Poll of polls

Venstre og KrF avgjør i Nannestad

Publisert 10. mai 2011. Sist endret 10. mai 2011.

Kommunevåpen
Nannestad kommune
Folketall: 11 620
Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V,KrF) beholder flertallet med 18 av 31 mandater i målingen (mot 19 ved valget).
  • Frps nivå på 26,1 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 3,4 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 8,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

Måling Nannestad i Akershus - Norfakta for Eidsvoll Ullensaker Blad - Venstre og KrF avgjør om det blir maktskifte:

1) De styrende partiene i Nannestad - Ap+SV+Sp+V+KrF - vil etter målingen ha flertall også neste periode, hvis denne koalisjonen holder sammen også 2011-2015.

2) Målingen gir små endringer i Nannestad kommunestyre om den skulle svare til valget. Venstre taper et mandat til Høyre. De øvrige partiene er uendret i antall mandater.

3) Arbeiderpartiet har ordføreren, og vokser marginalt mot 2007. Nannestad er dermed en kommune med Ap-ordfører hvor Ap måles i pluss mot 2007. Hovedtendensen på lokale målinger har ellers vært at Ap har problemer med å holde stillingen i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Fakta om målingen
Norfakta for EUB.
OEV
Ap34,7nan
H17,6nan
Frp26,1nan
SV2,3nan
Sp8,1nan
KrF3,4nan
V7,9nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

4) Fremskrittspartiet er nest størst, og øker marginalt mot 2007. Nannestad er en kommunetype hvor Frp ikke uventet gjør det relativt sett bedre enn landstendensen. Eidsvoll, Etne og Hurdal er andre lignende eksempler fra målinger siste dagene.

5) Høyre øker etter målingen sin stemmeandel med 41 pst.

6) Sp og SV er i minus mot 2007. SV måles til 2,3 pst (3,9 i 2007), og er i fare for å falle ut av Nannestad kommunestyre. Gitt målingen, er det tilnærmet dødt løp om sistemandatet mellom SV og Venstre. Venstre er bare en hårsbredd fra å erobre SVs sistemandat.

7) Et eventuelt maktskifte i Nannestad forutsetter trolig at Venstre og Kristelig Folkeparti skifter side, og inngår i en koalisjon med Frp og Høyre. En eventuell slik koalisjon ville etter målingen hatt flertall med 16 av 31 mandater.

8) Svarprosenten på målingen var 59. Deltakelsen i kommunevalget i Nannestad 2007 var knapt 58.

Se nærmere Eidsvoll Ullensaker Blad 10. mai 2011 sidene 6-8. Avisen presenterer også i dag Norfaktas bakgrunnstall.

Nannestad 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / EUB 10/5-11
Ap 46,2 45,0 34,7
Høyre 20,6 24,0 17,6
Frp 0,0 4,7 26,1
SV 3,4 3,3 2,3
Sp 16,2 11,8 8,1
KrF 7,9 7,4 3,4
Venstre 3,5 2,2 7,9
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 0,0
Andre 2,2 1,3 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 65,7 60,4 45,1
Frp + H + KrF + V 32,0 38,4 55,0
Sp + KrF + V 27,6 21,4 19,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner