Poll of polls

Venstre vinner i Hurdal

Publisert 9. mai 2011. Sist endret 9. mai 2011.

Kommunevåpen
Hurdal kommune
Folketall: 2 676
Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Ap,Sp,V,KrF,H) beholder flertallet med 13 av 17 mandater i målingen (mot 13 ved valget).
  • Aps nivå på 25,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 16,6 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Frps nivå på 22,5 pst ville blitt partiets beste i dets historie.

Måling Hurdal - Norfakta for Eidsvoll Ullensaker Blad:

1) Denne Romerike-kommunen hadde direktevalgt ordfører i 2007. Venstre vant dette vervet. Partiet måles til 16,3 pst - som bare er et marginalt minus mot 2007. Ser vi bort fra 2007, vil målingen - om den blir valgutfallet - bli Venstres sterkeste kommunevalg i Hurdal siden 1963. Målingen på 16 er sterk, sett i lys av at Venstre fikk 4,8 pst i stortingsvalget 2009 i Hurdal.

2) Redaktøren i Eidsvoll Ullensaker Blad antar at Venstre "ligger best an" til å beholde ordførervervet, se avisen 9. mai side 8.

Fakta om målingen
Norfakta for EUB.
OEV
Ap25,3nan
H16,6nan
Frp22,5nan
SV1,1nan
Sp5,3nan
KrF12,8nan
V16,3nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 200 (gir særlig store feilmarginer).

3) Sosialistisk Venstreparti er målingens taper med vel 1 pst etter knapt 9 pst i 2007. Målingen hadde kun 200 spurte. Svarprosenten var 52 etter at 35 pst iflg Eidsvoll Ullensaker Blad sa "vet ikke", og 13 pst "ville ikke stemme / svare". Det begrensede utvalget gjør at målingen må leses med varsomhet, bl.a. for SV. Deltakelsen i kommunevalget 2007 i Hurdal var knapt 64.

4) Ap, Frp og Høyre er alle i pluss mot 2007.

5) Senterpartiet taper etter målingen 44 pst av sine 2007-velgere. Dette fallet er større enn landstendensen så langt, men målingen må som nevnt leses med varsomhet.

Se nærmere Eidsvoll Ullensaker Blad 9. mai 2011 sidene 6-8. Avisen gjengir også i dag Norfaktas bakgrunnstall. Avisen er i så måte et eksempel til etterfølgelse for mange såkalte riksmedier.

Hurdal 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / EUB 9/5-11
Ap 46,7 48,6 25,3
Høyre 12,5 13,9 16,6
Frp 0,0 2,9 22,5
SV 0,0 2,1 1,1
Sp 12,7 11,1 5,3
KrF 17,4 15,6 12,8
Venstre 10,6 4,6 16,3
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 0,0
Andre 0,0 1,1 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 59,5 61,9 31,7
Frp + H + KrF + V 40,5 37,0 68,2
Sp + KrF + V 40,7 31,2 34,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner