Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Rogaland: Ap+H sterkere enn landstendensen

Publisert 8. oktober 2019. Sist endret 8. oktober 2019.

1) Vi skal de nærmeste ukene se på de nitten fylkene som fremdeles er valgkretser i stortingsvalget, og resultatet i kommunevalget i regionene i disse fylkene.

2) Vi begynner med Rogaland, og ser der at Arbeiderpartiet og Høyre gjorde det skarpere i oljefylket enn landstendensen. Motposten er at Senterpartiet ikke hadde den sterke valgvind i Rogaland som i landet ellers.

3) Ser vi på regionene i Rogaland, finner vi – relativt sett – sterke tall for Arbeiderpartiet i Dalane og på det nordlige Jæren (det siste omfatter bl.a. Stavanger).

4) Høyre gjorde det – relativt mot 2015 – skarpest på Haugalandet og i Ryfylke.

5) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Kommunevalget Rogaland

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 54 397 23,3 56 928 27,6 27,85
H 49 878 21,4 48 122 23,3 21,22
Frp 28 954 12,4 29 266 14,2 8,28
SV 10 194 4,4 6 141 3,0 6,04
Sp 24 686 10,6 15 310 7,4 12,09
KrF 19 109 8,2 22 598 11,0 4,07
V 7 405 3,2 10 699 5,2 3,37
MDG 10 480 4,5 6 460 3,1 6,09
R 5 998 2,6 1 114 0,5 9,37
Andre 22 268 9,5 9 538 4,6
SUM 233369 206176

Nord-Jæren

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 30965 24,3 31170 28,3 28,36
H 27542 21,6 28213 25,6 19,57
Frp 16106 12,7 16530 15,0 7,98
SV 5728 4,5 3636 3,3 5,62
Sp 8198 6,4 4509 4,1 13,36
KrF 7462 5,9 9026 8,2 3,90
V 4769 3,7 6907 6,3 3,29
MDG 7243 5,7 4444 4,0 5,99
R 4965 3,9 985 0,9 8,59
Andre 14339 11,3 4757 4,3
SUM 127317 110177

Nord-Jæren har disse 4 kommunene: Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger.

Haugalandet

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 12498 26,4 14562 33,9 25,72
H 10610 22,4 8312 19,3 26,87
Frp 5517 11,7 6654 15,5 7,13
SV 2205 4,7 1238 2,9 6,67
Sp 5168 10,9 3437 8,0 11,60
KrF 3689 7,8 4649 10,8 3,93
V 1073 2,3 1719 4,0 3,12
MDG 1871 4,0 1009 2,3 7,16
R 627 1,3 129 0,3 8,70
Andre 4064 8,6 1283 3,0
SUM 47322 42992

Haugaland har disse 6 kommunene: Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Utsira, Tysvær.

Dalane

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 3365 26,9 3279 29,8 29,79
H 2133 17,1 2041 18,6 21,31
Frp 1957 15,7 1553 14,1 10,50
SV 397 3,2 285 2,6 5,05
Sp 2013 16,1 1252 11,4 12,01
KrF 1724 13,8 1972 17,9 4,19
V 516 4,1 619 5,6 4,04
MDG 167 1,3 0 0,0
R 0 0,0 0 0,0
Andre 230 1,8 0 0,0
SUM 12502 11001

Dalane har disse 4 kommunene: Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal.

Ryfylke

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 1874 15,0 2578 22,5 22,04
H 2937 23,5 2268 19,8 27,58
Frp 626 5,0 526 4,6 10,36
SV 542 4,3 411 3,6 4,99
Sp 3705 29,7 2645 23,1 10,93
KrF 1375 11,0 1637 14,3 4,21
V 356 2,9 605 5,3 2,98
MDG 373 3,0 184 1,6 7,92
R 151 1,2 0 0,0
Andre 538 4,3 614 5,4
SUM 12477 11468

Ryfylke har disse 5 kommunene: Hjelmeland, Kvitsøy, Sauda, Strand, Suldal.

Sør-Jæren

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 5674 16,8 5339 17,5 31,72
H 6677 19,8 7288 23,9 19,21
Frp 4748 14,1 4003 13,1 10,16
SV 1322 3,9 571 1,9 8,63
Sp 5602 16,6 3467 11,4 12,41
KrF 4859 14,4 5314 17,4 4,51
V 691 2,0 849 2,8 4,06
MDG 826 2,4 823 2,7 3,86
R 255 0,8 0 0,0
Andre 3097 9,2 2884 9,4
SUM 33751 30538

Sør-Jæren har disse 4 kommunene: Gjesdal, Hå, Klepp, Time.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H