Poll of polls

Kyst vs Hardanger for Ap i Hordaland

Publisert 10. oktober 2019. Sist endret 10. oktober 2019.

1) Kommunevalget i Hordaland: Arbeiderpartiet gjorde det skarpt i det indre av fylket med pluss i Hardanger mot 2015, særlig med 41,4 pst i Ullensvang (ny storkommune, omfatter bl.a. tidligere Odda) som var +8,3 mot valget for fire år siden.

2) På kysten i Hordaland og i Bergen ble derimot minus for Støres parti.

3) Omregnet til landstendens, varierte Arbeiderpartiet der fra – relativt sett – solide 27,5 i Sunnhordland til Bergen der fallet på 18 prosentpeng ledet til en landstendens på 17,3 for Arbeiderpartiet.

4) Senterpartiet gjorde det marginalt svakere i Hordaland enn sin landstendens, Høyre marginalt bedre.

Kommunevalget Hordaland

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 56 657 20,6 80 201 33,2 20,48
H 52 220 19,0 50 256 20,8 21,15
Frp 22 984 8,3 26 234 10,8 7,29
SV 18 433 6,7 13 184 5,5 5,06
Sp 28 801 10,5 15 546 6,4 13,82
KrF 14 544 5,3 18 676 7,7 3,73
V 9 094 3,3 12 822 5,3 3,43
MDG 20 017 7,3 11 398 4,7 6,56
R 9 705 3,5 3 858 1,6 4,35
Andre 42 837 15,6 9 717 4,0
SUM 275292 241892

Bergen

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 29727 19,8 49510 37,8 17,25
H 30093 20,0 28933 22,1 20,98
Frp 6998 4,7 11428 8,7 5,05
SV 12944 8,6 9139 7,0 5,08
Sp 7987 5,3 2614 2,0 22,59
KrF 4621 3,1 7884 6,0 2,78
V 5775 3,8 7188 5,5 3,85
MDG 14925 9,9 7875 6,0 7,01
R 7329 4,9 3045 2,3 4,13
Andre 29875 19,9 3230 2,5
SUM 150274 130846

Sunnhordland

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 7140 23,7 7845 28,5 27,45
H 6269 20,9 6011 21,9 22,09
Frp 4046 13,5 2984 10,9 11,74
SV 948 3,2 1255 4,6 2,85
Sp 5390 17,9 3505 12,8 11,94
KrF 3068 10,2 2912 10,6 5,25
V 1036 3,4 1115 4,1 4,68
MDG 804 2,7 666 2,4 4,69
R 404 1,3 0 0,0
Andre 959 3,2 1195 4,3
SUM 30064 27488

Sunnhordland har disse 7 kommunene: Bømlo, Etne, Kvinnherad, Fitjar, Stord, Sveio, Tysnes.

Nordhordland

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 4427 17,7 5648 25,7 22,68
H 3763 15,0 3570 16,3 21,42
Frp 2298 9,2 2804 12,8 6,81
SV 1272 5,1 605 2,8 7,60
Sp 4561 18,2 3024 13,8 11,23
KrF 3165 12,6 3730 17,0 4,06
V 553 2,2 1135 5,2 2,35
MDG 768 3,1 928 4,2 3,08
R 358 1,4 17 0,1 36,38
Andre 3888 15,5 508 2,3
SUM 25053 21969

Nordhordland har disse 7 kommunene: Austrheim, Fedje, Alver, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Vaksdal.

Hardanger

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 6553 32,5 5734 30,9 34,68
H 2185 10,8 2708 14,6 17,20
Frp 1098 5,4 841 4,5 11,37
SV 1034 5,1 970 5,2 4,04
Sp 6230 30,9 4562 24,6 10,67
KrF 914 4,5 1111 6,0 4,12
V 537 2,7 1471 7,9 1,85
MDG 873 4,3 555 3,0 6,15
R 727 3,6 440 2,4 2,99
Andre 0 0,0 146 0,8
SUM 20151 18538

Hardanger har disse 5 kommunene: Eidfjord, Kvam, Voss herad, Ulvik, Ullensvang.

Midhordland

K-2015 %-vis K-2019 %-vis Landstend.
Ap 8810 17,7 11464 26,6 21,94
H 9910 19,9 9034 21,0 21,99
Frp 8544 17,2 8177 19,0 8,56
SV 2235 4,5 1215 2,8 6,56
Sp 4633 9,3 1841 4,3 18,49
KrF 2776 5,6 2949 6,9 4,44
V 1193 2,4 2003 4,7 2,84
MDG 2647 5,3 1374 3,2 7,09
R 887 1,8 356 0,8 4,25
Andre 8115 16,3 4638 10,8
SUM 49750 43051

Midthordland har disse 5 kommunene: Austevoll, Bjørnafjorden, Askøy, Samnanger, Øygarden.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap