Poll of polls

Rødt tredoblet i S-Trøndelag

Publisert 13. oktober 2019. Sist endret 13. oktober 2019.

Kommunevalget i Sør-Trøndelag:

1) Arbeiderpartiets fall i Trondheim ledet til at partiet i fylket som helhet var svakere enn landstendensen. Høyre var seks promille fra å holde nivået i 2015, og gjorde det dermed bedre enn landstendensen.

2) Trondheim må regne med å få mange besøk av Bjørnar Moxnes frem mot valget 2021. Skal Rødt over sperregrensen om knapt to år, blir Trondheim viktig. Rødt fikk i Trondheim (=Trondheim+Klæbu) 6,9 pst mot 2,4 i 2015.

3) Rødt ble mer enn tredoblet i Sør-Trøndelag, fra 1,5 i 2015 til 4,9 i år.

Kommunevalget Sør-Trøndelag

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 46 566 27,4 58 717 39,2 23,09
H 28 923 17,0 26 321 17,6 22,47
Frp 8 133 4,8 8 716 5,8 7,80
SV 14 757 8,7 7 563 5,0 7,10
Sp 26 288 15,5 14 743 9,8 13,36
KrF 4 039 2,4 4 998 3,3 3,89
V 7 059 4,2 7 746 5,2 4,43
MDG 12 519 7,4 8 064 5,4 5,82
R 8 251 4,9 2 203 1,5 6,51
Andre 13 286 7,8 10 809 7,2
SUM 169821 149880

Trondheimsregionen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 27089 25,1 38134 40,8 20,25
H 21966 20,3 18224 19,5 24,14
Frp 5577 5,2 6038 6,5 7,56
SV 12016 11,1 5779 6,2 7,40
Sp 8587 7,9 3839 4,1 16,41
KrF 2241 2,1 2834 3,0 3,72
V 5118 4,7 5090 5,5 4,79
MDG 11046 10,2 6936 7,4 5,85
R 7300 6,8 2203 2,4 5,64
Andre 7093 6,6 4288 4,6
SUM 108033 93365

Trondheimsregionen har disse 2 kommunene: Trondheim, Skaun.

Fosen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 3849 28,8 3665 29,4 32,30
H 1942 14,5 3208 25,8 13,08
Frp 665 5,0 704 5,7 8,34
SV 442 3,3 367 2,9 4,63
Sp 3955 29,6 2699 21,7 11,60
KrF 362 2,7 509 4,1 3,61
V 247 1,8 473 3,8 2,68
MDG 303 2,3 166 1,3 7,23
R 0 0,0 0 0,0
Andre 1591 11,9 660 5,3
SUM 13356 12451

Fosen har disse 4 kommunene: Osen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord.

Orkdalsregionen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 7193 31,4 7744 37,3 27,73
H 2259 9,9 1685 8,1 28,11
Frp 811 3,5 852 4,1 8,16
SV 747 3,3 305 1,5 9,13
Sp 6952 30,3 4867 23,5 10,97
KrF 868 3,8 904 4,4 4,74
V 1045 4,6 1270 6,1 4,10
MDG 507 2,2 265 1,3 7,36
R 500 2,2 0 0,0
Andre 2041 8,9 2853 13,8
SUM 22923 20745

Orkdalsregionen har disse 7 kommunene: Orkland, Oppdal, Rindal Hitra, Frøya, Rennebu, Heim.

Gauldalen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 4839 30,4 5889 40,2 24,94
H 1619 10,2 1815 12,4 19,02
Frp 541 3,4 615 4,2 7,66
SV 893 5,6 706 4,8 4,79
Sp 4687 29,5 2472 16,9 14,81
KrF 568 3,6 606 4,1 4,70
V 280 1,8 467 3,2 3,04
MDG 298 1,9 315 2,2 3,70
R 185 1,2 0 0,0
Andre 2001 12,6 1754 12,0
SUM 15911 14639

Gauldalen har disse 4 kommunene: Midtre-Gauldal, Røros, Holtålen, Melhus.

Stjørdalen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 3596 37,5 3285 37,8 32,66
H 1137 11,8 1389 16,0 17,15
Frp 539 5,6 507 5,8 9,10
SV 659 6,9 406 4,7 6,05
Sp 2107 22,0 866 10,0 18,68
KrF 0 0,0 145 1,7 0,00
V 369 3,8 446 5,1 4,12
MDG 365 3,8 382 4,4 3,67
R 266 2,8 0 0,0
Andre 560 5,8 1254 14,4
SUM 9598 8680

Stjørdalen har disse 3 kommunene: Malvik, Selbu, Tydal.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R