Poll of polls

TV2 vs lokale målinger

Publisert 5. september 2019. Sist endret 5. september 2019.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap25,40,73,8
H19,0-1,2-6,9
Frp6,90,0-4,4
SV7,70,20,8
Sp14,8-1,36,6
KrF3,90,4-0,1
V3,40,0-1,6
MDG7,30,63,1
R3,40,1-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2097 (gir vanlige feilmarginer).

1) Torsdag ettermiddag hadde vi notert lokale målinger publisert i september i 39 kommuner, som samlet leverte 46 pst av stemmene i kvlg 2015.

2) Tallene angir landstendens med vår prosentmetode iht disse målingene (i parentes TV2 landsmåling torsdag 5. september):

Ap 23,1 (25,4)

H 19,4 (19,0)

Frp 7,9 (6,9)

SV 6,5 (7,7)

Sp 17,4 (14,8)

KrF 3,6 (3,9)

V 4,1 (3,4)

MDG 8,0 (7,3)

R 3,5 (3,4)

3) Kommunene som er målt i september er overveiende store og mellomstore. Senterpartiet vil da dra "fordel" av vår beregningsmåte.

4) Endringene på en rekke lokale målinger mot valget 2015 er til dels massive. Velgerbevegelsene er store, og spørsmålet blir da om dette blir et valg som vil bli særlig vanskelig å måle.

5) Merk feilmarginer ved målingene, feilkilder ved beregningsmåten til pollofpolls, og at kommunene som er målt neppe er representative for hele landet. Når det gjelder opptakstidspunktene, er TV2s tall ferskere enn de fleste lokale målingene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger