Poll of polls

Jens vs Erna

Publisert 6. mai 2011. Sist endret 6. mai 2011.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt desember: 25,2 %
Kommune 2023: 25,9 %

Vi er nå halvveis fra årsskiftet til valgdagen 12. september.

Så langt tyder mye på at valgkampens forgrunnsfigurer blir Jens Stoltenberg og Erna Solberg.

Arbeiderpartiet og Høyre er f.t. i kamp om å bli størst nasjonalt, senest illustrert ved den nasjonale kommunevalgmålingen til TV2 / TNS Gallup 2. mai med Ap 27 pst og Høyre 28 pst.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap27,3-1,65,7
H28,11,12,2
Frp15,2-0,13,9
SV6,50,0-0,4
Sp6,60,2-1,6
KrF5,00,11,0
V5,2-0,40,2
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 971 (gir vanlige feilmarginer).

Høyre har vært større enn Arbeiderpartiet på fem av tolv nasjonale kommunevalgmålinger hittil i år. Basert på lokale målinger, må Arbeiderpartiet primo mai finne seg i å være favoritt til å vinne nasjonalt. På vår poll of polls har Høyre hittil aldri vært større enn Ap. Spørsmålet blir her særlig om statsministeren i år lykkes i å mobilisere de mange Ap-velgerne fra 2009 som nå oppgir å være gjerdesittere når partimålerne ringer.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt desember: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

Tabellene nedenfor tar utgangspunkt i kommunene og fylkene som er målt hittil i 2011. Målingenes resultater for Arbeiderpartiet og Høyre er der omregnet til landstendens ved hhv kommunestyre- og fylkestingsvalget. Slik omregning forutsetter at relativ endring i landet for Ap og Høyre blir den samme som relativ endring iht målingen i vedkommende kommune eller fylke.

Arbeiderpartiets og Høyres relativt sterkeste lokale målinger så langt er Kristiansand (Ap fra 19,8 i 2007 til måling 26,3) og Drangedal (Høyre fra 4,8 i 2007 til måling 14,8).

Merk at for Høyre vil kommuner og fylker som i 2007 var markert under landsresultatet, normalt ha særlig stor relativ fremgang, se bl.a. Voss. Partiets relative fremgang vil normalt være mindre i kommuner hvor partiet scoret spesielt høyt i 2007 (bl.a. Haugesund og Stavanger).

Tabellene gir et inntrykk av kommune- og fylkestyper hvor landets to største partier etter målingene står relativt sett sterkt vs relativt mindre sterkt eller svakere.

Vi har nedenfor også lagt inn nasjonale kommunevalgmålinger i 2011 samt hoved-tall fra poll of polls 2011. Vi ser at det er et bra sammenfall mellom nasjonale kommunevalgmålinger og poll of polls - som er helt ulike beregningsmåter.

Kampen om å bli størst - kommunevalget 2011

Kommunevalgmålinger

Landsresultat hvis relativ endring i kommunen skulle svare til relativ endring nasjonalt.
Se Poll of polls alle uker for målingenes oppdragsgiver, byrå og publiseringsdag.
Målingene er her lagt inn med sist publiserte øverst.
Tabellen omfatter kommuner målt i 2011.
I kommuner som er målt flere ganger, er sist publiserte måling lagt inn, bortsett fra Bergen hvor to målinger ble publisert samme dag - begge er lagt inn nedenfor.

Ap H
K-2007 nasjonalt 29,6 19,3
Hitra 23,9 25,4
Voss 22,2 42,1
Sarpsborg 26,7 32,5
Frøya 28,1 24,6
Drangedal 26 56
Tønsberg 25,9 34,3
Haugesund 32,3 21
Karmøy 27,6 37,7
Sandnes 28,3 24,7
Bergen 32,3 26,3
Bergen 31,2 28,8
Kristiansand 39,3 23,4
Orkdal 25,2 42
Nittedal 33,1 24,9
Sandefjord 36,9 17,6
Sveio 18 34,3
Melhus 27,9 24,9
Midtre Gauldal 23,7 32,6
Stavanger 33,1 19,6
Oslo 27,6 24,6
Trondheim 24,9 32,4
Horten 21,6 32,8
Gjesdal 27,8 29,2
Larvik 30,4 17,9
Bodø 26,3 30,3
Tromsø 19,1 48,8

Fylkestingsmålinger

Landsresultat hvis relativ endring i fylket skulle svare til relativ endring nasjonalt.
Se Poll of polls alle uker for målingenes oppdragsgiver, byrå og publiseringsdag.
Målingene er her lagt inn med sist publiserte øverst.
Tabellen omfatter fylker målt i 2011.

Ap H
F-2007 nasjonalt 30,8 18,8
Møre og Romsdal 23,6 31,1
Vest-Agder 36,1 25
Aust-Agder 29 27,9
Sogn og Fjordane 25,8 31,9
Nord-Trøndelag 29,6 29,6
Hordaland 29,3 30,8
Oslo 28,7 23,9
Sør-Trøndelag 27,4 26,7
Telemark 25,1 41,7

Nasjonale kommunevalgmålinger publisert 2011

Se liste over målingene for oppdragsgiver, byrå og publiseringsdag.

Ap H Publisert uke
TV2 27,3 28,1 18
VG 28,5 23,5 16
TV2 28,9 27 16
Aftenposten 30,5 27,3 14
LLA 26,3 27,7 14
VG 27,6 25,8 12
Nationen 28,9 23,7 12
Aftenposten 28,4 28,7 11
TV2 26,8 29,3 10
Aftenposten/BT 26,8 25,4 7
Gallup 28,7 27,4 6
LLA 22,5 30,1 5
Snitt 27,6 27

Nasjonal poll of polls kommunevalget 2011

Se nærmere Poll of polls kommunestyrevalget 2011.

Ap H
01.jan 28 25,3
uke 5 28,1 25,5
uke 10 28,9 24,8
uke 15 27,9 25,6
06.mai 27,9 26,4

Snitt av poll og polls for kommuner med hhv over og under 25.000 innbyggere

Stemmene i disse to kommunegruppene fordelte seg 53:47 i K-2007.

Ap H
01.jan 27,9 25,9
06.mai 27,5 26,8

Nasjonal poll of polls fylkestingsvalget 2011

Se nærmere fylkestingsvalget 2011.

Ap H
01.jan 28,9 25,9
06.mai 28 26,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H