Poll of polls

Arbeiderpartiets nivå – ?

Publisert 6. september 2019. Sist endret 6. september 2019.

1) Vi la tidligere i dag ut landstendens med vår beregningsmåte iht alle 174 kommuner som er målt.

2) Vi fører nå også en manuell tabell for lokale målinger publisert i september. Denne er ført frem til og med målingen i Oppdal. Det gjelder 50 kommuner som leverte 53 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Vi gjør oppmerksom på at vi legger til grunn publiseringstidspunkt i september, uavhengig av intervjutidspunktene.

3) Landstendens disse målingene i september med vår beregningsmåte:

Ap 22,77

H 19,06

Frp 8,39

SV 6,51

Sp 16,99

KrF 4,05

V 4,35

MDG 8,11

Rødt 3,80

4) Kommunene som ligger inne i beregningen, er i hovedsak større og mellomstore kommuner. Det vil med vår beregningsmåte være en "fordel" for Sp.

5) Retningen for Høyre på summen av disse lokale målingene er i samsvar med hovedtendensen i TV2s daglige målinger (til og med torsdag, vi kjenner f.t. ikke TV2s måling fredag).

6) Retningen for Arbeiderpartiet på summen av disse lokale målingene synes derimot ikke å være i samsvar tendensen til og med torsdag i TV2s daglige målinger.

7) Selv om nivåene i prosentpoeng mellom nasjonale målinger på den ene siden og summen av lokale tall på den annen ofte vil avvike, er det normale at retningen i endringene i hovedsak faller sammen.

8) Fredag ettermiddag – før TV2s måling kl 21 – er det for Arbeiderpartiet vanskelig å se et slikt sammenfall mellom TV2 og lokale målinger. Fredag kveld og eventuelt lørdag vet vi mer om retningen på lokale målinger og TV2s nasjonale undersøkelser vil gå mer i takt for Støres parti.

9) En mulig årsak er at TV2s tall er ferske, men også mange lokale målinger har hatt opptak helt eller delvis i uke 36. Trolig vil vi i løpet av helgen få mer kunnskap, slik at vi får et bedre grunnlag for å vurdere om intervjutidspunktene kan spille en hovedrolle for å forklare forskjellene.

Arbeiderpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 742 707 31,4 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 16828 14836 29,1 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 2331 2178 30,8 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 13754 10844 26,0 InFact/DT 01.sep
Ålesund 8461 6878 26,8 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 1732 1530 29,1 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 11144 9156 27,1 Sentio/SA 02.sep
Hamar 5408 3877 23,7 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 1310 437 11,0 Norfakta/Helg.land Blad/Helgel. 02.sep
Rana 5157 2606 16,7 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 511 634 40,9 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 3075 2305 24,7 InFact/Firda 03.sep
Bærum 11563 8147 23,2 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 2096 1242 19,5 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 4324 3230 24,6 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 7529 7327 32,1 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 1912 1484 25,6 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 9168 8422 30,3 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 6699 5466 26,9 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 7302 5777 26,1 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 13055 9116 23,0 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 2542 2459 31,9 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 1340 1637 40,3 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 8496 5298 20,6 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 3523 3053 28,6 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 4080 3702 29,9 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 4034 3179 26,0 InFact/Østl. 04.sep
Time 1643 1661 33,4 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 9952 5869 19,5 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 4417 4089 30,5 InFact/RB 04.sep
Narvik 3024 3063 33,4 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 1290 1106 28,3 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 3241 2180 22,2 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 2226 1576 23,4 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 599 371 20,4 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 15976 11314 23,4 Sentio/FB 05.sep
Halden 4064 2354 19,1 Sentio/HA 05.sep
Oslo 102431 64181 20,7 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 1565 903 19,0 Sentio/HA 05.sep
672 928 45,6 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 6861 5271 25,3 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 37179 20941 18,6 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 49510 24337 16,2 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 510 652 42,2 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 1394 1187 28,1 Sentio/Østl. 06.sep
Våler (i Østfold) 333 421 41,7 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 1292 1022 26,1 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 13259 10853 27,0 InFact/RB 06.sep
Råde 818 636 25,6 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 1099 523 15,7 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 421471 290965 22,77

Høyre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 1299 1293 23,1 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 18202 14709 18,7 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 1449 1277 20,4 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 14763 9839 15,4 InFact/DT 01.sep
Ålesund 4980 4403 20,5 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 713 593 19,3 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 3495 2405 15,9 Sentio/SA 02.sep
Hamar 1819 1727 22,0 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 460 347 17,5 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 2208 1387 14,6 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 554 545 22,8 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 2088 1944 21,6 InFact/Firda 03.sep
Bærum 26175 26289 23,3 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 997 964 22,4 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 784 694 20,5 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 10939 8423 17,8 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 634 866 31,6 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 18797 15786 19,5 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 4391 3858 20,4 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 1451 1260 20,1 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 10801 9116 19,6 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 1912 1293 15,7 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 353 411 27,0 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 5578 3525 14,6 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 3719 3086 19,2 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 1612 1138 16,4 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 2642 1098 9,6 InFact/Østl. 04.sep
Time 2582 2452 22,0 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 6779 4902 16,8 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 2508 2267 20,9 InFact/RB 04.sep
Narvik 2616 1688 15,0 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 250 245 22,7 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 2362 1985 19,5 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 2859 2089 16,9 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 142 204 33,3 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 5416 5062 21,7 Sentio/FB 05.sep
Halden 5421 3846 16,4 Sentio/HA 05.sep
Oslo 101882 78920 17,9 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 240 116 11,2 Sentio/HA 05.sep
1680 1237 17,1 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 7685 5657 17,1 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 17884 19683 25,5 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 28933 25122 20,1 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 176 213 28,0 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 830 505 14,1 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 424 634 34,6 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 2313 1429 14,3 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 9051 6862 17,6 InFact/RB 06.sep
Råde 1207 1292 24,8 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 439 317 16,7 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 346494 285003 19,06

Fremskrittspartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 254 225 8,4 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 6869 7798 10,8 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 3977 3216 7,7 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 4740 5192 10,4 InFact/DT 01.sep
Ålesund 4412 3621 7,8 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 737 727 9,3 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 2840 1655 5,5 Sentio/SA 02.sep
Hamar 488 188 3,6 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 234 91 3,7 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 870 1118 12,2 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 389 249 6,1 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 167 504 28,6 InFact/Firda 03.sep
Bærum 4404 3120 6,7 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 480 426 8,4 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 578 550 9,0 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 2818 2695 9,1 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 723 514 6,7 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 3778 3809 9,5 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 1598 1406 8,3 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 778 680 8,3 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 4257 2913 6,5 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 406 290 6,8 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 319 399 11,8 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 2550 2227 8,3 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 1186 1477 11,8 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 587 394 6,4 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 620 1146 17,5 InFact/Østl. 04.sep
Time 970 740 7,2 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 3602 3235 8,5 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 4022 3077 7,2 InFact/RB 04.sep
Narvik 958 1090 10,8 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 328 226 6,5 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 2000 2484 11,8 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 663 671 9,6 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 101 185 17,3 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 4332 3143 6,9 Sentio/FB 05.sep
Halden 990 1013 9,7 Sentio/HA 05.sep
Oslo 19311 15637 7,7 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 173 301 16,5 Sentio/HA 05.sep
748 618 7,8 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 2154 3203 14,1 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 5809 4314 7,0 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 11428 9813 8,1 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 124 88 6,7 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 134 114 8,1 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 269 184 6,5 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 1548 1469 9,0 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 4344 4026 8,8 InFact/RB 06.sep
Råde 638 348 5,2 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 151 0 0,0 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 115856 102609 8,39

Sosialistisk Venstreparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 115 175 6,3 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 2708 3297 5,0 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 219 319 6,0 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 1255 2386 7,8 InFact/DT 01.sep
Ålesund 428 990 9,5 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 120 230 7,9 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 387 530 5,6 Sentio/SA 02.sep
Hamar 504 518 4,2 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 92 102 4,6 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 940 716 3,1 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 130 349 11,1 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 860 926 4,4 InFact/Firda 03.sep
Bærum 1788 1849 4,3 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 240 284 4,9 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 348 685 8,1 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 918 1432 6,4 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 119 259 9,0 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 1347 2200 6,7 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 421 1062 10,4 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 363 941 10,7 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 1418 3430 10,0 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 248 397 6,6 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 177 151 3,5 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 775 1492 7,9 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 342 488 5,9 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 348 493 5,8 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 449 869 8,0 InFact/Østl. 04.sep
Time 317 542 7,0 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 2649 4969 7,7 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 0 661 - InFact/RB 04.sep
Narvik 1165 1001 3,5 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 134 0 0,0 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 212 423 8,2 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 251 347 5,7 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 131 142 4,5 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 850 1820 8,8 Sentio/FB 05.sep
Halden 388 780 8,3 Sentio/HA 05.sep
Oslo 17445 27717 6,5 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 144 263 7,5 Sentio/HA 05.sep
134 247 7,6 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 866 1568 7,5 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 5609 10785 7,9 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 9139 10860 4,9 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 190 250 5,4 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 114 211 7,6 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 44 100 9,4 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 0 239 - Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 1176 1855 6,5 InFact/RB 06.sep
Råde 0 0 - InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 0 285 - Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 58017 91635 6,51

Senterpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 271 375 11,7 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 1914 2916 12,9 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 938 1893 17,1 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 1214 3182 22,3 InFact/DT 01.sep
Ålesund 1665 2970 15,1 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 567 819 12,3 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 808 2096 22,0 Sentio/SA 02.sep
Hamar 390 1836 40,0 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 613 1352 18,7 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 1161 3355 24,5 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 1210 1523 10,7 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 2358 3179 11,4 InFact/Firda 03.sep
Bærum 686 1676 20,7 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 516 1699 28,0 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 1417 2064 12,4 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 1298 2667 17,4 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 204 918 38,2 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 793 1820 19,5 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 201 1078 45,5 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 1827 3171 14,7 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 1391 2396 14,6 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 566 1639 24,6 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 1136 1192 8,9 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 348 1276 31,1 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 921 1410 13,0 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 2989 3965 11,3 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 1014 2110 17,7 InFact/Østl. 04.sep
Time 1109 1600 12,2 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 729 3535 41,2 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 690 1552 19,1 InFact/RB 04.sep
Narvik 521 1796 29,3 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 578 1279 18,8 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 565 1226 18,4 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 863 2096 20,6 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 621 893 12,2 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 936 1092 9,9 Sentio/FB 05.sep
Halden 568 1286 19,2 Sentio/HA 05.sep
Oslo 1926 7690 33,9 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 1137 1515 11,3 Sentio/HA 05.sep
798 1299 13,8 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 745 2476 28,2 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 2699 6561 20,6 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 2614 3795 12,3 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 962 816 7,2 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 797 1228 13,1 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 955 723 6,4 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 993 1389 11,9 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 1612 3781 19,9 InFact/RB 06.sep
Råde 389 758 16,5 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 778 1112 12,1 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 52001 104075 16,99

Kristelig Folkeparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 129 92 3,9 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 4276 3043 3,9 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 608 468 4,2 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 1513 1256 4,5 InFact/DT 01.sep
Ålesund 2460 1641 3,6 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 1046 885 4,6 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 1224 1258 5,6 Sentio/SA 02.sep
Hamar 536 439 4,5 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 0 0 - Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 206 145 3,8 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 325 249 4,2 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 669 422 3,4 InFact/Firda 03.sep
Bærum 1490 1156 4,2 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 134 142 5,8 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 511 424 4,5 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 1386 898 3,5 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 298 228 4,2 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 1269 931 4,0 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 479 469 5,3 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 397 290 4,0 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 7181 4652 3,5 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 380 306 4,4 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 186 105 3,1 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 659 519 4,3 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 332 366 6,0 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 365 219 3,3 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 0 277 - InFact/Østl. 04.sep
Time 1265 766 3,3 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 1044 967 5,0 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 355 283 4,3 InFact/RB 04.sep
Narvik 287 157 3,0 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 0 0 - InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 1548 955 3,4 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 210 151 3,9 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 152 87 3,1 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 1462 1026 3,8 Sentio/FB 05.sep
Halden 638 328 2,8 Sentio/HA 05.sep
Oslo 7827 5063 3,5 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 0 0 - Sentio/HA 05.sep
1763 2164 6,7 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 585 477 4,4 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 2834 1798 3,5 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 7884 6019 4,2 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 0 0 - Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 87 45 2,8 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 138 159 6,3 InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 1240 1157 5,1 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 1144 980 4,7 InFact/RB 06.sep
Råde 293 198 3,7 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 182 190 5,7 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 58997 43850 4,05

Venstre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 163 0 - Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 5280 3868 4,0 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 705 399 3,1 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 1313 1089 4,6 InFact/DT 01.sep
Ålesund 1387 729 2,9 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 103 113 6,0 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 372 287 4,3 Sentio/SA 02.sep
Hamar 976 455 2,6 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 181 143 4,4 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 286 336 6,5 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 972 983 5,6 Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 642 278 2,4 InFact/Firda 03.sep
Bærum 5619 5200 5,1 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 383 216 3,1 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 409 415 5,6 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 1553 1460 5,2 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 231 145 3,5 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 3423 2412 3,9 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 580 344 3,3 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 464 188 2,2 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 2290 1739 4,2 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 804 712 4,9 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 687 248 2,0 Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 1029 1060 5,7 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 610 289 2,6 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 426 175 2,3 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 292 248 4,7 InFact/Østl. 04.sep
Time 363 490 7,4 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 1644 1067 3,6 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 523 297 3,1 InFact/RB 04.sep
Narvik 156 196 6,9 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 351 245 3,8 InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 606 553 5,0 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 121 98 4,5 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 225 89 2,2 Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 1023 529 2,8 Sentio/FB 05.sep
Halden 484 397 4,5 Sentio/HA 05.sep
Oslo 21986 17880 4,5 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 104 266 14,1 Sentio/HA 05.sep
51 0 - Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 721 750 5,7 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 5090 5482 5,9 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 7188 4972 3,8 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 28 0 - Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 58 59 5,6 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 51 0 - InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 332 255 4,2 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 1407 1085 4,2 InFact/RB 06.sep
Råde 129 61 2,6 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 520 406 4,3 Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 74341 58708 4,35

Miljøpartiet De Grønne

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 103 209 8,6 Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 3113 3677 5,0 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 527 1494 12,0 Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 1825 2721 6,3 InFact/DT 01.sep
Ålesund 565 2084 15,7 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 99 148 6,4 Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 704 837 5,1 Sentio/SA 02.sep
Hamar 676 879 5,5 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 0 0 - Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 0 481 - InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 0 0 - Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 313 473 6,4 InFact/Firda 03.sep
Bærum 3629 7280 8,5 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 0 284 - Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 446 193 1,8 Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 879 1348 6,5 InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 216 259 5,1 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 2864 4147 6,2 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 589 1359 9,8 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 448 695 6,6 Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 2278 4088 7,6 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 199 530 11,3 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 0 55 - Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 1029 1060 4,4 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 186 433 9,9 InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 337 340 4,3 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 267 468 7,4 InFact/Østl. 04.sep
Time 365 353 4,1 Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 1475 2268 6,5 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 352 661 8,0 InFact/RB 04.sep
Narvik 309 500 6,9 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 0 0 - InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 222 488 9,3 Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 236 324 5,8 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 0 0 - Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 1314 4069 13,2 Sentio/FB 05.sep
Halden 638 1642 10,9 Sentio/HA 05.sep
Oslo 26096 55369 9,0 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 137 136 4,2 Sentio/HA 05.sep
104 0 0,0 Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 648 1295 8,5 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 6843 9077 5,6 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 7875 18188 9,8 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 60 0 0,0 Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 46 111 10,3 Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 52 0 - InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 265 607 9,7 Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 1260 1925 6,5 InFact/RB 06.sep
Råde 117 158 5,7 InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 0 336 - Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 69706 133049 8,11

Rødt

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Hole 0 0 - Sentio/Ring.Blad 01.sep
Stavanger 779 2980 7,5 Respons/Stvgr Aften 01.sep
Bjørnafjorden 0 159 - Norfakta/Os og Fusap. 01.sep
Drammen 314 1507 9,5 InFact/DT 01.sep
Ålesund 98 365 7,3 Respons/Smp 02.sep
Gjesdal 0 72 - Norfakta/Gjesdalbuen 02.sep
Sarpsborg 223 750 6,6 Sentio/SA 02.sep
Hamar 138 691 9,9 Sentio/HA 02.sep
Alstadhaug 196 477 4,8 Norfakta/Helg.land Blad 02.sep
Rana 356 1040 5,8 InFact/Rana Blad 02.sep
Stad 0 0 - Norfakta/Fjordabladet 03.sep
Sunnfjord 47 165 6,9 InFact/Firda 03.sep
Bærum 787 1329 3,3 Sentio/Budstikka 03.sep
Vefsn 726 587 1,6 Sentio/Helgel. 03.sep
Stange 0 415 - Sentio/HA 03.sep
Sandefjord 0 1067 - InFact/Sandefj.Blad 03.sep
Kragerø 850 514 1,2 InFact/Skagerak Sparebank 03.sep
Asker 361 1439 7,9 Sentio/Røyken og Hurum Avis 04.sep
Lørenskog 189 578 6,0 InFact/RB 04.sep
Ringsaker 0 405 - Sentio/HA 04.sep
Kristiansand 867 1786 4,1 Respons/Fævn/VG 04.sep
Kinn 136 654 9,5 InFact/Firdap. 04.sep
Nærøysund 0 0 - Sentio/Namdalsav./T-A 04.sep
Moss 999 1600 3,2 InFact/Moss Avis 04.sep
Holmestrand 0 400 - InFact/Jarlsb./Sande Avis 04.sep
Stjørdal 208 526 5,0 Sentio/Stjørdal Blad 04.sep
Elverum 0 0 - InFact/Østl. 04.sep
Time 0 0 - Sentio/Jærbladet 04.sep
Tromsø 4788 2468 1,0 InFact/Nordlys 04.sep
Ullensaker 0 513 - InFact/RB 04.sep
Narvik 454 265 1,1 InFact/Fremover 04.sep
Åsnes 0 0 - InFact/Glåmd. 04.sep
Lindesnes 0 260 - Respons/Fævn. 04.sep
Øvre Eiker 71 189 5,2 Sentio/Eikerbl. 05.sep
Drangedal 0 0 - Sentio/Drangedalsp. 05.sep
Fredrikstad 380 2614 13,6 Sentio/FB 05.sep
Halden 322 1327 8,1 Sentio/HA 05.sep
Oslo 16174 27492 3,3 Norstat/NRK/Aft.p. 05.sep
Løten 0 0 - Sentio/HA 05.sep
0 35 - Sentio/Jærbladet 05.sep
Bodø 2356 1795 1,5 InFact/AN/NRK 05.sep
Trondheim 2155 6920 6,3 Respons/Adressa/NRK 05.sep
Bergen 3045 6804 4,4 Respons/BT/VG 05.sep
Åmot 0 0 - Sentio/Østl. 06.sep
Trysil 0 0 - Sentio/Østl. 06.sep
Våler(i Østfold) 0 45 - InFact/Moss Avis 06.sep
Klepp 0 104 - Sentio/Jærbladet 06.sep
Lillestrøm 196 1260 12,7 InFact/RB 06.sep
Råde 0 140 - InFact/Moss Avis 06.sep
Oppdal 0 0 - Norfakta/Opp 06.sep
Godkjente stemmer 37215 71737 3,80

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap