Poll of polls

Norstat: Sp foran H i mandater

Publisert 1. oktober 2019. Sist endret 2. oktober 2019.

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG og Norstat for NRK og Aftenposten – begge publisert 1. oktober 2019.

Tusen takk til VG og NRK for innsyn i overgangsmatrisene.

1) Alle som har fulgt Vedums himmelferd, har (trolig) sett at det bare er et tidsspørsmål før vi får en måling der Senterpartiet er nest største part i mandater eller prosent nasjonalt..

2) Denne målingen kom 1. oktober 2019. I Norstats undersøkelse får Sp 38 mandater og Høyre 37. Høyre er marginalt foran i prosentpoeng.

3) Lojaliteten i disse underøkelsene viser forskjeller. Lojalitet mot stv 2017 med Norstat nevnt først og Respons deretter:

Ap 59 – 72

Frp 43 – 72

H 58 – 69

KrF 71 – 75

R 68 – 73

Sp 76 – 77

SV 62 – 79

V 41 – 27

MDG 60 – 85

4) Av regjeringspartiene er det bare KrF som har solid lojalitet i begge målingene. Ropstad er den av regjeringspartienes ledere som lykkes best i å mobilisere egne velgere.

5) Høyres lekkasje til sum Ap+Sp+MDG er i begge undersøkelsene i området 90–100.000. Lekkasjen er størst til de to førstnevnte. Basert på snittet av disse målingene, er overgangene til Senterpartiet det største problemet for Høyre. Høyre må nulle lekkasjen til Ap+Sp+MDG hvis partiet skal få regjeringsmakt etter 2021.

6) Stortingets tre største partier har denne brutto lekkasjen til Senterpartiet av egne 2017-velgere – Norstat nevnt først, Respons deretter:

Ap 10 pst – 6 pst

Frp 16 pst – 3 pst

H 8 pst – 5 pst

7) Disse tallene antyder en av årsakene til forskjellene i målingenes barometertall. Lekkasjen fra Senterpartiet er marginal.

8) Merk at feilkildene ved bakgrunnstall er større enn for barometertall.

9) Mandatberegningen med Sp hårfint foran Høyre i Norstats måling bygger på fylkesfordelingen av de 150 distriktsmandatene som ble fastsatt før valget i 2013. Ny fylkesfordeling skal fastsettes før valget 2021.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H