fylker hadde hatt samme forholdsmessige nedgang for Ap, ville partiet fått over 28 pst nasjonalt.

2) Støres parti hadde samlet pluss i de to nordligste kommunene i Vestfold – Holmestrand og Horten – der resultatet svarte til 35 pst nasjonalt.

3) Senterpartiet har ikke hatt Vestfold blant sine sterkere fylker, men fikk i år over tosifret oppslutning i Vestfold, som var mer enn en dobling mot 2015.

4) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Kommunevalget Vestfold

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 32 897 27,4 35 169 32,1 28,15
H 31 777 26,4 32 574 29,7 20,62
Frp 12 093 10,1 13 654 12,4 7,65
SV 4 997 4,2 3 252 3,0 5,78
Sp 12 967 10,8 5 512 5,0 18,22
KrF 3 996 3,3 5 286 4,8 3,76
V 4 598 3,8 5 862 5,3 3,94
MDG 7 927 6,6 4 761 4,3 6,46
R 3 747 3,1 1 038 0,9 6,49
Andre 5 265 4,4 2 600 2,4
SUM 120 264 109 708

Nord-fylket

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 9554 37,0 8244 34,6 35,33
H 6632 25,7 7328 30,7 19,38
Frp 2513 9,7 2294 9,6 9,59
SV 897 3,5 831 3,5 4,11
Sp 2144 8,3 1402 5,9 12,00
KrF 644 2,5 725 3,0 4,47
V 505 2,0 1342 5,6 1,92
MDG 1518 5,9 873 3,7 6,83
R 1343 5,2 538 2,3 4,54
Andre 67 0,3 283 1,2
SUM 25817 23860

Omfatter Holmestrand, Horten.

Midt-fylket

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 10677 25,6 11781 32,0 26,36
H 10917 26,1 9859 26,8 22,62
Frp 3894 9,3 4958 13,5 6,56
SV 1648 3,9 966 2,6 6,20
Sp 5304 12,7 1668 4,5 23,80
KrF 1453 3,5 1829 5,0 3,82
V 1642 3,9 2050 5,6 3,89
MDG 3605 8,6 2147 5,8 6,29
R 796 1,9 210 0,6 6,58
Andre 1815 4,3 1344 3,7
SUM 41751 36812

Omfatter Tønsberg, Færder.

Sør-fylket

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 12666 24,0 15144 30,9 25,68
H 14228 27,0 15387 31,4 19,94
Frp 5686 10,8 6402 13,1 7,83
SV 2452 4,7 1455 3,0 6,46
Sp 5519 10,5 2442 5,0 17,85
KrF 1899 3,6 2732 5,6 3,53
V 2451 4,7 2470 5,0 5,09
MDG 2804 5,3 1741 3,6 6,37
R 1608 3,1 290 0,6 10,16
Andre 3383 6,4 973 2,0
SUM 52696 49036

Omfatter Sandefjord, Larvik,

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap