Poll of polls

Venstre – over sperregrensen i 2021?

Publisert 17. september 2019. Sist endret 17. september 2019.

1) Venstre – i særdeleshet stortingsrepresentant Abid Raja – er i vinden. Kommer landets eldste parti over sperregrensen i 2021?

2) Det har vært tolv stortingsvalg etter at Venstre ble splittet på Røros i 1972. Venstre har vært over sperregrensen på fire prosent i fire av disse valgene: 1997 (4,5) – 2005 (5,9) – 2013 (5,2) – 2017 (4,4). Venstre har vært under sperren i de åtte øvrige stortingsvalgene i denne perioden.

3) Lars Sponheim var leder da Venstre var over sperregrensen i 1997 og 2005. Han lyktes ikke å bringe partiet over sperren i de to øvrige stortingsvalgene da han var leder – 2001 og 2009. Trine Skei Grande har vært partileder i to stortingsvalg. Hun har begge gangene ledet sitt parti over sperren – 2013 og 2017.

4) Spørsmålet om Venstre kan komme over sperregrensen i 2021 må sees i lys av to forhold:

(i) Venstre hentet i valget 2017 et betydelig antall velgere som stemte Høyre i 2013.

(ii) Venstre har lav egen lojalitet.

5) Venstres henting av høyrevelgere i 2017:

(i) Målingene fra Respons (for i 2017 Aftp, BT, Adressa) gir en antydning om overgangene fra Høyre til Venstre. Brutto lekkasje fra Høyre til Venstre hos Respons var i valgkampen 2017 på 10.000 (18–23 aug) – 24.000 (28–30 aug) – 39.000 (4–6 sep). Intervjutidspunktene i parentes. Venstre fikk 127.911 stemmer i stv 2017.

(ii) Skal Venstre over sperren i 2021, kan stemmegivningen til disse velgerne bli avgjørende. Dette er (trolig) i hovedsak velgere som ønsker et stabilt borgerlig samarbeid. Skulle Venstre støte fra seg disse velgerne, må partiet kompensere dette velgertapet på annet hold.

6) Venstres lojalitet:

(i) Venstres hovedproblem er lav lojalitet. I sluttmålingen fra Respons før valget 2017 hadde Venstre lavest lojalitet av alle (mot stv 2013): Rødt hadde 82 – SV 57 – Ap 64 – Sp 80 – V 41 – KrF 83 – H 68 – Frp 59 – MDG 43.

(ii) Vi så det samme før kommunevalget. Partienes lojalitet mot stv 2017 på sluttmålingen fra Respons for VG var Rødt 50 – SV 55 – Ap 57 – Sp 73 – V 34 – KrF 68 – H 58 – Frp 39 – MDG 71 (opptatt 3–6 sept 2019).

(iii) Lav lojalitet må være en bidragsyter til stress i Venstre i valgkamper. Lav lojalitet leder til at partiet må hente mange nye velgere i hvert valg. Lav lojalitet vil dessuten bidra til svake målinger mellom valgene, som også er en stressfaktor.

(iv) Skal Venstre etablere seg over sperregrensen, må lojaliteten opp. Det er ikke realistisk å basere seg på at henting av velgere fra andre partier kan bringe Venstre varig over fire prosent.

7) Oppsummert: Skal Venstre over sperren i 2021, kan (i) stemmegivningen til høyrevelgerne partiet hentet i 2017 og (ii) lojaliteten bli avgjørende. Disse forhold henger sammen, fordi fortsatt støtte til Venstre fra disse tidligere høyrevelgerne vil bidra til høyere lojalitet.

8) Så blir spørsmålet om det mest effektive virkemiddelet for å øke lojaliteten er støy – eller om middelet er langsiktig og tålmodig arbeid med politikk.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V