Poll of polls

Ropstad solid på hjemmebane

Publisert 21. oktober 2019. Sist endret 21. oktober 2019.

Kommunevalget i Vest-Agder:

1) Arbeiderpartiet og Høyre gjorde det begge skarpere i Aust-Agder enn sin landstendens, motsatt i Vest. Både Ap og H gjorde der svakere kommunevalg – relativt sett – enn landstendensen.

2) Kristelig Folkeparti var absolutt og relativt skarpere i Agder – både i vest og øst – enn sin landstendens.

3) I Vest-Agder gjorde KrF det relativt sett skarpest utenfor Kristiansand med en landstendens på kysten og i det indre av Vest-Agder på 4,8 og 4,7.

4) Aust-Agder hadde i hovedsak samme mønster for Kristelig Folkeparti når det gjelder urbaniserte vs mindre urbaniserte områder. Partiet var – relativt sett – svakest i Arendal med en landstendens marginalt under fire. På kysten og i det indre av Aust-Agder var landstendensen 4,6.

Kommunevalget Vest-Agder

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 17 905 18,9 21 580 26,0 23,90
H 16 664 17,6 18 074 21,8 18,66
Frp 9 838 10,4 9 649 11,6 8,43
SV 4 520 4,8 2 107 2,5 7,72
Sp 9 127 9,6 4 864 5,9 13,91
KrF 12 929 13,6 14 005 16,9 4,39
V 3 289 3,5 4 114 5,0 3,85
MDG 4 770 5,0 2 988 3,6 5,93
R 2 307 2,4 917 1,1 4,33
Andre 13 545 14,3 4 573 5,5
SUM 94894 82871

Kristiansand

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 10250 18,3 13055 27,8 21,73
H 9926 17,7 10801 23,0 17,87
Frp 3093 5,5 4257 9,1 5,77
SV 3431 6,1 1418 3,0 8,36
Sp 2575 4,6 1391 3,0 13,19
KrF 6431 11,5 7181 15,3 4,10
V 1857 3,3 2290 4,9 3,75
MDG 4216 7,5 2278 4,8 6,60
R 1610 2,9 867 1,8 3,07
Andre 12610 22,5 3451 7,3
SUM 55999 46989

Kysten

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 5720 19,5 6421 23,6 27,29
H 5397 18,4 6165 22,7 18,83
Frp 5975 20,4 4529 16,7 11,60
SV 799 2,7 608 2,2 5,03
Sp 4205 14,4 2061 7,6 16,08
KrF 4365 14,9 4595 16,9 4,81
V 1227 4,2 1557 5,7 4,03
MDG 554 1,9 586 2,2 3,73
R 580 2,0 50 0,2 21,22
Andre 471 1,6 626 2,3
SUM 29293 27198

Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Flekkefjord, Kvinesdal.

Indre

K-2019 %-vis K-2015 S-17% Landstend.
Ap 1935 20,2 2104 24,2 27,44
H 1341 14,0 1108 12,8 25,36
Frp 770 8,0 863 9,9 7,64
SV 290 3,0 81 0,9 13,34
Sp 2347 24,4 1412 16,3 12,76
KrF 2133 22,2 2229 25,7 4,72
V 205 2,1 267 3,1 3,83
MDG 0 0,0 124 1,4
R 117 1,2 0 0,0
Andre 464 4,8 496 5,7
SUM 9602 8684

Indre omfatter disse 4 kommunene: Hægebostad, Sirdal, Vennesla, Åseral.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF