Poll of polls

Forhåndsstemmer: 21 pst har stemt

Publisert 8. september 2019. Sist endret 8. september 2019.

Knapt 21 pst av de stemmeberettigete har i år levert sin stemme på forhånd. Det er rekord for lokalvalg. Tabellen nederst viser at halvparten av forhåndsstemmene var avgitt ved slutten av uke 35. Vi takker Valgdirektoratet for tabellene.

Fylke Stemmeberettigede Forhåndsstemmegivninger Prosent stemt
Oslo 545 487 153 135 28,07
Rogaland 363 881 69 967 19,23
Møre og Romsdal 207 791 38 310 18,44
Nordland 192 438 38 265 19,88
Viken 963 632 182 409 18,93
Innlandet 300 781 55 993 18,62
Vestfold og Telemark 334 336 51 593 15,43
Agder 238 279 46 602 19,56
Vestland 494 843 120 012 24,25
Trøndelag 366 196 81 253 22,19
Troms og Finnmark 193 171 38 045 19,69
Totalt 4 200 835 875 584 20,84

Uke Dato Forhåndsstemmer Prosent stemt
33 17.aug 103 630 2,47
34 24.aug 245 917 5,85
35 31.aug 440 959 10,50
36 01.sep 441 653 10,51
36 02.sep 507 838 12,09
36 03.sep 576 493 13,72
36 04.sep 659 499 15,70
36 05.sep 754 400 17,96
36 06.sep 875 584 20,84

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem