Poll of polls

Fasiten for fylkespartiene

Publisert 8. september 2019. Sist endret 8. september 2019.

Tabellen gjengir siste måling med spørsmål om fylkestingsvalg i de elleve fylkene.

Vi ser nyanser mellom kommunestyre- og fylkestingsmålinger, særlig for Høyre og Fremskrittspartiet som gjør det skarpere på spørsmål om fylkestingsvalg.

Så blir spørsmålet om vi ser disse nyansene også valgnatten.

Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.

Arbeiderpartiet

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 60893 47917 26,4 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 25240 18384 24,5 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 162073 115222 23,9 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 67386 48773 24,3 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 53390 40670 25,6 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 77333 57475 25,0 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 87903 59270 22,7 Respons/BT 04.sep
Agder 34292 28343 27,8 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 36185 21994 20,4 Respons/VG 06.sep
Nordland 35059 22188 21,3 Respons/VG 06.sep
Oslo 102431 71134 23,3 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 742185 531370 24,06

Høyre

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 42360 45129 25,0 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 19030 20995 25,8 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 139679 121943 20,5 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 20898 15694 17,6 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 46420 40286 20,3 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 31708 26335 19,5 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 53642 56812 24,8 Respons/BT 04.sep
Agder 26610 24180 21,3 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 16045 14925 21,8 Respons/VG 06.sep
Nordland 19148 15181 18,6 Respons/VG 06.sep
Oslo 101882 77222 17,8 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 517422 458702 20,77

Fremskrittspartiet

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 21394 19864 9,5 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 13763 20160 15,1 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 53899 48009 9,2 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 10109 8154 8,3 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 30019 31270 10,7 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 12264 10188 8,5 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 29489 30591 10,7 Respons/BT 04.sep
Agder 14538 11631 8,2 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 11907 12077 10,4 Respons/VG 06.sep
Nordland 10375 10315 10,2 Respons/VG 06.sep
Oslo 19311 15701 8,4 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 227068 217960 9,87

Sosialistisk Venstreparti

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 5758 9061 6,3 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 2848 3969 5,6 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 14824 27845 7,6 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 5362 9693 7,3 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 5399 9016 6,7 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 10031 19415 7,8 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 12807 16661 5,2 Respons/BT 04.sep
Agder 3276 7162 8,8 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 6011 12274 8,2 Respons/VG 06.sep
Nordland 5226 7298 5,6 Respons/VG 06.sep
Oslo 17445 29479 6,8 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 88987 151873 6,88

Senterpartiet

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 13216 21955 13,3 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 10862 18499 13,6 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 26265 57611 17,5 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 26984 42311 12,5 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 13850 21486 12,4 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 27109 38060 11,2 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 30524 42336 11,1 Respons/BT 04.sep
Agder 7357 11753 12,7 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 8557 20718 19,3 Respons/VG 06.sep
Nordland 9620 27637 22,9 Respons/VG 06.sep
Oslo 1926 8651 35,8 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 176270 311017 14,08

Kristelig Folkeparti

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 10044 5750 3,2 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 8661 5745 3,7 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 18629 12002 3,6 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 4367 4923 6,3 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 21360 15923 4,2 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 7189 4613 3,6 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 19530 10652 3,0 Respons/BT 04.sep
Agder 18758 15916 4,7 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 3531 2946 4,7 Respons/VG 06.sep
Nordland 3215 2141 3,7 Respons/VG 06.sep
Oslo 7827 6408 4,6 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 123111 87019 3,94

Venstre

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 7303 5402 3,7 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 5900 2716 2,3 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 23016 18724 4,0 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 6100 4770 3,9 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 8388 5371 3,2 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 8494 5190 3,0 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 14012 7102 2,5 Respons/BT 04.sep
Agder 5584 3918 3,5 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 5274 1964 1,8 Respons/VG 06.sep
Nordland 3543 2141 3,0 Respons/VG 06.sep
Oslo 21986 18905 4,3 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 109600 76203 3,45

Miljøpartiet De Grønne

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Telemark og Vestfold 8260 9758 6,0 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 2806 5327 9,6 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 25303 32166 6,4 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 6208 10616 8,6 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 7085 11894 8,5 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 9800 14032 7,2 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 14001 16934 6,1 Respons/BT 04.sep
Agder 4627 7591 8,3 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 3864 4615 6,0 Respons/VG 06.sep
Nordland 3142 4185 6,7 Respons/VG 06.sep
Oslo 26096 44859 8,7 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 111192 161977 7,34

Rødt

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 3005 5750 4,1 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre & Romsdal 518 2298 9,5 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 6251 15843 5,4 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 2015 4154 4,4 Respons/Adressa/NRK 30.aug
Rogaland 1335 1727 2,8 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 3115 9419 6,5 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 4296 9560 4,8 Respons/BT 04.sep
Agder 1362 3550 5,6 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 4457 4811 2,3 Respons/VG 06.sep
Nordland 5043 5449 2,3 Respons/VG 06.sep
Oslo 16174 27236 3,6 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 47571 89797 4,06

"Andre"

2015 2019 Landstend. Kilde Dato
Vestfold og Telemark 2010 3702 3,6 Respons/Vestf.Telem.Høyre 02.jul
Møre og Romsdal 14816 6316 0,8 Respons/Smp/RB/TK 19.aug
Viken 10153 30727 6,0 Respons/Høyre 23.aug
Innlandet 4430 4771 2,1 Sentio/GD 30.aug
Rogaland 4593 14196 6,1 Respons/Stvgr.Aften 30.aug
Trøndelag 5180 7496 2,9 Sentio/T-A 02.sep
Vestland 6931 23217 6,6 Respons/BT 04.sep
Agder 6027 8387 2,7 Respons/Fævn+Sentio/Agd.p. 06.sep
Troms og Finnmark 2368 1865 1,6 Respons/VG 06.sep
Nordland 2943 779 0,5 Respons/VG 06.sep
Oslo 5345 20828 7,7 Kantar/TV2 07.sep
Godkjente stemmer 64796 122284

Johan Giertsen

Del på Facebook