Poll of polls

Sprikende tall – «feil»målinger?

Publisert 6. september 2019. Sist endret 6. september 2019.

1) Det er ofte en særlig stor interesse for målingene den siste helgen før et valg. Disse målingene illustrerer også «kampen»mellom byråene om å komme nærmest valgresultatet.

2) Skulle tallene den siste helgen bli sprikende, slik de bl.a. var før stortingsvalget 2017, vil vi kanskje se at noen hevder at målingen "fra medium X må være feil", eller at "begge målingene kan ikke være riktige".

3) I pollofpolls bruker vi aldri karakteristikker som "feil" eller lignende om en måling. Vi forutsetter at enhver måling er "riktig", i den forstand at byråene forutsettes å gjøre en faglig forsvarlig innsats.

4) Selv med slik innsats, vil målinger ofte sprike, og sprik blir ofte et særlig tema den siste helgen. Feilmarginene vil lede til at målinger kan være "riktige" selv med stor forskjell. Feilmarginen kan være nær tre prosentpoeng for partier rundt tyve pst på en måling med 1.000 spurte. Skulle et parti få 17-18 og et annet part 22-23 i målinger opptatt omtrent samtidig, kan derfor begge målinger være "riktige". Fasiten kan f.eks. bli ca 20 for begge, uten at målingene av den grunn var "feil".

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode