Poll of polls

Høyre mest ned i mellomstore kommuner

Publisert 1. oktober 2019. Sist endret 1. oktober 2019.

1) Tabellene, utarbeidet av Jon Aabye, angir kommunevalget etter kommunenes størrelse.

2) Observasjoner:

(i) Arbeiderpartiet og KrF gikk, relativt sett, minst ned i de minste kommunene (under 3.000 innbyggere).

(ii) Høyre gikk opp i de minste kommunene, ned i de øvrige. Høyres minus var, relativt sett, størst i kommuner mellom 10.000 og 50.000 innbyggere. Bomlistene spilte en beskjeden rolle i summen av disse mellomstore kommunene.

(iii) MDG hadde vesentlig mindre vekst, relativt, i kommuner med under 10.000 innbyggere, sammenlignet med de øvrige. For Rødt var det motsatt. Rødt hadde størst relativ vekst i kommunene under 10.000.

(iv) Frp gjorde det, relativt, sett sterkest i kommuner med mellom 3.000 og 10.000 innbyggere.

(v) SV hadde, relativt, størst vekst i de største kommunene, over 50.000 innbyggere. Det samme hadde, ikke uventet, Senterpartiet. Valget var et gjennombrudd for Vedums parti i mange større kommuner.

3) Jon Aabye har brukt innbyggertall 1. januar 2019.

4) Disse tabellene bekrefter også at hovedtendensen i summen av de lokale målingene traff solid.

Hele landet

K-2019 %-vis K-2015 %-vis 2019-2015 i %
Ap 664695 24,8 789170 33,0 -25
H 538765 20,1 554399 23,2 -13
Frp 220713 8,2 226640 9,5 -13
SV 163653 6,1 98625 4,1 48
Sp 386349 14,4 203188 8,5 70
KrF 107185 4,0 130268 5,4 -27
V 104316 3,9 131836 5,5 -29
MDG 182548 6,8 101612 4,2 60
R 101316 3,8 47102 2,0 92
Andre 213065 7,9 109541 4,6
Godkjente stemmer 2682605 2392381

Kommuner under 3000 innbyggere

Omfatter 128 kommuner = 36% av 356 kommuner. 123.651 stemmer = 5% av 2.682.605 stemmer

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend. 2019-2015 i %
Ap 36715 29,7 38951 32,8 29,85 -10
H 15510 12,5 13789 11,6 25,02 8
Frp 4100 3,3 4718 4,0 7,90 -17
SV 5022 4,1 4021 3,4 4,94 20
Sp 40263 32,6 30452 25,7 10,78 27
KrF 4656 3,8 4889 4,1 4,98 -9
V 2329 1,9 5171 4,4 2,38 -57
MDG 1568 1,3 1294 1,1 4,94 16
R 593 0,5 174 0,1 6,45 227
Andre 12895 10,4 15246 12,8
Godkjente stemmer 123651 118705

Kommuner 3000-9999 innbyggere

Omfatter 117 kommuner = 33% av 356 kommuner. 346.577 stemmer = 13% av 2.682.605 stemmer

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend. 2019-2015 i %
Ap 90529 26,1 99924 31,4 27,48 -17
H 49782 14,4 53265 16,7 19,91 -14
Frp 28645 8,3 26462 8,3 9,42 0
SV 16697 4,8 10755 3,4 5,88 43
Sp 100179 28,9 65004 20,4 12,03 42
KrF 18516 5,3 20844 6,5 4,45 -18
V 13150 3,8 19008 6,0 3,50 -36
MDG 6168 1,8 4954 1,6 4,86 14
R 5499 1,6 1601 0,5 6,22 216
Andre 17412 5,0 16778 5,3
Godkjente stemmer 346577 318595

Kommuner 10000-49999 innbyggere

Omfatter 92 kommuner = 26% av 356 kommuner. 955.456 stemmer = 36% av 2.682.605 stemmer

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend. 2019-2015 i %
Ap 263624 27,6 288530 33,7 26,98 -18
H 161533 16,9 176560 20,6 18,97 -18
Frp 93782 9,8 95144 11,1 8,36 -12
SV 49520 5,2 32004 3,7 5,71 38
Sp 173191 18,1 82418 9,6 15,97 88
KrF 44867 4,7 53802 6,3 4,07 -25
V 30077 3,1 42802 5,0 3,47 -37
MDG 45973 4,8 29365 3,4 5,96 40
R 31626 3,3 11632 1,4 4,79 143
Andre 61263 6,4 42955 5,0
Godkjente stemmer 955456 855212

Kommuner 50000 + innbyggere

Omfatter 19 kommuner= 5% av 356 kommuner. 1.256.921 stemmer = 47% av 2.682.605 stemmer

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend. 2019-2015 i %
Ap 273827 21,8 361765 32,9 21,85 -34
H 311940 24,8 310785 28,3 20,35 -12
Frp 94186 7,5 100316 9,1 7,78 -18
SV 92414 7,4 51845 4,7 6,43 56
Sp 72716 5,8 25314 2,3 21,34 151
KrF 39146 3,1 50733 4,6 3,68 -32
V 58760 4,7 64855 5,9 4,37 -21
MDG 128839 10,3 65999 6,0 7,26 71
R 63598 5,1 33695 3,1 3,25 65
Bomp.p 63859 5,1 2383 0,2
Andre 57636 4,6 32179 2,9
Godkjente stemmer 1256921 1099869

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H