Poll of polls

Er Høyre stabile på 25-26?

Publisert 9. mai 2011. Sist endret 9. mai 2011.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt juli: 24,9 %
Kommune 2023: 25,9 %

Målingene for Høyre har lenge vist et for partiet høyt nivå. Men vurderinger i tilknytning til et mulig valgutfall i 2013, basert på formodninger om "stabilitet" rundt 25-26 pst, har lett for å se bort fra endringer som kan skje f.eks. i sluttfasen av en stortingsvalgkamp, bl.a. statsministerens evne til å mobilisere Ap-velgere.

Det skal ikke mye til før et stortingsvalg viser andre tall enn vi har sett på målingene i år:

1) I september 2008 - et år før valgseieren 2009 - var Arbeiderpartiets lojalitet mot 2005 omtrent 60+, ikke ulikt lojaliteten mot 2009 på mange av målingene i år.

2) I innspurten før stortingsvalget 2009 løftet Ap sin lojalitet mot 2005 til 80. Lojalitetsøkningen fra 60+ til 80 på et år innebar at nærmere 150.000 av Ap's 2005-velgere som iflg målingene september 2008 var gjerdesittere, holdt fast ved sitt parti Ap på valgdagen 2009. Ingen kan utelukke en tilsvarende lojalitetsøkning i 2013, slik at Ap i 2013 nærmer seg sitt 2009-resultat.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt juli: 21,1 %
Kommune 2023: 21,6 %

3) På mange målinger i år har rundt 10 pst av Ap-velgerne i 2009 svart Høyre når partimålerne har spurt om stemmegivning hvis stortingsvalg i morgen. Av Frp's 2009-velgere har vi sett målinger i den senere tid hvor rundt 15 pst har meldt overgang til Høyre.

4) Tre utviklingslinjer - som ingen kan utelukke - vil bringe Høyre ned fra sitt nåværende nivå, og vil bringe Frp opp - slik at Frp (kanskje) kan beholde sin posisjon som Stortingets nest største parti: (i) Statsministeren lykkes i å halvere overgangene til Høyre. (ii) Fremskrittspartiet lykkes også i å halvere overgangene til Høyre, samtidig som Frp øker sin andel av velgere som ikke stemte ved forrige valg. Dette er en gruppe hvor Frp tradisjonelt har stått sterkt. (iii) Høyres lojalitet mot 2009 synker under de høye nivåene vi har sett i fjor og i år. Skulle disse mulige utviklingslinjene bli en retning, kan det også bli spenning om blokkstillingen og dermed regjeringsspørsmålet.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt juli: 16,5 %
Kommune 2023: 11,3 %

5) To år før denne helgens landsmøte i Høyre - 7. mai 2009 - publiserte NRK / Norstat en nasjonal stortingsvalgmåling med 11,9 pst for Høyre. Dagen før årets landsmøte ble åpnet, fikk partiet 27 pst av samme byrå og oppdragsgiver. Dette sier oss for det første at Høyre har gjort mye riktig de to siste årene. For det andre viser dette at partipolitikk i noen grad er en uforutsigbar aktivitet - ingen forutså en slik vekst for Høyre.

6) Usikkerheten frem mot 2013 er ikke bare knyttet til Høyre. Arbeiderpartiet viste en imponerende mobiliseringsevne i 2005 og 2009. På den annen side demobiliserte Ap i 2001. I forrige kommunevalg - 2007 - maktet Ap ikke å mobilisere. Basert på lokale målinger, hadde Ap i 2007 en sakte nedadgående tendens fra april og inn mot valget. Spørsmålet i 2011 og 2013 blir om Ap gjenskaper mobiliseringsevnen fra 2005 og 2009.

7) Usikkerhet knytter seg i høy grad også til Fremskrittspartiet. Verken i 2007 eller 2009 maktet Frp å mobilisere i valgkampen - mens 2005 på den annen side ble en suksess for partiet.

8) Poenget med betraktningene foran er bare å antyde at formodninger om "stabilitet" for Høyre og andre partier over lang tid og kannestøperier med fordeling av hypotetiske "posisjoner" på bakgrunn av slike antagelser, er en høyst usikker øvelse. Dette vil i særlig grad gjelde når usikkerheten er knyttet til et stortingsvalg om 28 måneder.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H