Poll of polls

Valgnatten – på pollofpolls.no

Publisert 9. september 2019. Sist endret 9. september 2019.

Valgnatten vil pollofpolls.no legge ut resultater etterhvert som stemmene blir rapportert inn fra kommunene. Oppdaterte tall vil fremkomme sammen med vårt øvrige stoff om fylker, kommuner og partier. Resultater vil bli lagt ut på sidene fra kl. 2100.

Vi takker NTB ved nyhetsredaktør Sarah Sørheim for tilgang til data valgnatten.

På forsiden vil søylediagrammet fortløpende vise prosentfordelingen mellom partiene basert på opptalte stemmer i kommunevalget, i tillegg til søylene for kommunevalget 2015 og siste poll of polls basert på summen av lokale målinger.

På kommuneforsiden vil vi legge ut tabell med landsoversikt. På denne siden vil en også finne fortløpende oppdaterte tabeller som viser hvilke målinger som traff best fylkesvis og nasjonalt.

Våre sider for hver kommune vil ha en tabell over opptalte stemmer øverst. Det vil være mulig å studere detaljene i mandatberegningen, og partienes marginer for å vinne eller tape mandat med utgangspunkt i opptalte stemmer vil fremgå.

For kommuner hvor det beregnes prognose, vil utviklingen i denne sammen med utviklingen for partienes oppslutning utover valgnatten fremgå. Det gir et enkelt middel for blant annet å studere om stillingen mellom blokkene i en kommune endrer seg etter hvert som stemmene telles opp. På hver kommuneside vil det også være søyler som viser partiets nivå i valget 2015, sammenlignet med historiske resultater i kommunen.

På partiprofilene for de ulike partiene vil vi ta inn tabeller som viser partiets oppslutning samlet og i de enkelte kommuner. Det vil være mulig å sortere tabellene etter eget ønske. Vi vil også legge ut en tabell over de siste hundre oppdaterte resultatene.

Tiden har ikke tillatt omfattende testing verken av måten data gjengis på, eller hvordan data overføres til våre systemer. Vi må derfor ta visse forbehold og henvise til blant andre www.valgresultat.no som en av andre mulige kilder til kvalitetssikrede resultater valgnatten.

Skulle det oppstå alvorlige feil på pollofpolls.no i gjengivelse eller overføring av valgresultater, vil disse tabellene bli tatt bort fra nettsidene våre.

Skulle stor trafikk gjøre at sidene laster sakte, forsøk igjen noe senere.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no