Poll of polls

Polariseringen forsterkes – II

Publisert 31. august 2019. Sist endret 31. august 2019.

1) Kommunevalget: Vi har målinger i 164 kommuner som leverte 82 pst av stemmene i kvlg 2015.

2) Kommunevalget nasjonalt gitt (i) målingene i kommunene, (ii) siste måling i kommuner målt to eller flere ganger, (iii) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2015, og (iv) vår prosentmetode. (I parentes landstendensen med vår beregningsmåte iht 43 kommuner med målinger i uke 35, som leverte 33 pst av stemmene i kvlg 2015):

Ap 24,4 (21,1)

H 21,0 (19,9)

Frp 8,0 (7,8)

SV 6,5 (6,7)

Sp 14,3 (15,3)

KrF 3,8 (3,6)

V 3,5 (3,2)

MDG 6,7 (7,7)

R 4,0 (4,1)

3) Dette bygger på vår manuelle beregning der vi tar med målinger med partier som oppdragsgivere, som f.t. bare er målingen i Vadsø (Respons/H).

4) Merk feilmarginer ved målingene, feilkilder ved beregningen, og at velgernes preferanser kan ha endret seg etter målingene.

5) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook